SOLKNet – Nieuwsbrief oktober – 2 – 2020

Beste SOLKNet leden,

“Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie”.
Uitspraak van Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater 1875-1961

 

DSW en tariefsverhoging
In de afgelopen week zijn er rondom Zorgverzekeraar DSW en de tarieven psychosomatiek voor 2021 vele emoties gepasseerd. Vreugde en blijdschap bij de psychosomatisch fysiotherapeuten, verontwaardiging en boosheid bij de psychosomatisch oefentherapeuten en ongeloof, verbijstering en belediging binnen het SOLKNet bestuur.
Na jaren van miskenning van de specialisatie psychosomatiek in het DSW tarief, is DSW in een positieve beweging gekomen. Een specialistentarief voor psychosomatisch fysiotherapeuten èn psychosomatisch oefentherapeuten is nu per 2021 een feit. Dat is een mooi resultaat, alhoewel het tarief nog steeds ver onder de maat is, niet kostendekkend, niet realistisch, niet marktconform en niet passend bij de kwaliteit van de integrale lichaam – geest behandeling van de psychosomatisch fysio- en oefentherapeuten van SOLKNet. Wordt vervolgd.

In deze nieuwsbrief wil het SOLKNet bestuur een korte samenvatting geven van de acties die uiteindelijk bij DSW hebben geleid tot het besluit om een psychosomatisch specialistentarief vast te stellen. De berichtgeving vanuit NFP en VvOCM is hierin jammer genoeg onvolledig geweest. SOLKNet is hierover met hen in gesprek.

De feiten:
NFP en VvOCM hebben dit jaar onderhandelingen gevoerd met DSW over de tarieven psychosomatiek, die ertoe geleid hebben dat DSW de potentie van de psychosomatiek heeft ingezien en een pilot psychosomatiek heeft voorgesteld.
SOLKNet heeft – op initiatief van en aangezwengeld door een psychosomatisch fysiotherapeut – op 1 en 2 september het verschil gemaakt middels een pitch/ filmpje en een ZOOM presentatie aan DSW.
SOLKNet heeft de relevante en door de NZa erkende evidence voor de psychosomatische oefentherapie en fysiotherapie krachtig kunnen demonstreren en de betekenis, winst en substitutie van psychosomatische therapie aan DSW duidelijk kunnen maken.
Al deze acties samen zijn uiteindelijk doorslaggevend geweest voor DSW om een specialistentarief vast te stellen.

Overleg SOLKNet, VvCOM en NFP
In het afgelopen jaar zijn er meerdere overleggen geweest tussen de 3 koepels SOLKNet, NFP en VvOCM. De intentie tot samenwerken tussen deze drie koepels heeft een begin. NFP wil samenwerken en ook VvOCM heeft zich uitgesproken over het belang van samenwerken. Samen kunnen wij nog verder komen om het vak psychosomatische therapie de status te geven die het verdient. SOLKNet zet zich graag in als gelijkwaardige overlegpartner in het drieluik van de drie koepels NFP, VvOCM, SOLKNet. Volgende week staat er weer een overleg gepland en zal vanuit SOLKNet ook ingezet worden op strategiebepalingen richting de toekomst. We leren steeds van het verleden om toe te passen in het heden en de toekomst te verbeteren.

 

Huishoudelijke mededeling Jaarcongres
Het bestuur heeft om verschillende redenen deze week besloten dat iedereen die zich heeft aangemeld voor het wegens corona geannuleerde jaarcongres van 2 oktober het bedrag van € 85,00 terug gestort krijgt. Dit kost enige tijd van onze penningmeester Elbert om dit administratief uit te voeren.
Het nieuwe congres 2021 is nu in de planfase voor medio juni 2021. Zo gauw de datum definitief is, komt het in een nieuwsbrief en kunnen jullie je (opnieuw) aanmelden. We hopen dat we elkaar kunnen ontmoeten in een mooi jaarcongres in juni 2021.

 

SOLK module
Deze herfst floreert en bloeit wederom de nascholing SOLK module, in een super coronaproof conferentieoord Woudschoten. Houd deze Nieuwsbrief in de gaten voor de nascholing in 2021.

 

Tot slot
Vanuit het licht van de zomer, glijden we geleidelijk in het schemerduister van de winter. De gezelligheid van kaarslicht en stampotten krijgt weer meer ruimte en aandacht. SOLKNet blijft aandachtig, alert, actief, in verbinding en in beweging ontwikkelingen initiëren en volgen.
We houden jullie op de hoogte!

Warme herfstgroet,
SOLKNet bestuur