SOLK Klinimetrie

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten betreffen circa 40% van de eerstelijnsconsulten en circa 50% in de tweedelijn. Valide meetinstrumenten kunnen helpen om de soort, aard en ernst van SOLK nader in beeld te brengen.

De 4DKL (Vierdimensionale klachtenlijst van Terluin) helpt om SOLK in eerste instantie te herdefiniëren op de assen distress, somatisatie, angst en depressie. Afname van de 4DKL met het software instrument ‘SOLK Klinimetrie’ presenteert de uitkomsten in een heldere visuele weergave, en wel in de vorm van een ‘klachtvlek’ over de assen. Daarbij is in één oogopslag duidelijk of de uitkomst per as normaal, matig verhoogd of sterk verhoogd is. Ook het gecombineerde klachtencluster is in één oogopslag zichtbaar in een klachtvlek.

Meer informatie over de meetinstrumenten en het verdere softwareprogramma kunt u lezen in de folder: PSS SOLK folder 2015