Lid worden

U kunt deelnemer worden van het SOLKNet door verzending van een ingevuld aanmeldformulier en betaling van de jaarbijdrage van € 100,-.

Praktijkgegevens worden dan toegevoegd aan de zorgzoeker in het cliëntengedeelte. De scholing CEG PST 3.0 is de instapeis om lid te kunnen worden. Mocht u op dit moment de opleiding tot PST volgen dan kunt u aspirant lid worden. Tegen een gereduceerd tarief van €50,- krijgt u toegang tot de ledensectie. Uw bent dan echter (nog) niet vindbaar in de zorgzoeker.

Voordelen lidmaatschap

  • Profilering als SOLK specialist via de website (vind een therapeut)
  • Gebruik kunnen maken van evidence based protocollen en producten van het Kenniscentrum Psychosomatiek & Stress (inbegrepen in de jaarbijdrage)
  • Gebruik kunnen maken van aanvullende meetinstrumenten op de gouden standaard PSS
  • Gebruik kunnen maken van de evidence bibliotheek
  • LinkedIn (groep) waarop vakinhoudelijke informatie en vragen worden uitgewisseld
  • Via ‘SOLKNet een sterke club’ je actieve bijdrage kunnen geven middels ideeën voor een sterk SOLKNet en een sterk merk
  • Aanbieding activiteiten vanuit de visie ‘inside out positionering’

Kwaliteitsborging na lidmaatschap

Een participant van SOLKNet verbindt zich aan de volgende kwaliteitsborging om een krachtig profiel als SOLKNet therapeut te waarborgen:

  1. Jaarlijks symposium bijwonen OF
  2. Jaarlijks nascholing rondom een protocol volgen (1 dagdeel)

Gedetailleerde informatie over de eisen en kwaliteitsborging kunt u lezen in ons huishoudelijk reglement.

Verplichte literatuur

Alle therapeuten gehad?
Nekpijn, hoofdpijn, rugpijn, whiplash, vermoeidheid, duizeligheid, spierreuma, hyperventilatie
Auteur: Michiel van Geloven
ISBN: 9789088505140
Uitgeverij SWP
Bestellen: bol.com

Controleer bij aanmelding of alle gegevens juist vermeld zijn. Wijzigingen in gegevens kunnen ook na registratie op uw profielpagina worden gedaan. Na aanmelding krijgt u een email waarin verdere betalingsgegevens staan vermeld. Pas nadat de jaarbijdrage bij ons ontvangen is kunnen wij uw account goedkeuren, vanaf dan hebt u toegang tot de ledensectie.