SOLK test

De SOLK test is een vragenlijst met verschillende klachten en verschijnselen van SOLK die u mogelijk hebt. Het gaat steeds om klachten en verschijnselen die u de afgelopen week (de afgelopen 7 dagen met vandaag erbij) hebt ervaren. Klachten die u daarvoor wel had, maar de afgelopen week niet meer, tellen niet mee. Wilt u per klacht aangeven hoe vaak u dit in de afgelopen week bij uzelf hebt opgemerkt, door de schuifbalk te verslepen naar het cijfer. Boven de vragen staat aangegeven wat ieder cijfer weergeeft. Wanneer u op de resultaatknop klikt krijgt u uw SOLK score te zien.

Bron: 4DKL distress en somatisatie: Dr. B. Terluin, 1996, Almere

Lichamelijke stress
Hebt u de afgelopen week last van:
Nee
Soms
Regelmatig
Vaak
Heel vaak of voortdurend
Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd?
Pijnlijke spieren?
Flauw vallen?
Pijn in de nek?
Pijn in de rug?
Overmatige transpiratie?
Hartkloppingen?
Hoofdpijn?
Een opgeblazen gevoel in de buik?
Wazig zien of vlekken voor de ogen zien?
Benauwdheid?
Misselijkheid of een maag die 'van streek' is?
Pijn in de buik of maagstreek?
Tintelingen in de vingers?
Een drukkend of beklemmend gevoel op de borst?
Pijn in de borst?
Psychosociale stress
Hebt u de afgelopen week last van / een gevoel van:
Nee
Soms
Regelmatig
Vaak
Heel vaak of voortdurend
Neerslachtig?
Piekeren?
Onrustig slapen?
Lusteloosheid?
Gespannenheid?
Snel geïrriteerd?
Dat u tot niets meer kunt komen?
Dat u geen belangstelling meer kunt opbrengen voor mensen en dingen om u heen?
Dat u het niet meer aankunt?
Dat u er niet meer tegenop kunt?
Dat u nergens meer zin in hebt?
Moeite met helder denken?
Moeite om in slaap te komen?
Snel emotioneel?
Schieten u weleens beelden in gedachten over aangrijpende gebeurtenissen die u meemaakte?
Moet u de afgelopen week weleens uw best doen om gedachten of herinneringen aan (een) aangrijpende gebeurtenis(sen) van u af te zetten?
Resultaat
Resultaten

lichamelijke stress:

psychosociale stress: