Wat is SOLKNet

SOLKNet is een landelijk netwerk van kwaliteitsgeregistreerde psychosomatiek therapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met SOLK. Streven is dat mensen met SOLK de beste zorg op maat krijgen die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise van aangesloten therapeuten te vergroten door scholing en het werken met evidence based producten. De instapeis om lid te worden is de CEG nascholing PST 3.0 voor psychosomatisch oefen- en fysiotherapeuten. SOLKNet is een stichting, opgericht 23 juni 2014. Het bestuur bestaat uit:

  • Marlene Lutgert-Boomsma (voorzitter)
  • Enny Versteeg (vice voorzitter)
  • Natasja Tijhuis (secretaris)
  • Elbert Muller (penningmeester)
  • Miranda v.d. Burgt (algemeen bestuurslid)
  • Lisa Mols (algemeen bestuurslid)

KvK nummer 60931159.
SOLKNet is gelieerd is aan Stichting Kenniscentrum Psychosomatiek & Stress. KvK nummer 51549778