SOLK module

Driedaagse SOLK module

Opvolger, verdieping en verbreding van de CEG cursus

Psychosomatiek Therapeut (PST) als specialist in SOLK

Nascholing voor psychosomatisch fysio-, ergo- & oefentherapeuten

Wil jij SOLK specialist worden? Specialist op het gebied van diagnostiek en behandeling van cliënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)? Wil jij je diagnostiek, behandeling en psycho-educatie baseren op de meest recente wetenschappelijke inzichten over SOLK & BREIN, in relatie tot de biopsychosociale dimensies van SCEGS en CEG ? Wil jij een gepersonaliseerde SOLK behandeling bieden om je cliënten grip te leren krijgen op SOLK? Dan biedt de SOLK module je de meest actuele kennis, verdieping en vaardigheden. De SOLK module is een deskundigheids-bevorderende nascholingsactiviteit voor psychosomatisch fysio-, ergo- en oefentherapeuten (PST), om zich te specialiseren in SOLK behandeling. De SOLK module is een wetenschappelijke upgrade, verdieping, uitbreiding en verbreding van de eerdere CEG cursus voor PST.

Doelstelling
Na de module beschik je over specialistische kennis en vaardigheden in gerichte biopsychosociale diagnostiek en behandeling van cliënten met SOLK en het gericht denken en werken vanuit de psychologie van cognities, emoties en gedrag (CEG psychologie). Je leert onderscheiden welke biopsychosociale factoren SOLK uitlokken en onderhouden of iemand kwetsbaar maken voor SOLK. Je leert een gepersonaliseerde SCEGS werkdiagnose op te stellen en daar gericht je behandelinterventies op toe te passen.

Tevens leer je de meest actuele wetenschappelijke neurobiologische breinkennis over ons stressresponssysteem en pijnsysteem vertalen in een heldere psycho-educatie over SOLK naar je cliënten. Op alle onderdelen geeft de module je een wetenschappelijke onderbouwing en verdieping. Je leert de wetenschappelijke state of the art rondom SOLK integreren in je praktijk.

Hierdoor ontstaat (a) meer zelfvertrouwen en kracht in uniforme werkwijze bij SOLK, (b) meer kracht naar cliënten en verwijzers, (c) betere behandelresultaten, (d) kortere behandelduur, en (e) duurzame kosteneffectiviteit voor de zorgverzekeraar.

Bovendien geven toonaangevende wetenschappers/ gastdocenten, met specifieke expertise op het gebied van SOLK, meer helderheid in het maken van de juiste aansluiting met de huisarts en POH GGZ en het spreken van dezelfde taal, om samen te werken aan een betere grip op SOLK.

Doelgroep: Psychosomatisch fysio-, ergo- en oefentherapeuten (PST).

 

Beschrijving
SOLK zijn klachten zonder medische oorzaak. Ze zijn een veel voorkomend probleem in de gezondheidszorg. Hoofdpijn, nekpijn, rugpijn, spierpijn, buikpijn, moeheid, uitgeput gevoel, duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen, benauwd gevoel, druk op de borst, of licht in het hoofd. In de huisartsenpraktijk komt SOLK gemiddeld bij 40 procent van de patiënten voor; in de tweedelijn zelfs bij 50 procent. De klachten zijn bekend onder diverse syndroomnamen, zoals hyperventilatie, nekpijn, whiplash, spanningshoofdpijn, RSI/CANS, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), surmenage, overspanning, burnout, prikkelbare darmsyndroom en (lage) rugpijn.

De SOLK module biedt psychosomatisch therapeuten (PST) een verdieping in kennis en competenties om bij cliënten met SOLK heel gericht een gepersonaliseerde SOLK werkdiagnose te kunnen  stellen en daar gericht de behandelinterventies op toe te kunnen passen. Tevens biedt de SOLK module een verdieping in wetenschappelijke en neurobiologische onderbouwing van het werkingsmechanisme van PST, en een vertaalslag naar heldere psycho-educatie. Afstemming en samenwerking met de huisarts en POH GGZ en het spreken van dezelfde taal zijn eveneens onderdeel van de cursus.

 

Organisatie
De SOLK module is onderdeel van de vernieuwde post HBO opleiding tot psychosomatisch oefentherapeut onder DOKh (OPST), maar wordt in verkorte vorm als nascholing ook aangeboden aan afgestudeerd psychosomatisch fysio-, ergo- en oefentherapeuten.

Vaste docent:Enny Versteeg, psychosomatiek therapeut /docent/ MSc psycholoog

Gastdocent: Prof. Dr. Judith G.M. Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek

Groepsgrootte: minimaal 25, maximaal 70

Organiserende instantie: DOKh. 

Organisatorische coördinatie:  DOKh: info@opst-opleidingen.nl

Inhoudelijke coördinatieEnny Versteeg: enny.versteeg@praktijkhethoogeveld.nl

Kosten: € 555, inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal

Contactdagen: 25, 26 september en 31 oktober 2020

Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg, Dr. Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn.

Aantal contacturen: 3 x 6 uur

Tijd: 9.30 – 16.45uur

Studiebelasting: 18 contacturen. Verhouding contacturen en zelfstudie uren is 1 op 4 volgens de compacte methodiek ‘Blended Learning’: een mix van contacturen, zelfstudie uren, e-learning en praktijkopdrachten. De nascholing is een korte, compacte cursus volgens nieuwe stijl: extensief met veel zelfstudie, literatuurstudie, praktijkopdrachten, en e-learning, in combinatie met intensieve hoorcolleges en toepassing in casuïstiek. De totale studiebelasting is 18 + 54 = 72 uren (=2,5 EC).

Didactische werkwijze: Mixed learning: intensieve hoorcolleges, voorbereidende zelfstudie, vaardigheidstraining, e-learning, praktische opdrachten, en casuïstiek. Van de cursist wordt een actieve leerstijl verwacht in kennis verwerven, participeren en presenteren.

Toetsing en certificaat: Aanwezigheid en het behalen van een positief resultaat van de opdrachten worden vertaald in een certificaat.

Accreditatie: Geaccrediteerd door ADAP (52 punten), KNGF (54 punten) en Fysiokeurmerk (24 punten)

Aanmelding OPST opleidingen via link: OPST: https://dokh.nl/nascholingen/solkmodule/
Na aanmelding en betaling ontvang je het programma en het studiemateriaal ongeveer 4 weken voor aanvang van de cursus.

Sluitingsdatum aanmelding: 7 september 2020

Annulering: Annuleren kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van studiedag. Er wordt in dat geval € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de studiedag is het volledige bedrag verschuldigd. Afwezigheid op de studiedag zelf geeft géén recht op terugbetaling.