SOLK module

Vierdaagse SOLK module

Let op: Als je eerder al de driedaagse SOLK module gevolgd hebt, kun je je ook aanmelden voor alleen de vierde dag op 27 november 2021 over Allochtonen en Arbeid.
Kosten hiervoor bedragen 195 euro en je kunt dit aangeven onderaan het inschrijfformulier. 

Opvolger, verdieping en verbreding van de CEG cursus, uitbreiding van de SOLK module:  17 en 18 september 2021 – 26 en 27 november 2021

Psychosomatiek Therapeut (PST) als specialist in SOLK

Nascholing voor psychosomatisch fysio-, ergo- & oefentherapeuten

Wil jij SOLK specialist worden? Specialist op het gebied van diagnostiek en behandeling van cliënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)? Wil jij je diagnostiek, behandeling en psycho-educatie baseren op de meest recente wetenschappelijke inzichten over SOLK & BREIN, in relatie tot de biopsychosociale dimensies van SCEGS en CEG ? Wil jij een gepersonaliseerde SOLK diagnostiek en behandeling bieden om je cliënten grip te leren krijgen op SOLK? Hoe zit het met de beleving van SOLK en gezondheidsvaardigheden in andere culturen/ allochtonen? En hoe zet je bij SOLK in op arbeid, duurzame inzetbaarheid en re-integratie?

De SOLK module biedt je de meest actuele kennis, verdieping en vaardigheden. De SOLK module is een deskundigheids-bevorderende nascholingsactiviteit voor psychosomatisch fysio-, ergo- en oefentherapeuten (PST), om zich te specialiseren in SOLK behandeling. De SOLK module is een wetenschappelijke upgrade, verdieping, uitbreiding en verbreding van de eerdere CEG cursus voor PST en is uitgebreid met een vierde dag over SOLK en allochtonen en SOLK en arbeid.

 

Doelstelling

Na de module beschik je over specialistische kennis en vaardigheden in gerichte biopsychosociale diagnostiek en behandeling van cliënten met SOLK en het gericht denken en werken vanuit de psychologie van cognities, emoties en gedrag (CEG psychologie). Je leert onderscheiden welke biopsychosociale factoren SOLK uitlokken en onderhouden of iemand kwetsbaar maken voor SOLK. Je leert een gepersonaliseerde SCEGS werkdiagnose op te stellen en daar gericht je behandelinterventies op toe te passen.

Tevens leer je de meest actuele wetenschappelijke neurobiologische breinkennis over het stressresponssysteem en pijnsysteem vertalen in een heldere psycho-educatie over SOLK naar je cliënten. Op alle onderdelen geeft de module je een wetenschappelijke onderbouwing en verdieping. Je leert de wetenschappelijke state of the art rondom SOLK integreren in je praktijk. Door uitbreiding met een vierde lesdag in de module krijg je meer kennis over SOLK in relatie tot arbeid en allochtonen.

Door het volgen van de SOLK module ontstaat (a) specialistische diagnostiek en behandeling van SOLK, (b) meer zelfvertrouwen en kracht in uniforme werkwijze bij SOLK, (c) meer kracht naar cliënten en verwijzers, (d) betere behandelresultaten, (e) kortere behandelduur, en (f) duurzame kosteneffectiviteit voor de zorgverzekeraar.

Bovendien geven toonaangevende wetenschappers/ gastdocenten, met specifieke expertise op het gebied van SOLK, meer helderheid in het maken van de juiste aansluiting met de huisarts en POH GGZ en het spreken van dezelfde taal, om samen te werken aan een betere grip op SOLK. In de les over SOLK en allochtonen wordt specifiek aandacht besteed aan gezondheidsvaardigheden en ziektebeleving binnen andere culturen. In de les over SOLK en arbeid komt het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie en re-integratie aan bod. Werk is belangrijk voor mensen en draagt bij aan zelfstandigheid, zelfrespect en zelfontplooiing.

Doelgroep: Psychosomatisch fysio-, ergo- en oefentherapeuten (PST).

 

Beschrijving

SOLK zijn klachten zonder medische oorzaak. Ze zijn een veel voorkomend probleem in de gezondheidszorg. Hoofdpijn, nekpijn, rugpijn, spierpijn, buikpijn, moeheid, uitgeput gevoel, duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen, benauwd gevoel, druk op de borst, of licht in het hoofd. In de huisartsenpraktijk komt SOLK gemiddeld bij 40 procent van de patiënten voor; in de tweedelijn zelfs bij 50 procent. De klachten zijn bekend onder diverse syndroomnamen, zoals hyperventilatie, nekpijn, whiplash, spanningshoofdpijn, RSI/CANS, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), surmenage, overspanning, burnout, prikkelbare darmsyndroom en (lage) rugpijn.

De SOLK module biedt psychosomatisch therapeuten (PST) een verdieping in kennis en competenties om bij cliënten met SOLK heel gericht een gepersonaliseerde SOLK werkdiagnose te kunnen  stellen en daar de behandelinterventies op toe te kunnen passen. Tevens biedt de SOLK module een verdieping in wetenschappelijke en neurobiologische onderbouwing van het werkingsmechanisme van PST, en een vertaalslag naar heldere psycho-educatie. Afstemming en samenwerking met de huisarts en POH GGZ en het spreken van dezelfde taal zijn eveneens onderdeel van de cursus, evenals de beleving van SOLK bij allochtonen en de relatie van SOLK met arbeid en re-integratie.

 

Organisatie

De SOLK module is onderdeel van de vernieuwde post HBO opleiding tot psychosomatisch oefentherapeut onder DOKh (OPST), maar wordt in verkorte vorm als nascholing ook aangeboden aan afgestudeerd psychosomatisch fysio-, ergo- en oefentherapeuten.

 

Docenten:

Enny Versteeg, psychosomatiek therapeut /MSc psycholoog/ docent

Prof. Dr. Judith G.M. Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek

Drs. Marjan Mensinga, Pharos, trainer/ adviseur ziektebeleving andere culturen

Marlene Lutgert-Boomsma, psychosomatisch fysiotherapeut/ arbeidsfysiotherapeut/ docent

 

Groepsgrootte: minimaal 20, maximaal 28

Organiserende instantie: DOKh.

Organisatorische coördinatie:  DOKh: info@opst-opleidingen.nl

Inhoudelijke coördinatie:  Enny Versteeg: enny.versteeg@praktijkhethoogeveld.nl

Kosten: € 745 bij automatische incasso, € 750 bij betaling via een factuur. Kosten zijn inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal

Contactdagen: 17 en 18 september 2021 (les 1 en 2) – 26 en 27 november (les 3 en 4)

Locatie: DoubleTree by Hilton Royal Parc Soestduinen, Van Weerden Poelmanweg 4-6 , 3768 MN SOEST

Aantal contacturen: 4 x 6 uur

Tijd: 9.30 – 16.45uur

 

Studiebelasting: 24 contacturen. Verhouding contacturen en zelfstudie uren is 1 op 4 volgens de compacte methodiek ‘Blended Learning’: een mix van contacturen, zelfstudie uren, e-learning en praktijkopdrachten. De nascholing is een korte, compacte cursus volgens nieuwe stijl: extensief met veel zelfstudie, literatuurstudie, praktijkopdrachten, en e-learning, in combinatie met intensieve hoorcolleges en toepassing in casuïstiek. De totale studiebelasting is 24 + 96 = 120 studiebelastingsuren (= 4,3 EC).

Didactische werkwijze: Mixed learning: intensieve hoorcolleges, voorbereidende zelfstudie, vaardigheidstraining, e-learning, praktische opdrachten, en casuïstiek. Van de cursist wordt een actieve leerstijl verwacht in kennis verwerven, participeren en presenteren.

Toetsing en certificaat: Aanwezigheid en het behalen van een positief resultaat van de opdrachten worden vertaald in een certificaat.

Accreditatie: De accreditatie voor de 4-daagse SOLK module is op dit moment in aanvraag bij KNGF, Keurmerk Fysiotherapie en VVOCM (ADAP). De 3-daagse SOLK module was geaccrediteerd voor 54 punten bij het KNGF, voor 24 punten bij het Keurmerk Fysiotherapie en voor 52 punten bij de VVOCM (ADAP).

 

Aanmelding OPST opleidingen via link: https://www.dokh.nl/nascholingen/solkmodule2021

Na aanmelding en betaling ontvang je het programma en het studiemateriaal ongeveer 4 weken voor aanvang van de cursus.

Annulering: Annuleren kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van studiedag. Er wordt in dat geval € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de studiedag is het volledige bedrag verschuldigd. Afwezigheid op de studiedag zelf geeft géén recht op terugbetaling.