Wat doet SOLKNet

SOLKNet stelt zich ten doel:

 • Het verenigen van psychosomatisch oefen- en fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van SOLK.
 • Het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van de behandeling door de aangesloten therapeuten.
 • Het positioneren van gespecialiseerde SOLK therapeuten binnen de gezondheidszorg.
 • Het vertegenwoordigen van de belangen van de aangesloten therapeuten naar zorgverzekeraars en andere instanties.
 • Het uitdragen van een gerichte integrale behandeling van SOLK naar verwijzers en andere relevante partijen.

Zij wil dit doel bereiken door:

 • Het aanbieden van scholing op het gebied van de behandeling van SOLK.
 • De CEG nascholing PST 3.0 als instapeis te stellen om deel te kunnen nemen aan het netwerk.
 • Het delen en verspreiden van valide en recente wetenschappelijke kennis en neurobiologische evidence op het gebied van SOLK.
 • Zorgproducten gebaseerd op evidence based SOLK protocollen.
 • Uniforme rapportage gericht op klinisch redeneren.
 • Een stappenplan voor inside out positionering: vanuit een krachtig intern draagvlak naar een betere externe positionering.
 • Twee keer per jaar een SOLKWet lezingen middag voor het opfrissen en verdiepen van kennis, voor het ontmoeten van elkaar als groep van SOLK specialisten en voor het vergaderen over SOLKNet zaken.
 • Het verspreiden van een nieuwsbrief.
 • Het onderhouden van de website.