• SOLKNet Nieuwsbrief december 2019

  Lustrum

  Op vrijdag 11 oktober hebben wij met circa 100 enthousiaste collega’s ons eerste SOLKNet-lustrum gevierd. Lex Vendrig heeft ons  laten kennismaken met de Vragenlijst Arbeid Re-integratie en zijn handige vragenlijsten. Tot het eind van dit jaar hebben alle aanwezigen de gelegenheid om gebruik te maken van zijn VAR2 instrument.

  Na een heerlijke lunch hield Anneke Vinke een uitermate boeiend verhaal over “als het lichaam het overneemt”.

  Enny Versteeg liet ons kennismaken met een nieuwe lichaamsgerichte stressor detectie- oefening: “Rondje Hart & Rondje Buik”.

  Tessa Kortenbach sloot de dag af door ons op haar eigen wijze te laten ervaren hoe een mens zich via zijn/haar lichaam en stem uitdrukt in wat hem of haar beweegt.

  Aan het einde van deze dag hebben wij afscheid genomen van ons bestuurslid Patricia Killestein, die zich de afgelopen jaren vol ingezet heeft voor SOLKNet. Nogmaals heel veel dank hiervoor Patricia!

  Vol energie in lijf en hoofd is de afspraak gemaakt elk jaar een SOLKNet-dag te houden in plaats van de twee SOLKwet-lezingen.

  SAFE THE DATE voor komend jaar op 2 oktober 2020. Noteer deze datum graag alvast in de agenda.

   

  SOLK module

  Eind november en begin december is door Enny Versteeg de tweede SOLK-module cursus gegeven. De reacties van eerder geschoolde CEG-cursisten waren lovend over de uitgebreidheid en inhoud van deze 3-daagse cursus. Naast nieuwe theoretische concepten waren er verrassende lichaamsgerichte nieuwe interventies.

  Houd onze website in de gaten voor de data SOLK module in 2020.

   

  Elbert Muller zal met ingang van 1-1-2020 het penningmeesterschap volledig op zich nemen, aangevuld met nieuwe secretariële ondersteuning.

   

  Nieuw bestuurslid Miranda van der Burgt

  Welkom aan ons nieuwe bestuurslid Miranda Gubbels- van der Burgt – heel fijn dat je ons team wilt aanvullen met jouw kennis en kunde! En dit is wat Miranda schrijft:


  Ja, daar zit ik dan… Op het einde van het 1ste SOLKnet Lustrum, vol en verzadigd, lekker na te genieten van de nieuw opgedane kennis, de prachtige ervaring van de oefeningen van Tessa en het samenzijn met een groep enthousiaste collega`s. Ik zit een beetje achterover leunend, nog alles op me in te laten werken. Marlene sluit de dag af en ik moet bekennen dat ik weinig heb gehoord van wat ze vertelde. Totdat ze begon te vertellen, dat het bestuur op zoek is naar een nieuw bestuurslid. Ik merkte bij mezelf, dat mijn achterover leunen veranderde en ik voelde van binnenuit een verandering. Ik voelde een sparkle, ik voelde een interesse. Mijn collega naast me zegt: nou, dat is echt niets voor mij. Voor jou?

  En zo geschiedde en mag ik me nu aan jullie voorstellen als nieuw bestuurslid van SOLKNet.

  Ik ben Miranda van der Burgt, eigenaar van CesarHorst (in Limburg) en sinds 2008 psychosomatisch oefentherapeut. In 2017 heb ik de CEG-scholing gevolgd. En in 2019 de 1ste SOLK-module, ik wil op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten en was toe aan het verdiepen van mijn kennis en kunde.


  Het heeft lange tijd geduurd voordat ik me heb aangemeld voor het netwerk als lid van SOLKNet. Ik wilde inzichtelijk krijgen in welke richting SOLKNet zich wilde bewegen. Zou dit het zoveelste clubje worden, waar ik bij zou zitten om bij te zitten. Ik had geen duidelijk beeld  en vroeg me af “what’s in it for me?” Sinds oktober ben ik meer betrokken geweest bij het SOLKNet bestuur om kennis te maken en te ervaren. En ik ben positief verrast.

  Geen idee had ik, van de hoeveelheid werk die door het bestuur wordt verricht. Geen idee van de inhoud van het werk. Geen idee van het resultaat van het werk. Geen idee van de toekomstplannen. Ik ben overtuigd van de waarde van de behandeling van SOLK volgens onze benadering en realiseer me nu dat er nog genoeg is te doen en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen binnen het bestuur van SOLKNet. 

   

  Groet Miranda

   

  Wetenschappelijk onderzoek

  Last but not least een kleine update van de wetenschappelijke ontwikkelingen:

  Sinds de zomer hebben we vele gesprekken gevoerd, met  o.a. zorgverzekeraars, professoren/wetenschappelijk onderzoekers etc, om mee te doen met een call voor subsidieaanvraag voor wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels ligt de subsidieaanvraag nagenoeg klaar voor de start van een volgende call. We houden jullie op de hoogte

   

  ‘Hart’ aan het werk in 2020

  Na ons lustrumjaar 2019, werken wij in 2020 weer met hart en ziel door, aan een betere positionering, tarifering en bekendheid, voor onderzoek en evidence, en voor erkenning van de grote meerwaarde van psychosomatisch therapeuten van SOLKNet!!

  Namens het gehele bestuur wens ik jullie hele fijne en ontspannen feestdagen en een mooi, gezond, warm en liefdevol 2020.

  Marlene Lutgert-Boomsma

 • SOLKNet Lustrum 11-10-2019

  Vier je het lustrum van SOLKNet mee met een inspirerende dag?

  Geaccrediteerd voor 7 ADAP punten (ID nummer: 371206) en 5 KNGF punten (Accreditatienummer: 28142).

  Met vriendelijke groet,

  SOLKNet

  SOLKNet 1e LUSTRUM

  BREIN IN BEWEGING

   

  Datum: VRIJDAG 11 oktober 2019

  Plaats:  Conferentiecentrum Drakenburg, Dr. Albert Schweitzerweg 1,

  3744 MG Baarn (zaal de Schaapskooi

  Geaccrediteerd voor 7 ADAP punten (ID nummer: 371206) en 5 KNGF punten (Accreditatienummer:  28142).

  Programma:

  09.30                           Ontvangst

  10.00                           Opening door SOLKNet voorzitter Marlene Lutgert-Boomsma

  en dagvoorzitter Enny Versteeg

  10.10                            Lezing Lex Vendrig: “Vragenlijst Arbeid Re-integratie-2 & SOLK”

  11.00-11.15                 Koffie/thee pauze

  11.15-12.30                 Workshop Lex Vendrig over de VAR-2

  12.30-13.30                 Lunch

  13.30-14.30                 Lezing door Anneke Vinke: “Als het lichaam overneemt….”

  14.30 -14.45                Koffie/thee pauze

  14.45-15.15                 Introductie nieuwe lichaamsgerichte stressordetectie-interventie

  ‘Rondje Hart, Rondje Buik’ door Enny Versteeg

  15.15-16.15                 Workshop Tessa Kortenbach: “In lichaam en stem drukt de mens uit

  wat haar/hem innerlijk beweegt….”

  16.15                            Afsluiting voorzitters en lustrum borrel

   

  Kosten: € 85,-

  Aanmelding:

  Meld je hier aan.

  Lezing & Workshop: Vragenlijst Arbeid Re-ïntegratie-2 en SOLK

  Door Lex Vendrig

  Voor SOLK is het in kaart brengen van stressoren (zowel werk als privé) van onderscheidend belang! Maar daarnaast ook het in kaart brengen van steunfactoren en persoonskenmerken (Kern CEG patronen). De vragenlijst VAR-2 brengt al deze factoren heel helder in beeld.

   

  Inhoud presentatie:

  In de presentatie zal eerst een algemene inleiding worden gegeven over de filosofie en achtergrond van de VAR-2. Ook komen daarbij aan de orde een interpretatiestrategie en zullen de verschillende versies van de VAR-2 besproken worden alsmede de verschillende toepassingen: individueel versus groep en curatief versus preventief. In de workshop gaan we in het bijzonder in op de relatie tussen levensstijl en psychosociale kenmerken en toepassing van de VAR-2 bij SOLK. We bespreken een praktijkvoorbeeld van inzet van de VAR-2 bij bedrijfsfysiotherapie. In de workshop gaan de deelnemers zelf oefenen met een voorbeeldcasus.

   

  Over Lex Vendrig

  Dr. Lex Vendrig is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkzaam in eigen praktijk. Hij heeft daarvoor in de revalidatiezorg gewerkt. Tevens is Lex als hoofddocent voor de opleiding tot gezondheidszorgpsychologen verbonden aan RINO Noord-Holland. Hij houdt zich verder bezig met wetenschappelijk onderzoek op het vlak van arbeid en gezondheid en is de bedenker van de VAR-2.

  Lezing: Als het lichaam overneemt…. 

  Door Dr. Anneke J.G. Vinke

  Abstract: 

  Lichaam en geest werken nauw samen: ervaringen uit het verleden zijn zichtbaar in ons gedrag, denken en in ons fysiek functioneren.
  In deze lezing ga ik in op de relatie tussen psychische processen en lichamelijke symptomen, te beginnen bij het begin: gehechtheid, trauma en het lichaam zijn onlosmakelijk verweven.

  De manier waarop een kind de wereld heeft leren ervaren en geleerd heeft om zich staande te houden, te overleven, kan tot klachten leiden in het latere leven. Klachten waar niet direct een fysieke oorzaak voor gevonden kan worden.

  Voor behandelaars zijn dit dikwijls klachten die moeilijk te duiden zijn en de roep om degelijk onderbouwde interventie die het lichaam, lichaamsbeleving en lichamelijke processen betrekken in de psychologische behandeling is groeiende. Dit wordt onder meer ingegeven door een steeds groter wordend aantal studies op het gebied van de (affectieve) neurobiologie, gehechtheid en trauma die de relatie tussen psychische processen en lichamelijke symptomen verhelderen. Deze inzichten uit wetenschappelijk onderzoek worden gekoppeld aan praktische voorbeelden uit de klinische praktijk. Daarbij is aandacht voor de invloed van traumatische ervaringen, waaronder relationele en vroegkinderlijk traumatische ervaringen, gehechtheid gerelateerde problemen & persoonlijkheidsproblematiek en hun relatie met onverklaarde lichamelijke klachten. Als het lichaam het overneemt.. heeft het lichaam de sleutel voor de oplossing in handen en zijn wij als behandelaars degenen die samen met de patiënt ontdekken hoe zijn of haar sleutel er precies uitziet.

   

  Over Anneke Vinke

  Dr. Anneke J.G. Vinke, werkt als vrijgevestigd GZ psycholoog en gecertificeerd advanced practitioner Sensorimotor Psychotherapy®. Haar praktijk bevindt zich in Bilthoven. Zij specialiseerde zich in de behandeling van gehechtheid en vroegkinderlijk trauma bij geadopteerden en pleegkinderen. In haar werk heeft ze regelmatig te maken met onverklaarde lichamelijke klachten die vaak hand in hand gaan met psychologische problemen. In behandelingstrajecten komen uiteraard beiden aan bod.

  In haar praktijk ziet zij zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen. Ze verzorgt regelmatig lezingen, trainingen en onderwijs, veelal op het gebied van adoptie en/of pleegzorg. Daarnaast is zij voor Nederland de coördinator van de opleiding Sensorimotor Psychotherapy®. Meer info op www.adoptiepraktijk.nl

  Introductie nieuwe lichaamsgerichte stressordetectie-interventie

  ‘Rondje Hart, Rondje Buik’.

  Door Enny Versteeg

  Auteur:              Enny Versteeg, bewerkt naar Gundrum, 2019

  Doel:                  Contact maken met eigen diepere gevoelens en voeling krijgen met                                       interne  stressoren

  Indicatie:           Als cliënt niet weet welke stressoren er spelen of als cliënt overspoeld                                    wordt door teveel stressoren tegelijk

  Workshop: In lichaam en stem drukt de mens uit wat haar/hem innerlijk beweegt……

  Door Tessa Kortenbach

  Workshop

  Onze lichaamshouding, uitstraling , lichaamstaal en stem zijn vaak heel subtiel, maar oh zo belangrijk!  Hoe druk je jezelf het beste uit door jezelf te zijn? Hoe maak je indruk door jezelf te zijn, zowel privé als in je werk? Dat is de beste uitleg van de gecombineerde methode in de specialistische dans/stem en theaterworkshop  van Tessa Kortenbach. Daarbij maakt Tessa gebruik van muziek, dans, expressie en stem. Muziek raakt tot in het diepste van de ziel! Muziek brengt beweging, muziek laat je stilte ervaren…..muziek brengt je daar waar geen woorden zijn.

   

  Over Tessa Kortenbach

  Tessa Kortenbach, dans-, stem- en speltherapeut, gebruikt in haar workshop dans, stem en spel om deelnemers te leren de taal van hun eigen lichaam te verstaan. In lichaam, houding, beweging en stem drukt de mens uit wat haar/hem innerlijk beweegt.

  www.tessakortenbach.nl

 • SOLKNet Lustrum

  Op 11 oktober aanstaande viert SOLKNet haar eerste Lustrum met een zeer leerzame dag in Conferentiecentrum Drakenburg te Baarn.

  We starten met een lezing en workshop over de VAR-2 (Vragenlijst Arbeid Re-ïntegratie-2) door Dr. Lex Vendrig.

  De VAR-2 is een veelgebruikt diagnostisch instrument om de oorzaak van werkstress en verzuim te diagnosticeren, alsook steunfactoren en persoonskenmerken in kaart  te brengen.

  Dr. Anneke J.G. Vinke houdt een voordracht over psychische processen en lichamelijke symptomen. Startend bij het begin: gehechtheid, trauma en het lichaam. Een mogelijkheid om een later optredende SOLK te kunnen duiden! www.adoptiepraktijk.nl

  Enny Versteeg introduceert een nieuwe lichaamsgerichte stressordetectie-interventie: ‘Rondje Hart, Rondje Buik’

  Tot slot gaat Tessa Kortenbach met ons in een workshop lichaamswerk  actief aan de slag om onze lichaamstaal te verstaan  en via houding, beweging, dans en stem uit te drukken wat ons innerlijk beweegt. www.tessakortenbach.nl

 • SOLKNet koerswijziging

  Op basis van de resultaten van een aantal heisessies heeft het SOLKNet-bestuur haar koers voor de komende jaren ge(her)formuleerd. Op de SOLKWet lezing van 22 september jl. heeft SOLKNet deze koers voor haar toekomst toegelicht aan de aanwezige SOLKNet-leden. 

  Met de nu geformuleerde koers:

  • wil  SOLKNet  aansluiten bij het brede collegiale werkveld, het nieuwe Handboek Behandeling van SOLK en bij wetenschappers als Judith van Rosmalen, Tim olde Hartman en Jan Houtveen.
  • wil SOLKNet de weg openen om  te komen tot een brede erkenning van de
   meerwaarde van SOLKNet-therapie door zowel het collegiale werkveld als
   door Zorgverzekeraars, ZN, ZIN, RVS, etc..

  Voor alle duidelijkheid hieronder in het kort wat deze koerswijziging WEL en NIET inhoudt.

  SOLKNet WEL:

  1. Een multimodale aanpak met een evidence based gereedschapskist, waarin stressortherapie één van de belangrijke gereedschappen  is, naast psycho-educatie, lichaamsgerichte therapievormen en cognitief gedragstherapeutische interventies.
  2. Een gepersonaliseerde SCEGS-methodiek, SCEGS op zowel luxerende als in stand houdende factoren, met gelaagdheid in de CEG.
  3. Gelijkwaardigheid in de CEG: cognities en emotiecoping gelijkwaardig aan emotie.
  4. Nuancering van  de causaliteit: in sommige gevallen één belangrijkste oorzaak; in andere voorkomende gevallen een circulaire verwevenheid van oorzaken.
  5. Onderscheidend door een heldere, uniforme rapportage over de gepersonaliseer-de SCEGS werkdiagnose en gekozen SCEGS interventies.
  6. Gebruik van de rol van het limbisch systeem en sensitisatie in psycho-educatie en psychosomatische en biopsychosociale verklaringen.

  SOLKNet NIET:

  a)      De limbische  hypothese als ENIGE verklaringsmodel.

  (De limbische ‘verklaring’ is wetenschappelijk gezien een interessante limbische hypothese op D niveau in de klinisch epidemiologische piramide van evidence, maar behoeft verder onderzoek).

  b)      In ALLE gevallen slechts één oorzaak: één emotie of een negatief zelfbeeld als enige oorzaak.

  c)      Emotie dominant in de CEG.

 • Volkskrant interview met Marten Klaver

  Op 18 augustus 2015 heeft de Volkskrant een interview met Marten Klaver gepubliceerd. Het interview is te lezen via onderstaande link.

  Volkskrant Interview met Marten Augustus 2015

 • SOLK in de media

  Er zijn recentelijk in verschillende media artikelen en boeken verschenen over somatisch onverklaarde lichamelijk klachten (SOLK). Hieronder een klein overzicht. Ze zijn stuk voor stuk interessant om te lezen!

  Nieuws/media

  Artikel in de NRC van 31-01-2015: Ziek maar waarvan? Klik hier om te lezen.

  Artikel in het medisch contact over het boek Zakendoen met Emoties van Marten Klaver. (zie ook hieronder). Klik hier om te lezen.

  Boeken

  Zakendoen met emoties
  Limbische verklaring en cognitieve emotieve behandeling bij SOLK
  Auteur: Marten Klaver
  ISBN: 9789088505423
  Uitgeverij SWP
  Bestellen: bol.com
  Alle therapeuten gehad?
  Nekpijn, hoofdpijn, rugpijn, whiplash, vermoeidheid, duizeligheid, spierreuma, hyperventilatie
  Auteur: Michiel van Geloven
  ISBN: 9789088505140
  Uitgeverij SWP
  Bestellen: bol.com
 • Artikel Trouw over SOLK

  Recent (29 mei) is er een artikel over SOLK verschenen in de gezondheidssectie van de Trouw. Hierin wordt onder andere het SOLKNET genoemd.

  Het artikel bestaat uit 2 pagina’s en is hier te lezen: Pagina 1 en Pagina 2

 • SOLKnet website

  Welkom op de gloednieuwe SOLKnet website!

  Een aantal onderdelen van de website zijn op dit moment nog in aanbouw. Dit betreft vooral de weergave van een aantal onderdelen op mobiele apparaten en tablets. De basisfunctionaliteit is volledig aanwezig.

  Een gloednieuwe website betekent ook dat de therapeutenlijst nog niet geheel compleet is. Deze lijst zal zo snel mogelijk bijgewerkt worden.

  Mocht u opmerkingen hebben of foutjes tegenkomen dan stellen wij het zeer op prijs als u dit meldt. Dit kan op het email adres: info@solknet.com. Bij voorbaat dank!