• SOLKNet Symposia – H.E.L.D in ‘kamers van de geest’ 2019

  SOLKNet Bij- en nascholing

  Beste Leden,

  Mark de Jonge organiseert vanuit de academie voor psychodrama dit voorjaar jaar weer 2 bij elkaar horende workshopdagen in Arnhem rond de methode de H.E.L.D. in de kamers van de geest. 

  In februari wordt een verdiepende herhalingsbijeenkomst georganiseerd. 

  Accreditatie voor psychosomatische fysiotherapeuten is in aanvraag.

  Met vriendelijke groet,

   

  SOLKNet

  ---

  De H.E.L.D in kamers van de geest

   

  Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren.

  Een synthese van Psychodrama, Gestalttherapie, Haptonomie, 
  en de vijf vormen van vitaliteit van Daniel Stern.

   

  Twee opleidingsworkshops:

  Workshop I De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
  Kennismaking met de methode en theorie. Oefenen met de basistechnieken.

  Workshop II Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
  Bij cliënten als deur naar dieperliggende betekenisgeving psychosomatische klachten, chronische of levensbedreigende ziekten

  In beide opleidingsworkshops maak  je als deelnemer kennis met een integratieve therapeutische en relatiegerichte methodiek waarin cliënten worden begeleid om  letterlijk de verhalen, en de bijbehorende sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen-  in het hier en nu te kunnen vertellen en vormgeven.  In deze workshop gaan we dieper in op  hoe we door voelen ruimten  in ons zelf en in relatie met onze omgeving ervaren.  Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld waarmee je in deze ‘ruimten’ zeer effectief kunt werken.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van  interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. De H.E.L.D. in denken met gevoel. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en  in de wereld. De H.E.L.D. methode steunt op het werk van  Daniel Stern (2004,2010) gericht op vijf vormen  van vitaliteit: beweging, kracht/energie, tijd, ruimte en intentie die mede concreet betekenis geven aan het therapeutisch proces.  De H.E.L.D – methode sluit verder aan bij de biopsychosociale SCEG dimensies van de mens, zoals psychosomatisch therapeuten die hanteren: Soma (lichaam), Cognities, denkbeelden, Emoties, Gedrag. 

  Kamers van de geest
  Wie kent het niet: nare gebeurtenissen die steeds op de achtergrond aanwezig zijn en regelmatig je stemming bepalen, voortdurend dezelfde emotionele conflicten in je relatie, of  de werksfeer die je mee naar huis neemt en die steeds beklemmender wordt of herinneringen van vroeger die alsmaar opduiken. Allemaal ervaringen waar je in  jezelf opgesloten voelt, en die meer dan je lief is je gedrag bepalen. Of je hebt juist  behoefte om je onder te dompelen in  prettige herinneringen of op te gaan in plezierige gebeurtenissen zoals sport, warme familiebijeenkomsten of een gezellig samenzijn met vrienden.  Het zijn voorbeelden van  begrensde ruimten in onszelf en  in onze omgeving, die Mark de Jonge  kamers van de geest noemt. Kamers van de geest worden gevormd door fysiologische  processen, motoriek, achtergrond emoties, primaire emoties en sociale emoties en daarmee verbonden gedrag en denkbeelden die allen onderdeel uitmaken van verhalen die er binnen de verschillende kamers van de geest te vinden zijn.

  De H.E.L.D – methode

  In het werken met cliënten vanuit  kamers van de geest wordt gebruik gemaakt van de H.E.L.D methode.  Het is een contact gerichte benadering  gericht op vier zijnswijzen van de mens: Handelen en spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden en taal. De vier zijnswijzen kunnen weliswaar gescheiden gezien worden maar hebben invloed op elkaar , staan in verbinding met elkaar en gaan over in elkaar.  Deze kunnen in het bewustwordingsproces, wanneer cliënten over hun klachten vertellen, hun verhaal vertellen, een betekenisvol geheel vormen door het creatieve samenspel van denken en voelen. Dit proces kan door de therapeut ondersteund en gestimuleerd worden door integratief te interveniëren wanneer het verhaal verteld wordt.

  Werken met  de  H.E.L.D in kamers van de geest is een effectieve methode waarmee mensen antwoorden kunnen vinden op hun vragen, oplossingen vinden op dilemma’s, trauma’s , zieken verwerkt kunnen worden, mogelijkheden ervaren worden voor persoonlijke ontwikkeling, of stappen kunnen zetten in een nieuwe richting in hun werk

  Workshop I

  De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
  Deelnemers maken kennis met het concept kamers van de geest en interveniëren volgens de H.E.L.D methode zoals ontwikkeld door Mark de Jonge.

  Literatuur
  C.M. de Jonge: De Psychodramaturg. H.E.L.D in denken met gevoel.
  Uitgegeven door en te bestellen bij Mts. Salome Finkelstein& De Jonge (Academie Psychodrama en groepsprocessen) te Arnhem.

  Extra achtergrond, niet verplicht:
  Daniel Stern: (2010) Forms of Vitality. Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development.
  Oxford University Press

  Datum: donderdag 7 februari 2019

  Tijd: 09.30 uur – 17.00 uur

  Kosten: € 150,- per workshop

   

  Workshop II

  Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
  Uitleg hoe  de methode kamers van de geest en de H.E.L.D methode kunnen worden toegepast als deur naar dieperliggende  betekenisgeving bij psychosomatische klachten en chronische of levensbedreigende ziekten

  Literatuur
  Mark de Jonge: Op het spoor van positief leven.
  Artikel 

  Extra achtergrond niet verplicht:
  Gordon Turnbull: Gevangen in je hoofd. Hoe verwerkt ons brein een trauma.
  Bruna Uitgevers, Utrecht. 

  Datum: donderdag 7 maart 2019

  (Workshop II is alleen te volgen na deelname aan workshop I of wanneer men reeds bekend is met de methodieken van de H.E.L.D en ‘kamer van de geest’)

  Tijd: 09.30 uur – 17.00 uur

  Kosten: € 150,- per workshop

   

  Voor wie:
  Deze workshops zijn bedoeld voor psychosomatische oefentherapeuten en psychosomatische fysiotherapeuten (voor psychosomatisch therapeuten die lid zijn van SOLKNET), haptotherapeuten, psychotherapeuten, gestalttherapeuten, psychodramatherapeuten, en psycho-sociale hulpverleners. 

  Werkvormen:
  Literatuur vooraf bestuderen (8 uur studie voorafgaand aan iedere workshop);
  Plenair: theorie toegelicht met oefeningen; demonstratie van de methodiek; groepsgesprek, integratie van de leerstof en toepassingsmogelijkheden in eigen werkveld.
  Oefenen in subgroepen.

  Workshops vinden plaats op:
  Academie voor psychodrama en groepsprocessen, Janspoort 1-4h, 6811 GE Arnhem
  026-4427932.

  Aanmelden via mail naar: info@academiepsychodrama.com

  Begeleiding:
  Mark de Jonge: Trainer, Educator en Practitioner (TEP) Gestalttherapie en Psychodrama bij en oprichter van de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen.

  Gerdien de Vries, maatschappelijk werkster oncologie Radboud Ziekenhuis, Certified Practitioner Psychodramaturg.

  Certificaat:
  Na deelname aan beide workshops wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

  Accreditatie: ADAP 28 punten  en  VVH 8 studiepunten.

  Oefendag

  Workshop III 

  Een synthese van Gestalttherapie, Haptonomie, Psychodrama en Vormen van Vitaliteit van Daniel Stern

  In de voorafgaande opleidingsworkshops ‘De H.E.L.D in kamers van de geest’ heb je als deelnemer kennis gemaakt met een psychotherapeutische methodiek waarin cliënten worden begeleid om letterlijk de sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen- te kunnen vertellen en vormgeven. In deze workshops zijn we dieper in gegaan op hoe we door voelen ruimten in ons zelf en onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld  waarmee je in deze ‘ruimten’  zeer effectief kunt werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en in de wereld.

  Praktisch en Verdiepend

  Op deze oefendag gaan we praktisch aan het werk met de methode de H.E.L.D in denken met gevoel, en de H.E.L.D in kamers van de geest. We staan uitvoerig stil bij hoe je deze methodiek tijdens een therapiesessie kunt gebruiken. We gaan oefenen aan de hand van casuïstiek ingebracht door de deelnemers. We gaan op zoek naar betekenisgeving bij psychosomatische klachten, trauma, levensbedreigende ziekten of bij somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten.

  Voor wie:

  Deze workshops  zijn bedoeld voor psychosomatische fysiotherapeuten en psychosomatische oefentherapeuten, haptotherapeuten, psychotherapeuten, gestalttherapeuten, psychodramatherapeuten, en psycho-sociale hulpverleners.

  Werkvormen:

  Demonstratie van de methodiek; groepsgesprek, integratie van de leerstof en toepassingsmogelijkheden in eigen werkveld. Oefenen in subgroepen.

  Literatuur
  Mark de Jonge (2017): Op het spoor van positief leven.
  Artikel

  Extra achtergrond:
  Daniel Stern (2010): Forms of Vitality. Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development.
  Oxford University Press

  Workshop vindt plaats op:

  Datum: donderdag 21 februari 2019

  Locatie: Academie voor psychodrama en groepsprocessen, Janspoort 1-4h, 6811 GE Arnhem  026-4427932.

  Aanmelden via mail naar : info@academiepsychodrama.com.

  Begeleiding:
  Mark de Jonge: Trainer, Educator en Practitioner (TEP) Gestalttherapie en Psychodrama bij en oprichter van de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen.

  Gerdien de Vries, maatschappelijk werkster oncologie Radboud Ziekenhuis, Certified Practitioner Psychodramaturg.

  Certificaat:
  Na deelname aan beide workshops wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

  Accreditatie: ADAP en VVH

 • Studiedag SOLK, BREIN & CEG

  Beste SOLKNet lid,

  Op 23 november as. is een inspirerende nascholingsdag voor SOLKNet leden georganiseerd, met de meest recente wetenschappelijke kennis over de relatie tussen brein en SOLK, vertaald naar diagnostiek, pycho-educatie, praktische interventies en verslaglegging. De aangereikte kennis & kunde wordt uitgebreid geïllustreerd met casuïstiek.

  Met:

  Gastdocent prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk, psychiater, hoogleraar en stressspecialist bij uitstek, over de werking van ons oeroude stressresponssysteem, in relatie tot stressgerelateerde klachten, zoals SOLK, burnout en depressie.

  En:

  Enny Versteeg, vaste psychosomatiek docent, psychosomatiek therapeut en MSc Psycholoog.

  Datum: vrijdag 23 november 2018
  Organiserende instantie: SOLKNet
  Doelgroep: SOLKNet leden
  Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg: Schaapskooi, plek voor persoonlijke ontmoeting
  Dr. Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn
  Tijden: 10.00 – 17.00 u.
  Studiebelastingsuren: 6 contacturen, 4 voorbereidingsuren: 10 SBU
  Didactische werkwijze: Mixed learning: intensieve hoorcolleges, discussie, voorbereidende zelfstudie, opdrachten in kleine groepjes, casuïstiek. Van de cursist wordt een actieve leerstijl verwacht in kennis verwerven en participeren.
  Certificaat: Aanwezigheid wordt vertaald in een certificaat.
  Accreditatie: in aanvraag bij ADAP en KNGF.
  Leerdoel: Actualisering naar de wetenschappelijke state of the art van SOLK diagnostiek en breindeducatie, SOLK interventies en SOLK verslaglegging.
  Groepsgrootte: minimaal 35 en maximaal 100.
  Prijs: € 200, inclusief lesmateriaal, USB stick, koffie, thee en heerlijke lunch, in een mooie ambiance en prachtige natuur.

  Opzet scholingsdag:

  De cursusdag begint met een hoorcollege van stressexpert prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk over de exacte werking van ons evolutionair gezien oeroude stressresponssysteem, in relatie tot stressgerelateerde klachten, zoals SOLK, burnout en depressie. Dit hoorcollege eindigt met een discussie.
  Vervolgens geeft Enny Versteeg les, waarbij theorie afgewisseld wordt met praktijk en casuïstiek. Aan bod komen: breinverklaring van SOLK naar de meest recente wetenschappelijke state of the art, de werking van het primitieve stressresponssysteem in relatie tot SOLK en in relatie tot hogere limbische hersengebieden, de relatie tussen overlevingsstress en sociale stress, verschillende soorten sensitisatie, een vertaling naar oorzakelijke en in stand houdende factoren en CEG, toegepaste coping, waaronder emotiecoping, en de vertaalslag van dit alles naar diagnostiek, educatie, interventies en verslaglegging. In een casuïstiek uur kunnen eigen casuïstiekvragen ingebracht worden. Ook zal, met opdrachten, in kleine groepjes worden gewerkt. Elke deelnemer ontvangt een USB-stick met aanvullend cursusmateriaal, zoals literatuur, formats en vragenlijsten.

  Opgeven:

  1. Via mail enny.versteeg@praktijkhethoogeveld.nl
   Met vermelding van
   Naam:
   Geb. datum:
   PSFT of PSOT:
   Nummer SKP kwaliteitsregister of KNGF nummer:
   Adres en woonplaats waarop deze registratie staat:
  2. Door betaling van € 200 op rekening NL 96 RABO 0368869733 t.n.v. Recover: onder vermelding van studiedag SOLK, BREIN & CEG. Na betaling ontvang je het programma en voorbereidend lesmateriaal.

  Deze dag wil je vast niet missen…. dus….meld je snel aan……….. !

  Annulering:

  Annuleren kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de studiedag. Er wordt in dat geval € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de studiedag is het volledige bedrag verschuldigd. Afwezigheid op de studiedag zelf geeft géén recht op terugbetaling.

 • Studiedag SOLK, BREIN en CEG

  Best SOLKNet-lid,

  Hopelijk zien wij elkaar op 21 september a.s. bij SOLKWet om je op de hoogte te stellen van alle nieuwe ontwikkelingen, waaronder gesprekken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Zorgverzekeraars. Daarnaast om de twee interessante lezingen bij te wonen, zowel over SOLK & Werk, als over hoe wij als PST van SOLKNet via Health Deal en Persoonlijke EHealth gezondheidsomgeving een goede plek kunnen krijgen in de stepped care SOLK zorg! Die middag is er weinig ruimte voor casuïstiek en daar hebben wij allemaal behoefte aan.

  Noteer daarom alvast in je agenda 23 november 2018:

  Studiedag SOLK, BREIN en CEG
  met gastdocent prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk en vaste docent Enny Versteeg

  Op deze inspirerende studiedag wordt de werking van ons brein in relatie tot SOLK en CEG nader uiteengezet naar de laatste state of the art en vertaald in casuïstiek.

  Op deze wijze is de koerswijziging van SOLKNet helder voor iedereen en toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

  Tot 21/9 en/of 23/11.

  Met hartelijke groet, namens het SOLK-bestuur,

   

  Marlene Lutgert–Boomsma,
  Voorzitter SOLKNet

 • SOLKWet lezing 21 september 2018

  Nieuwsbrief SOLKWet lezing

  Inmiddels alweer de zevende SOLKWet lezing zal worden gehouden op vrijdag 21 september 2018, in Leerklooster Amersfoort. Twee keer per jaar organiseert SOLKNet een wetenschappelijke lezing omtrent SOLK. Hierin komen onderwerpen aan bod welke volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten zullen worden toegelicht. SOLKWet lezingen beogen wetenschappelijke en specialistische kennis en ervaring op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. Dit keer hebben we twee sprekers:

  Dr. J. (Jerry) Spanjer,

  werkt als verzekeringsgeneeskundige, docent en senior-onderzoeker bij het UWV

   

  Van klacht naar functioneren

  Bij werknemers met SOLK is niet alleen herstel van klachten van belang, maar juist ook herstel van functioneren in de arbeidssituatie. Jerry Spanjer spreekt inspirerend over het participatiegerichte interview, waarbij waardevrij zowel beperkingen als mogelijkheden in kaart worden gebracht. Deze lezing mag je niet missen, want de context van arbeidsverzuim, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde raakt direct aan onze dagelijkse SOLK praktijk.

   

   

  Drs. ing. Hans Niendieker

  Inspirerende ondernemer in de gezondheidszorg

   

  De overheid wil door het sluiten van Health Deals een brede(re) toepassing van effectieve zorginnovaties, die op dit moment moeilijk van de grond komen, ondersteunen. Door deze Health Deals, bijvoorbeeld ‘Chronische pijn’ en ‘SOLK’, kunnen deze patiënt- categorieën dié zorg krijgen die ze nodig hebben en zo meer grip krijgen op hun gezondheid. Een verdere regie kan de patiënt krijgen door in een PGO(Persoonlijke Gezondheids Omgeving) te gaan. Zie:  www.medmij.nl / www.ivido.nl . Een elektronisch, AVG-proof, dossier, waar de patiënt zijn eigen gegevens beheert. Hans Niendieker spreekt over hoe therapeuten van SOLKNet kunnen participeren in Health Deals, om als gespecialiseerd SOLK therapeut een betere positie te krijgen, een betere profilering in het huidige therapeuten-bestel en een betere tarifering. Deze lezing mag je niet missen, want hier liggen kansen voor de SOLKNet therapeut.

  Programma:

  13.30 – 13.45 u. Opening door de voorzitter

  13.45 – 15.15 u. Lezing Jerry Spanjer

  15.15 – 15.30 u. Pauze

  15.30 – 16.45 u. Lezing Hans Niendieker

  16.45 – 17.00 u. SOLKNet ontwikkelingen en  afsluiting

  Accreditatie en wetenschappelijke punten zijn aangevraagd bij ADAP en KNGF.

  Organiserende instantie: Stichting SOLKNet
  Contact: info@solknet.com
  Kosten: €50 voor SOLKNet leden, inclusief koffie, thee, kloosterwater en lekkernij
  Datum en tijd: 21 september 2018, van 13.30-17.00 u.
  Locatie: Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort

  Aanmelden vóór: 7 september 2018

   

  Klik hier voor aanmelden.

   

 • Tweede SOLKWet lezing hoog gewaardeerd!

  Op 18 maart 2016 vond de tweede SOLKWET lezingenmiddag plaats in het mooie leerhotel ‘Het  Klooster’ in Amersfoort. Prof. Dr. Judith G.M. Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek, heeft een zeer inspirerende voordracht gehouden over SOLK, stress en instandhoudende factoren.

  Aansluitend hield voormalig neuroloog Marten M. Klaver een kort college over het verschil tussen pijnsensitisatie, aandachtsensitisatie en emotiesensitisatie.

  Al met al was het een waardevolle middag, die hoog werd gewaardeerd.

  Enkele foto’s (klik op de afbeelding voor een grotere versie):