• SOLKWet lezing 21 september 2018

  Nieuwsbrief SOLKWet lezing

  Inmiddels alweer de zevende SOLKWet lezing zal worden gehouden op vrijdag 21 september 2018, in Leerklooster Amersfoort. Twee keer per jaar organiseert SOLKNet een wetenschappelijke lezing omtrent SOLK. Hierin komen onderwerpen aan bod welke volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten zullen worden toegelicht. SOLKWet lezingen beogen wetenschappelijke en specialistische kennis en ervaring op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. Dit keer hebben we twee sprekers:

  Dr. J. (Jerry) Spanjer,

  werkt als verzekeringsgeneeskundige, docent en senior-onderzoeker bij het UWV

   

  Van klacht naar functioneren

  Bij werknemers met SOLK is niet alleen herstel van klachten van belang, maar juist ook herstel van functioneren in de arbeidssituatie. Jerry Spanjer spreekt inspirerend over het participatiegerichte interview, waarbij waardevrij zowel beperkingen als mogelijkheden in kaart worden gebracht. Deze lezing mag je niet missen, want de context van arbeidsverzuim, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde raakt direct aan onze dagelijkse SOLK praktijk.

   

   

  Drs. ing. Hans Niendieker

  Inspirerende ondernemer in de gezondheidszorg

   

  De overheid wil door het sluiten van Health Deals een brede(re) toepassing van effectieve zorginnovaties, die op dit moment moeilijk van de grond komen, ondersteunen. Door deze Health Deals, bijvoorbeeld ‘Chronische pijn’ en ‘SOLK’, kunnen deze patiënt- categorieën dié zorg krijgen die ze nodig hebben en zo meer grip krijgen op hun gezondheid. Een verdere regie kan de patiënt krijgen door in een PGO(Persoonlijke Gezondheids Omgeving) te gaan. Zie:  www.medmij.nl / www.ivido.nl . Een elektronisch, AVG-proof, dossier, waar de patiënt zijn eigen gegevens beheert. Hans Niendieker spreekt over hoe therapeuten van SOLKNet kunnen participeren in Health Deals, om als gespecialiseerd SOLK therapeut een betere positie te krijgen, een betere profilering in het huidige therapeuten-bestel en een betere tarifering. Deze lezing mag je niet missen, want hier liggen kansen voor de SOLKNet therapeut.

  Programma:

  13.30 – 13.45 u. Opening door de voorzitter

  13.45 – 15.15 u. Lezing Jerry Spanjer

  15.15 – 15.30 u. Pauze

  15.30 – 16.45 u. Lezing Hans Niendieker

  16.45 – 17.00 u. SOLKNet ontwikkelingen en  afsluiting

  Accreditatie en wetenschappelijke punten zijn aangevraagd bij ADAP en KNGF.

  Organiserende instantie: Stichting SOLKNet
  Contact: info@solknet.com
  Kosten: €50 voor SOLKNet leden, inclusief koffie, thee, kloosterwater en lekkernij
  Datum en tijd: 21 september 2018, van 13.30-17.00 u.
  Locatie: Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort

  Aanmelden vóór: 7 september 2018

   

  Klik hier voor aanmelden.

   

 • SOLKNet Symposia – H.E.L.D in ‘kamers van de geest’ (28 juni 2018)

  Een integratieve psychotherapeutische methode

  Accreditatie: VVH en ADAP

   

  Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren.

  In deze workshops gaan we concreet aan de slag met de therapeutische mogelijkheden van het werken met deze ‘kamers van de geest’.

   

  Workshop III op 28 juni 2018 Oefendag De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’

  Een synthese van psychodrama, gestalttherapie en haptonomie

  In de voorafgaande opleidingsworkshops ‘De H.E.L.D in kamers van de geest’ heb je als deelnemer kennis gemaakt met een psychotherapeutische methodiek waarin cliënten worden begeleid om letterlijk de sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen- te kunnen vertellen en vormgeven. In deze workshops zijn we dieper in gegaan op hoe we door voelen ruimten in ons zelf en onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld ( en daarover een boek gepubliceerd) waarmee je in deze ‘ruimten’ (kamers van de geest) zeer effectief kunt werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en in de wereld.

  Op deze oefendag gaan we praktisch aan het werk met de methode de H.E.L.D in denken met gevoel, en de H.E.L.D in kamers van de geest. We staan uitvoerig stil bij hoe je deze methodiek tijdens een therapiesessie kunt gebruiken. We gaan oefenen aan de hand van casuïstiek ingebracht door de deelnemers. We gaan op zoek naar betekenisgeving bij psychosomatische klachten, trauma, levensbedreigende ziekten of bij somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten.

  Literatuur
  Mark de Jonge (2017): Op het spoor van positief leven. Het lichaam vertelt de weg. (41 pagina’s)

   

  Workshop vindt plaats op:

  Datum: donderdag 28 juni 2018

  Tijd: 09.30 uur – 17.00 uur

  Kosten: € 150,-

  Locatie: Academie voor psychodrama en groepsprocessen, Janspoort 1-4h, 6811 GE Arnhem  026-4427932.

  Aanmelden via mail naar : info@academiepsychodrama.com. Met vermelding naam, adresgegevens en telefoonnummer.

  Begeleiding:
  Mark de Jonge: Trainer, Educator en Practitioner (TEP) Gestalttherapie en Psychodrama bij en oprichter van de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen.

  Gerdien de Vries, maatschappelijk werkster oncologie Radboud Ziekenhuis, Certified Practitioner Psychodramaturg.

  Certificaat:
  Na deelname aan beide workshops wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

  Accreditatie: ADAP (9,5 accreditatiepunten) en VVH (Evaluatieformulier: Aan het eind van de workshop wordt de deelnemers een evaluatieformulier uitgereikt en hier van wordt een evaluatieverslag gemaakt voor de accreditatie door de VVH.)

   

  Achtergrond:

  Kamers van de geest
  Wie kent het niet: nare gebeurtenissen die steeds op de achtergrond aanwezig zijn en regelmatig je stemming bepalen, voortdurend dezelfde emotionele conflicten in je relatie, of de werksfeer die je mee naar huis neemt en die steeds beklemmender wordt of herinneringen van vroeger die alsmaar opduiken. Allemaal ervaringen waar je in jezelf opgesloten voelt, en die meer dan je lief is je gedrag bepalen. Of je hebt juist behoefte om je onder te dompelen in prettige herinneringen of op te gaan in plezierige gebeurtenissen zoals sport, warme familiebijeenkomsten of een gezellig samenzijn met vrienden. Het zijn voorbeelden van begrensde ruimten in onszelf en in onze omgeving, die Mark de Jonge kamers van de geest noemt. Kamers van de geest worden gevormd door achtergrond emoties, primaire emoties en sociale emoties en daarmee verbonden gedrag en denkbeelden.

  De H.E.L.D – methode
  In het werken met cliënten vanuit kamers van de geest wordt gebruik gemaakt van de H.E.L.D methode. Het is een contact gerichte benadering gericht op vier zijnswijzen van de mens: Handelen en spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden en taal. De vier zijnswijzen kunnen weliswaar gescheiden gezien worden maar hebben invloed op elkaar , staan in verbinding met elkaar en gaan over in elkaar. Deze kunnen in het bewustwordingsproces, wanneer cliënten hun verhaal vertellen, een betekenisvol geheel vormen door het creatieve samenspel van denken en voelen. Dit proces kan door de therapeut ondersteund en gestimuleerd worden door integratief te interveniëren wanneer het verhaal verteld wordt.

  Werken met de H.E.L.D in kamers van de geest is een effectieve methode waarmee mensen antwoorden kunnen vinden op hun vragen, oplossingen vinden op dilemma’s, trauma’s verwerkt kunnen worden, mogelijkheden ervaren worden voor persoonlijke ontwikkeling, of stappen kunnen zetten in een nieuwe richting in hun werk.

   

 • Tweede SOLKWet lezing hoog gewaardeerd!

  Op 18 maart 2016 vond de tweede SOLKWET lezingenmiddag plaats in het mooie leerhotel ‘Het  Klooster’ in Amersfoort. Prof. Dr. Judith G.M. Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek, heeft een zeer inspirerende voordracht gehouden over SOLK, stress en instandhoudende factoren.

  Aansluitend hield voormalig neuroloog Marten M. Klaver een kort college over het verschil tussen pijnsensitisatie, aandachtsensitisatie en emotiesensitisatie.

  Al met al was het een waardevolle middag, die hoog werd gewaardeerd.

  Enkele foto’s (klik op de afbeelding voor een grotere versie):