• SOLKNet Bij- en nascholing: De H.E.L.D. in kamers van de gest

  Beste leden,

   

  Voor:

   

  De H.E.L.D in kamers van de geest Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren, waardoor we met meer geestkracht om kunnen gaan met wat het leven ons brengt.

   

  Is de eerste datum gewijzigd, de data voor de 2 workshopdagen zijn nu geworden:

  31 oktober en 28 november 2019

   

  Introductie

  “De H.E.L.D. in kamers van de geest” is een methode – ontwikkeld door Mark de Jonge –  die lichaamsgerichte therapie, positieve psychologie, narratieve therapie en cognitieve therapie in zich heeft verenigd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de rijke schatkist aan methodiek uit Gestaltetherapie, Haptonomie en Psychodrama. Deze zijn op geïntegreerde wijze uitgewerkt in de methode De H.E.L.D. in kamers van de geest, de vijf fasen van  denken met gevoel en de Spectrum Positieve Emotie Ladder (S.P.E.L.)  Deze gestructureerde werkwijze biedt mogelijkheden zowel inzicht gevend  en kortdurend, als ook diepgaand met hulpvragen te werken.

  Mark de Jonge gaat tijdens de eerste workshop in op hoe we door voelen ruimten  in ons zelf en in relatie met onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest.

  Met de H.E.L.D methode kun je in deze ‘ruimten’ zeer effectief werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal.

  De H.E.L.D. methodiek biedt je een integrale diep werkende vertaling van onze gelaagde SCEGS diagnostiek waarin cliënten zelf de regie hebben in het vinden van hun eigen antwoorden die kunnen leiden tot inzicht en verandering.

   

  In de tweede workshop gaat Mark de Jonge dieper in op de kwetsbaarheid en veerkracht van ons brein. Onze veerkracht komt tot uiting in de wijze waarop we vorm kunnen geven aan de betekenisgeving van gebeurtenissen in onze verhalen. Zinvolle en samenhangende verhalen maken ons sterk zodat we de wereld kwetsbaar tegemoet kunnen treden bij nieuwe uitdagingen. We kunnen veel ontdekken over de veerkracht en kwetsbaarheid van ons brein wanneer we ons verdiepen in het ontstaan van trauma’s en hoe trauma’s zich manifesteren in lichaam en geest, en hoe we trauma’s kunnen genezen. Er wordt geoefend met een gestructureerde en verantwoorde wijze van begeleiden met mensen met een trauma en/of chronische ziekte.

   

  Werkwijze

  Het programma is zodanig opgebouwd dat deelnemers met voldoende praktijkervaring de gedemonstreerde methodiek, na oefenen met de interventies in de workshop kunnen toepassen in hun eigen praktijk. In de opbouw van het programma is rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van deelnemers. De theorie en methodiek worden ervaringsgericht verkend, waarna er in subgroepen geoefend wordt. Tevens wordt in een powerpont de theoretische achtergrond van het biopsychosociale model – relevant voor het programma van de workshop – gestructureerd en overzichtelijk aangeboden. Er is in het programma ruimte voor vragen en discussie, en voor inkadering van de eigen ervaring van de deelnemers.

  In beide workshops wordt de methode ondersteund door recente wetenschappelijke literatuur.

  Workshopinformatie

  De H.E.L.D in kamers van de geest

   

  Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren.

  Een synthese van Psychodrama, Gestalttherapie, Haptonomie, en de vijf vormen van vitaliteit van Daniel Stern.

   

  Workshop I De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’ Op 31 oktober 2019.

  Kennismaking met de methode en theorie. Oefenen met de basistechnieken.

  Workshop II Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’ Op 28 november

  2019.

  Bij cliënten als deur naar dieperliggende betekenisgeving psychosomatische klachten, chronische of levensbedreigende ziekten.

  In beide opleidingsworkshops maak je als deelnemer kennis met een integratieve therapeutische en relatiegerichte methodiek waarin cliënten worden begeleid om letterlijk de verhalen, en de bijbehorende sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen- in het hier en nu te kunnen vertellen en vormgeven. In deze workshop gaan we dieper in op hoe we door voelen ruimten in ons zelf en in relatie met onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld waarmee je in deze ‘ruimten’ zeer effectief kunt werken.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/taal. De H.E.L.D. in denken met gevoel. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en  in de wereld. De H.E.L.D. methode steunt op het werk van Daniel Stern (2004,2010) gericht op vijf vormen  van vitaliteit: beweging, kracht/energie, tijd, ruimte en intentie die mede concreet betekenis geven aan het therapeutisch proces. De H.E.L.D – methode sluit verder aan bij de biopsychosociale SCEG dimensies van de mens, zoals psychosomatisch therapeuten die hanteren: Soma (lichaam), Cognities, denkbeelden, Emoties, Gedrag.

  Kamers van de geest

  Wie kent het niet: nare gebeurtenissen die steeds op de achtergrond aanwezig zijn en regelmatig je stemming bepalen, voortdurend dezelfde emotionele conflicten in je relatie, of  de werksfeer die je mee naar huis neemt en die steeds beklemmender wordt of herinneringen van vroeger die alsmaar opduiken. Allemaal ervaringen waar je in  jezelf opgesloten voelt, en die meer dan je lief is je gedrag bepalen. Of je hebt juist  behoefte om je onder te dompelen in prettige herinneringen of op te gaan in plezierige gebeurtenissen zoals sport, warme familiebijeenkomsten of een gezellig samenzijn met vrienden.  Het zijn voorbeelden van begrensde ruimten in onszelf en  in onze omgeving, die Mark de Jonge  kamers van de geest noemt. Kamers van de geest worden gevormd door fysiologische  processen, motoriek, achtergrond emoties, primaire emoties en sociale emoties en daarmee verbonden gedrag en denkbeelden die allen onderdeel uitmaken van verhalen die er binnen de verschillende kamers van de geest te vinden zijn.

   

  De H.E.L.D – methode

  In het werken met cliënten vanuit  kamers van de geest wordt gebruik gemaakt van de H.E.L.D methode. Het is een contact gerichte benadering gericht op vier zijnswijzen van de mens: Handelen en spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden en taal.  De vier zijnswijzen kunnen weliswaar gescheiden gezien worden maar hebben invloed op elkaar, staan in verbinding met elkaar en gaan over in elkaar. Deze kunnen in het bewustwordingsproces, wanneer cliënten over hun klachten vertellen, hun verhaal vertellen, een betekenisvol geheel vormen door het creatieve samenspel van denken en voelen. Dit proces kan door de therapeut ondersteund en gestimuleerd worden door integratief te interveniëren wanneer het verhaal verteld wordt.

  Werken met de H.E.L.D in kamers van de geest is een effectieve methode waarmee mensen antwoorden kunnen vinden op hun vragen, oplossingen vinden op dilemma’s, trauma’s, zieken verwerkt kunnen worden, mogelijkheden ervaren worden voor persoonlijke ontwikkeling, of stappen kunnen zetten in een nieuwe richting in hun werk.

   

  Workshop I  

  De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’

  Deelnemers maken kennis met het concept kamers van de geest en interveniëren volgens de H.E.L.D methode zoals ontwikkeld door Mark de Jonge.

   

  Literatuur

  1) C.M. de Jonge: (2012) De Psychodramaturg. H.E.L.D in denken met gevoel.

  Uitgegeven door Salome Finkelstein& De Jonge

  Extra achtergrond, niet verplicht:

   2) Daniel Stern. (2010) Forms of Vitality. Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development. Oxford University Press.

  Datum: donderdag 31 oktober 2019

  Tijd09.30 uur – 17.00 uur

  Kosten€ 150,- per workshop

  Workshop II

  Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’

  Uitleg hoe de methode kamers van de geest en de H.E.L.D methode kunnen worden toegepast als deur naar dieperliggende betekenisgeving bij psychosomatische klachten en chronische of levensbedreigende ziekten.

   

  Literatuur

  1) Mark de Jonge: Op het spoor van positief leven. Artikel

  Extra achtergrond niet verplicht

  2) Gordon Turnbull:

  Gevangen in je hoofd. Hoe verwerkt ons brein een trauma. Bruna Uitgevers. Utrecht.

  (Workshop II is alleen te volgen na deelname aan workshop I of wanneer men reeds bekend is met de methodieken van de H.E.L.D en ‘kamer van de geest’)

  Datum: donderdag 28 november 2019

  Tijd09.30 uur – 17.00 uur

  Kosten€ 150,- per workshop

   

  Voor wie:

  Deze workshops zijn bedoeld voor psychosomatische fysiotherapeuten en psychosomatische oefentherapeuten, haptotherapeuten, psychotherapeuten, gestaltetherapeuten, psychodramatherapeuten, en psycho-sociale hulpverleners.

   

  Werkvormen:

  Literatuur vooraf bestuderen (8 uur studie voorafgaand aan iedere workshop);

  Plenair: theorie toegelicht met oefeningen; demonstratie van de methodiek; groepsgesprek, integratie van de leerstof en toepassingsmogelijkheden in eigen werkveld.

  Oefenen in subgroepen.

   

  Workshops vinden plaats op:

  Academie voor psychodrama en groepsprocessen, Janspoort 1-4h, 6811 GE Arnhem

  026-4427932.

  Aanmelden via mail naar: info@academiepsychodrama.com.

  Begeleiding Mark de Jonge: Trainer, Educator en Practitioner (TEP) Gestaltetherapie en Psychodrama bij en oprichter van de Academie voor Psychodrama en groepsprocessen.

   

  Certificaat:

  Na deelname aan beide workshops wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

   

  Accreditatie: VVH 8 studiepunten; ADAP 28 punten

   

 • SOLKNet Lustrum vrijdag 11 oktober 2019

  BREIN IN BEWEGING

   

  Datum: VRIJDAG 11 oktober 2019

  Plaats:  Conferentiecentrum Drakenburg, Dr. Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn (zaal de Schaapskooi)

  Accreditatie in aanvraag bij KNGF, VvOCM/ADAP en Keurmerk Fysio.

   

  Programma:

  09.30                              Ontvangst

  10.00                             Opening dagvoorzitter

  10.05                             Lezing Lex Vendrig: “Vragenlijst Arbeid Re-integratie2 & SOLK”

  11.00-11.15                  Korte koffie pauze

  11.15-12.30                  Workshop VAR-2 door Lex Vendrig

  12.30-13.30                  Lunch

  13.30-14.30                  Lezing door Anneke Vinke: “Als het lichaam overneemt….

  14.30 -15.00                 Koffie/ thee pauze

  15.00-16.15                  Workshop Tessa Kortenbach: “In lichaam en stem drukt de mens uit wat haar/hem innerlijk beweegt….”

  16.15                            Afsluiting voorzitter en lustrum borrel

   

  Kosten: € 85,00

   

  Aanmelding:

  Klik hier om je aan te melden. Na aanmelding ontvang je binnen 3 werkdagen een factuur met betaalinstructie. De aanmelding is definitief wanneer het inschrijfgeld is ontvangen.

  Graag aanmelden voor 1 september 2019.

   

  Lezing & Workshop: Vragenlijst Arbeid Re-ïntegratie-2 en SOLK

  Door Lex Vendrig

  Voor SOLK is het in kaart brengen van stressoren (zowel werk als privé) van onderscheidend belang! Maar daarnaast ook het in kaart brengen van steunfactoren en persoonskenmerken (Kern CEG patronen). De vragenlijst VAR-2 brengt al deze factoren heel helder in beeld.

   

  Inhoud presentatie:

  In de presentatie zal eerst een algemene inleiding worden gegeven over de filosofie en achtergrond van de VAR-2. Ook komen daarbij aan de orde een interpretatiestrategie en zullen de verschillende versies van de VAR-2 besproken worden alsmede de verschillende toepassingen: individueel versus groep en curatief versus preventief. In de workshop gaan we in het bijzonder in op de relatie tussen levensstijl en psychosociale kenmerken en toepassing van de VAR-2 bij SOLK. We bespreken een praktijkvoorbeeld van inzet van de VAR-2 bij bedrijfsfysiotherapie. In de workshop gaan de deelnemers zelf oefenen met een voorbeeldcasus.

   

  Over Lex Vendrig

  Dr. Lex Vendrig is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkzaam in eigen praktijk. Hij heeft daarvoor in de revalidatiezorg gewerkt. Tevens is Lex als hoofddocent voor de opleiding tot gezondheidszorgpsychologen verbonden aan RINO Noord-Holland. Hij houdt zich verder bezig met wetenschappelijk onderzoek op het vlak van arbeid en gezondheid en is de bedenker van de VAR-2.

   

  Lezing: Als het lichaam overneemt…. 

  Door Dr. Anneke J.G. Vinke

  Abstract: 

  Lichaam en geest werken nauw samen: ervaringen uit het verleden zijn zichtbaar in ons gedrag, denken en in ons fysiek functioneren.
  In deze lezing ga ik in op de relatie tussen psychische processen en lichamelijke symptomen, te beginnen bij het begin: gehechtheid, trauma en het lichaam zijn onlosmakelijk verweven.

  De manier waarop een kind de wereld heeft leren ervaren en geleerd heeft om zich staande te houden, te overleven, kan tot klachten leiden in het latere leven. Klachten waar niet direct een fysieke oorzaak voor gevonden kan worden.

  Voor behandelaars zijn dit dikwijls klachten die moeilijk te duiden zijn en de roep om degelijk onderbouwde interventie die het lichaam, lichaamsbeleving en lichamelijke processen betrekken in de psychologische behandeling is groeiende. Dit wordt onder meer ingegeven door een steeds groter wordend aantal studies op het gebied van de (affectieve) neurobiologie, gehechtheid en trauma die de relatie tussen psychische processen en lichamelijke symptomen verhelderen. Deze inzichten uit wetenschappelijk onderzoek worden gekoppeld aan praktische voorbeelden uit de klinische praktijk. Daarbij is aandacht voor de invloed van traumatische ervaringen, waaronder relationele en vroegkinderlijk traumatische ervaringen, gehechtheid gerelateerde problemen & persoonlijkheidsproblematiek en hun relatie met onverklaarde lichamelijke klachten. Als het lichaam het overneemt.. heeft het lichaam de sleutel voor de oplossing in handen en zijn wij als behandelaars degenen die samen met de patiënt ontdekken hoe zijn of haar sleutel er precies uitziet.

   

  Over Anneke Vinke

  Dr. Anneke J.G. Vinke, werkt als vrijgevestigd GZ psycholoog en gecertificeerd advanced practitioner Sensorimotor Psychotherapy®. Haar praktijk bevindt zich in Bilthoven. Zij specialiseerde zich in de behandeling van gehechtheid en vroegkinderlijk trauma bij geadopteerden en pleegkinderen. In haar werk heeft ze regelmatig te maken met onverklaarde lichamelijke klachten die vaak hand in hand gaan met psychologische problemen. In behandelingstrajecten komen uiteraard beiden aan bod.

  In haar praktijk ziet zij zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen. Ze verzorgt regelmatig lezingen, trainingen en onderwijs, veelal op het gebied van adoptie en/of pleegzorg. Daarnaast is zij voor Nederland de coördinator van de opleiding Sensorimotor Psychotherapy®. Meer info op www.adoptiepraktijk.nl

   

  Workshop: In lichaam en stem drukt de mens uit wat haar/hem innerlijk beweegt……

  Door Tessa Kortenbach

   

   

   

  Workshop

  Onze lichaamshouding, uitstraling , lichaamstaal en stem zijn vaak heel subtiel, maar oh zo belangrijk!  Hoe druk je jezelf het beste uit door jezelf te zijn? Hoe maak je indruk door jezelf te zijn, zowel privé als in je werk? Dat is de beste uitleg van de gecombineerde methode in de specialistische dans/stem en theaterworkshop  van Tessa Kortenbach. Daarbij maakt Tessa gebruik van muziek, dans, expressie en stem. Muziek raakt tot in het diepste van de ziel! Muziek brengt beweging, muziek laat je stilte ervaren…..muziek brengt je daar waar geen woorden zijn.

   

  Over Tessa Kortenbach

  Tessa Kortenbach, dans-, stem- en speltherapeut, gebruikt in haar workshop dans, stem en spel om deelnemers te leren de taal van hun eigen lichaam te verstaan. In lichaam, houding, beweging en stem drukt de mens uit wat haar/hem innerlijk beweegt.

  www.tessakortenbach.nl

 • SOLKNet Symposia – H.E.L.D in ‘kamers van de geest’ 2019

  SOLKNet Bij- en nascholing

  Beste Leden,

  Mark de Jonge organiseert vanuit de academie voor psychodrama dit voorjaar jaar weer 2 bij elkaar horende workshopdagen in Arnhem rond de methode de H.E.L.D. in de kamers van de geest. 

  In februari wordt een verdiepende herhalingsbijeenkomst georganiseerd. 

  Accreditatie voor psychosomatische fysiotherapeuten is in aanvraag.

  Met vriendelijke groet,

   

  SOLKNet

  ---

  De H.E.L.D in kamers van de geest

   

  Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren.

  Een synthese van Psychodrama, Gestalttherapie, Haptonomie, 
  en de vijf vormen van vitaliteit van Daniel Stern.

   

  Twee opleidingsworkshops:

  Workshop I De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
  Kennismaking met de methode en theorie. Oefenen met de basistechnieken.

  Workshop II Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
  Bij cliënten als deur naar dieperliggende betekenisgeving psychosomatische klachten, chronische of levensbedreigende ziekten

  In beide opleidingsworkshops maak  je als deelnemer kennis met een integratieve therapeutische en relatiegerichte methodiek waarin cliënten worden begeleid om  letterlijk de verhalen, en de bijbehorende sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen-  in het hier en nu te kunnen vertellen en vormgeven.  In deze workshop gaan we dieper in op  hoe we door voelen ruimten  in ons zelf en in relatie met onze omgeving ervaren.  Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld waarmee je in deze ‘ruimten’ zeer effectief kunt werken.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van  interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. De H.E.L.D. in denken met gevoel. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en  in de wereld. De H.E.L.D. methode steunt op het werk van  Daniel Stern (2004,2010) gericht op vijf vormen  van vitaliteit: beweging, kracht/energie, tijd, ruimte en intentie die mede concreet betekenis geven aan het therapeutisch proces.  De H.E.L.D – methode sluit verder aan bij de biopsychosociale SCEG dimensies van de mens, zoals psychosomatisch therapeuten die hanteren: Soma (lichaam), Cognities, denkbeelden, Emoties, Gedrag. 

  Kamers van de geest
  Wie kent het niet: nare gebeurtenissen die steeds op de achtergrond aanwezig zijn en regelmatig je stemming bepalen, voortdurend dezelfde emotionele conflicten in je relatie, of  de werksfeer die je mee naar huis neemt en die steeds beklemmender wordt of herinneringen van vroeger die alsmaar opduiken. Allemaal ervaringen waar je in  jezelf opgesloten voelt, en die meer dan je lief is je gedrag bepalen. Of je hebt juist  behoefte om je onder te dompelen in  prettige herinneringen of op te gaan in plezierige gebeurtenissen zoals sport, warme familiebijeenkomsten of een gezellig samenzijn met vrienden.  Het zijn voorbeelden van  begrensde ruimten in onszelf en  in onze omgeving, die Mark de Jonge  kamers van de geest noemt. Kamers van de geest worden gevormd door fysiologische  processen, motoriek, achtergrond emoties, primaire emoties en sociale emoties en daarmee verbonden gedrag en denkbeelden die allen onderdeel uitmaken van verhalen die er binnen de verschillende kamers van de geest te vinden zijn.

  De H.E.L.D – methode

  In het werken met cliënten vanuit  kamers van de geest wordt gebruik gemaakt van de H.E.L.D methode.  Het is een contact gerichte benadering  gericht op vier zijnswijzen van de mens: Handelen en spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden en taal. De vier zijnswijzen kunnen weliswaar gescheiden gezien worden maar hebben invloed op elkaar , staan in verbinding met elkaar en gaan over in elkaar.  Deze kunnen in het bewustwordingsproces, wanneer cliënten over hun klachten vertellen, hun verhaal vertellen, een betekenisvol geheel vormen door het creatieve samenspel van denken en voelen. Dit proces kan door de therapeut ondersteund en gestimuleerd worden door integratief te interveniëren wanneer het verhaal verteld wordt.

  Werken met  de  H.E.L.D in kamers van de geest is een effectieve methode waarmee mensen antwoorden kunnen vinden op hun vragen, oplossingen vinden op dilemma’s, trauma’s , zieken verwerkt kunnen worden, mogelijkheden ervaren worden voor persoonlijke ontwikkeling, of stappen kunnen zetten in een nieuwe richting in hun werk

  Workshop I

  De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
  Deelnemers maken kennis met het concept kamers van de geest en interveniëren volgens de H.E.L.D methode zoals ontwikkeld door Mark de Jonge.

  Literatuur
  C.M. de Jonge: De Psychodramaturg. H.E.L.D in denken met gevoel.
  Uitgegeven door en te bestellen bij Mts. Salome Finkelstein& De Jonge (Academie Psychodrama en groepsprocessen) te Arnhem.

  Extra achtergrond, niet verplicht:
  Daniel Stern: (2010) Forms of Vitality. Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development.
  Oxford University Press

  Datum: donderdag 7 februari 2019

  Tijd: 09.30 uur – 17.00 uur

  Kosten: € 150,- per workshop

   

  Workshop II

  Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
  Uitleg hoe  de methode kamers van de geest en de H.E.L.D methode kunnen worden toegepast als deur naar dieperliggende  betekenisgeving bij psychosomatische klachten en chronische of levensbedreigende ziekten

  Literatuur
  Mark de Jonge: Op het spoor van positief leven.
  Artikel 

  Extra achtergrond niet verplicht:
  Gordon Turnbull: Gevangen in je hoofd. Hoe verwerkt ons brein een trauma.
  Bruna Uitgevers, Utrecht. 

  Datum: donderdag 7 maart 2019

  (Workshop II is alleen te volgen na deelname aan workshop I of wanneer men reeds bekend is met de methodieken van de H.E.L.D en ‘kamer van de geest’)

  Tijd: 09.30 uur – 17.00 uur

  Kosten: € 150,- per workshop

   

  Voor wie:
  Deze workshops zijn bedoeld voor psychosomatische oefentherapeuten en psychosomatische fysiotherapeuten (voor psychosomatisch therapeuten die lid zijn van SOLKNET), haptotherapeuten, psychotherapeuten, gestalttherapeuten, psychodramatherapeuten, en psycho-sociale hulpverleners. 

  Werkvormen:
  Literatuur vooraf bestuderen (8 uur studie voorafgaand aan iedere workshop);
  Plenair: theorie toegelicht met oefeningen; demonstratie van de methodiek; groepsgesprek, integratie van de leerstof en toepassingsmogelijkheden in eigen werkveld.
  Oefenen in subgroepen.

  Workshops vinden plaats op:
  Academie voor psychodrama en groepsprocessen, Janspoort 1-4h, 6811 GE Arnhem
  026-4427932.

  Aanmelden via mail naar: info@academiepsychodrama.com

  Begeleiding:
  Mark de Jonge: Trainer, Educator en Practitioner (TEP) Gestalttherapie en Psychodrama bij en oprichter van de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen.

  Gerdien de Vries, maatschappelijk werkster oncologie Radboud Ziekenhuis, Certified Practitioner Psychodramaturg.

  Certificaat:
  Na deelname aan beide workshops wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

  Accreditatie: ADAP 28 punten  en  VVH 8 studiepunten.

  Oefendag

  Workshop III 

  Een synthese van Gestalttherapie, Haptonomie, Psychodrama en Vormen van Vitaliteit van Daniel Stern

  In de voorafgaande opleidingsworkshops ‘De H.E.L.D in kamers van de geest’ heb je als deelnemer kennis gemaakt met een psychotherapeutische methodiek waarin cliënten worden begeleid om letterlijk de sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen- te kunnen vertellen en vormgeven. In deze workshops zijn we dieper in gegaan op hoe we door voelen ruimten in ons zelf en onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld  waarmee je in deze ‘ruimten’  zeer effectief kunt werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en in de wereld.

  Praktisch en Verdiepend

  Op deze oefendag gaan we praktisch aan het werk met de methode de H.E.L.D in denken met gevoel, en de H.E.L.D in kamers van de geest. We staan uitvoerig stil bij hoe je deze methodiek tijdens een therapiesessie kunt gebruiken. We gaan oefenen aan de hand van casuïstiek ingebracht door de deelnemers. We gaan op zoek naar betekenisgeving bij psychosomatische klachten, trauma, levensbedreigende ziekten of bij somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten.

  Voor wie:

  Deze workshops  zijn bedoeld voor psychosomatische fysiotherapeuten en psychosomatische oefentherapeuten, haptotherapeuten, psychotherapeuten, gestalttherapeuten, psychodramatherapeuten, en psycho-sociale hulpverleners.

  Werkvormen:

  Demonstratie van de methodiek; groepsgesprek, integratie van de leerstof en toepassingsmogelijkheden in eigen werkveld. Oefenen in subgroepen.

  Literatuur
  Mark de Jonge (2017): Op het spoor van positief leven.
  Artikel

  Extra achtergrond:
  Daniel Stern (2010): Forms of Vitality. Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development.
  Oxford University Press

  Workshop vindt plaats op:

  Datum: donderdag 21 februari 2019

  Locatie: Academie voor psychodrama en groepsprocessen, Janspoort 1-4h, 6811 GE Arnhem  026-4427932.

  Aanmelden via mail naar : info@academiepsychodrama.com.

  Begeleiding:
  Mark de Jonge: Trainer, Educator en Practitioner (TEP) Gestalttherapie en Psychodrama bij en oprichter van de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen.

  Gerdien de Vries, maatschappelijk werkster oncologie Radboud Ziekenhuis, Certified Practitioner Psychodramaturg.

  Certificaat:
  Na deelname aan beide workshops wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

  Accreditatie: ADAP en VVH

 • Studiedag SOLK, BREIN & CEG

  Beste SOLKNet lid,

  Op 23 november as. is een inspirerende nascholingsdag voor SOLKNet leden georganiseerd, met de meest recente wetenschappelijke kennis over de relatie tussen brein en SOLK, vertaald naar diagnostiek, pycho-educatie, praktische interventies en verslaglegging. De aangereikte kennis & kunde wordt uitgebreid geïllustreerd met casuïstiek.

  Met:

  Gastdocent prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk, psychiater, hoogleraar en stressspecialist bij uitstek, over de werking van ons oeroude stressresponssysteem, in relatie tot stressgerelateerde klachten, zoals SOLK, burnout en depressie.

  En:

  Enny Versteeg, vaste psychosomatiek docent, psychosomatiek therapeut en MSc Psycholoog.

  Datum: vrijdag 23 november 2018
  Organiserende instantie: SOLKNet
  Doelgroep: SOLKNet leden
  Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg: Schaapskooi, plek voor persoonlijke ontmoeting
  Dr. Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn
  Tijden: 10.00 – 17.00 u.
  Studiebelastingsuren: 6 contacturen, 4 voorbereidingsuren: 10 SBU
  Didactische werkwijze: Mixed learning: intensieve hoorcolleges, discussie, voorbereidende zelfstudie, opdrachten in kleine groepjes, casuïstiek. Van de cursist wordt een actieve leerstijl verwacht in kennis verwerven en participeren.
  Certificaat: Aanwezigheid wordt vertaald in een certificaat.
  Accreditatie: in aanvraag bij ADAP en KNGF.
  Leerdoel: Actualisering naar de wetenschappelijke state of the art van SOLK diagnostiek en breindeducatie, SOLK interventies en SOLK verslaglegging.
  Groepsgrootte: minimaal 35 en maximaal 100.
  Prijs: € 200, inclusief lesmateriaal, USB stick, koffie, thee en heerlijke lunch, in een mooie ambiance en prachtige natuur.

  Opzet scholingsdag:

  De cursusdag begint met een hoorcollege van stressexpert prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk over de exacte werking van ons evolutionair gezien oeroude stressresponssysteem, in relatie tot stressgerelateerde klachten, zoals SOLK, burnout en depressie. Dit hoorcollege eindigt met een discussie.
  Vervolgens geeft Enny Versteeg les, waarbij theorie afgewisseld wordt met praktijk en casuïstiek. Aan bod komen: breinverklaring van SOLK naar de meest recente wetenschappelijke state of the art, de werking van het primitieve stressresponssysteem in relatie tot SOLK en in relatie tot hogere limbische hersengebieden, de relatie tussen overlevingsstress en sociale stress, verschillende soorten sensitisatie, een vertaling naar oorzakelijke en in stand houdende factoren en CEG, toegepaste coping, waaronder emotiecoping, en de vertaalslag van dit alles naar diagnostiek, educatie, interventies en verslaglegging. In een casuïstiek uur kunnen eigen casuïstiekvragen ingebracht worden. Ook zal, met opdrachten, in kleine groepjes worden gewerkt. Elke deelnemer ontvangt een USB-stick met aanvullend cursusmateriaal, zoals literatuur, formats en vragenlijsten.

  Opgeven:

  1. Via mail enny.versteeg@praktijkhethoogeveld.nl
   Met vermelding van
   Naam:
   Geb. datum:
   PSFT of PSOT:
   Nummer SKP kwaliteitsregister of KNGF nummer:
   Adres en woonplaats waarop deze registratie staat:
  2. Door betaling van € 200 op rekening NL 96 RABO 0368869733 t.n.v. Recover: onder vermelding van studiedag SOLK, BREIN & CEG. Na betaling ontvang je het programma en voorbereidend lesmateriaal.

  Deze dag wil je vast niet missen…. dus….meld je snel aan……….. !

  Annulering:

  Annuleren kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de studiedag. Er wordt in dat geval € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de studiedag is het volledige bedrag verschuldigd. Afwezigheid op de studiedag zelf geeft géén recht op terugbetaling.

 • Studiedag SOLK, BREIN en CEG

  Best SOLKNet-lid,

  Hopelijk zien wij elkaar op 21 september a.s. bij SOLKWet om je op de hoogte te stellen van alle nieuwe ontwikkelingen, waaronder gesprekken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Zorgverzekeraars. Daarnaast om de twee interessante lezingen bij te wonen, zowel over SOLK & Werk, als over hoe wij als PST van SOLKNet via Health Deal en Persoonlijke EHealth gezondheidsomgeving een goede plek kunnen krijgen in de stepped care SOLK zorg! Die middag is er weinig ruimte voor casuïstiek en daar hebben wij allemaal behoefte aan.

  Noteer daarom alvast in je agenda 23 november 2018:

  Studiedag SOLK, BREIN en CEG
  met gastdocent prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk en vaste docent Enny Versteeg

  Op deze inspirerende studiedag wordt de werking van ons brein in relatie tot SOLK en CEG nader uiteengezet naar de laatste state of the art en vertaald in casuïstiek.

  Op deze wijze is de koerswijziging van SOLKNet helder voor iedereen en toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

  Tot 21/9 en/of 23/11.

  Met hartelijke groet, namens het SOLK-bestuur,

   

  Marlene Lutgert–Boomsma,
  Voorzitter SOLKNet

 • SOLKWet lezing 21 september 2018

  Nieuwsbrief SOLKWet lezing

  Inmiddels alweer de zevende SOLKWet lezing zal worden gehouden op vrijdag 21 september 2018, in Leerklooster Amersfoort. Twee keer per jaar organiseert SOLKNet een wetenschappelijke lezing omtrent SOLK. Hierin komen onderwerpen aan bod welke volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten zullen worden toegelicht. SOLKWet lezingen beogen wetenschappelijke en specialistische kennis en ervaring op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. Dit keer hebben we twee sprekers:

  Dr. J. (Jerry) Spanjer,

  werkt als verzekeringsgeneeskundige, docent en senior-onderzoeker bij het UWV

   

  Van klacht naar functioneren

  Bij werknemers met SOLK is niet alleen herstel van klachten van belang, maar juist ook herstel van functioneren in de arbeidssituatie. Jerry Spanjer spreekt inspirerend over het participatiegerichte interview, waarbij waardevrij zowel beperkingen als mogelijkheden in kaart worden gebracht. Deze lezing mag je niet missen, want de context van arbeidsverzuim, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde raakt direct aan onze dagelijkse SOLK praktijk.

   

   

  Drs. ing. Hans Niendieker

  Inspirerende ondernemer in de gezondheidszorg

   

  De overheid wil door het sluiten van Health Deals een brede(re) toepassing van effectieve zorginnovaties, die op dit moment moeilijk van de grond komen, ondersteunen. Door deze Health Deals, bijvoorbeeld ‘Chronische pijn’ en ‘SOLK’, kunnen deze patiënt- categorieën dié zorg krijgen die ze nodig hebben en zo meer grip krijgen op hun gezondheid. Een verdere regie kan de patiënt krijgen door in een PGO(Persoonlijke Gezondheids Omgeving) te gaan. Zie:  www.medmij.nl / www.ivido.nl . Een elektronisch, AVG-proof, dossier, waar de patiënt zijn eigen gegevens beheert. Hans Niendieker spreekt over hoe therapeuten van SOLKNet kunnen participeren in Health Deals, om als gespecialiseerd SOLK therapeut een betere positie te krijgen, een betere profilering in het huidige therapeuten-bestel en een betere tarifering. Deze lezing mag je niet missen, want hier liggen kansen voor de SOLKNet therapeut.

  Programma:

  13.30 – 13.45 u. Opening door de voorzitter

  13.45 – 15.15 u. Lezing Jerry Spanjer

  15.15 – 15.30 u. Pauze

  15.30 – 16.45 u. Lezing Hans Niendieker

  16.45 – 17.00 u. SOLKNet ontwikkelingen en  afsluiting

  Accreditatie en wetenschappelijke punten zijn aangevraagd bij ADAP en KNGF.

  Organiserende instantie: Stichting SOLKNet
  Contact: info@solknet.com
  Kosten: €50 voor SOLKNet leden, inclusief koffie, thee, kloosterwater en lekkernij
  Datum en tijd: 21 september 2018, van 13.30-17.00 u.
  Locatie: Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort

  Aanmelden vóór: 7 september 2018

   

  Klik hier voor aanmelden.

   

 • Tweede SOLKWet lezing hoog gewaardeerd!

  Op 18 maart 2016 vond de tweede SOLKWET lezingenmiddag plaats in het mooie leerhotel ‘Het  Klooster’ in Amersfoort. Prof. Dr. Judith G.M. Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek, heeft een zeer inspirerende voordracht gehouden over SOLK, stress en instandhoudende factoren.

  Aansluitend hield voormalig neuroloog Marten M. Klaver een kort college over het verschil tussen pijnsensitisatie, aandachtsensitisatie en emotiesensitisatie.

  Al met al was het een waardevolle middag, die hoog werd gewaardeerd.

  Enkele foto’s (klik op de afbeelding voor een grotere versie):