• Studiedag SOLK, BREIN & CEG

  Beste SOLKNet lid,

  Op 23 november as. is een inspirerende nascholingsdag voor SOLKNet leden georganiseerd, met de meest recente wetenschappelijke kennis over de relatie tussen brein en SOLK, vertaald naar diagnostiek, pycho-educatie, praktische interventies en verslaglegging. De aangereikte kennis & kunde wordt uitgebreid geïllustreerd met casuïstiek.

  Met:

  Gastdocent prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk, psychiater, hoogleraar en stressspecialist bij uitstek, over de werking van ons oeroude stressresponssysteem, in relatie tot stressgerelateerde klachten, zoals SOLK, burnout en depressie.

  En:

  Enny Versteeg, vaste psychosomatiek docent, psychosomatiek therapeut en MSc Psycholoog.

  Datum: vrijdag 23 november 2018
  Organiserende instantie: SOLKNet
  Doelgroep: SOLKNet leden
  Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg: Schaapskooi, plek voor persoonlijke ontmoeting
  Dr. Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn
  Tijden: 10.00 – 17.00 u.
  Studiebelastingsuren: 6 contacturen, 4 voorbereidingsuren: 10 SBU
  Didactische werkwijze: Mixed learning: intensieve hoorcolleges, discussie, voorbereidende zelfstudie, opdrachten in kleine groepjes, casuïstiek. Van de cursist wordt een actieve leerstijl verwacht in kennis verwerven en participeren.
  Certificaat: Aanwezigheid wordt vertaald in een certificaat.
  Accreditatie: in aanvraag bij ADAP en KNGF.
  Leerdoel: Actualisering naar de wetenschappelijke state of the art van SOLK diagnostiek en breindeducatie, SOLK interventies en SOLK verslaglegging.
  Groepsgrootte: minimaal 35 en maximaal 100.
  Prijs: € 200, inclusief lesmateriaal, USB stick, koffie, thee en heerlijke lunch, in een mooie ambiance en prachtige natuur.

  Opzet scholingsdag:

  De cursusdag begint met een hoorcollege van stressexpert prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk over de exacte werking van ons evolutionair gezien oeroude stressresponssysteem, in relatie tot stressgerelateerde klachten, zoals SOLK, burnout en depressie. Dit hoorcollege eindigt met een discussie.
  Vervolgens geeft Enny Versteeg les, waarbij theorie afgewisseld wordt met praktijk en casuïstiek. Aan bod komen: breinverklaring van SOLK naar de meest recente wetenschappelijke state of the art, de werking van het primitieve stressresponssysteem in relatie tot SOLK en in relatie tot hogere limbische hersengebieden, de relatie tussen overlevingsstress en sociale stress, verschillende soorten sensitisatie, een vertaling naar oorzakelijke en in stand houdende factoren en CEG, toegepaste coping, waaronder emotiecoping, en de vertaalslag van dit alles naar diagnostiek, educatie, interventies en verslaglegging. In een casuïstiek uur kunnen eigen casuïstiekvragen ingebracht worden. Ook zal, met opdrachten, in kleine groepjes worden gewerkt. Elke deelnemer ontvangt een USB-stick met aanvullend cursusmateriaal, zoals literatuur, formats en vragenlijsten.

  Opgeven:

  1. Via mail enny.versteeg@praktijkhethoogeveld.nl
   Met vermelding van
   Naam:
   Geb. datum:
   PSFT of PSOT:
   Nummer SKP kwaliteitsregister of KNGF nummer:
   Adres en woonplaats waarop deze registratie staat:
  2. Door betaling van € 200 op rekening NL 96 RABO 0368869733 t.n.v. Recover: onder vermelding van studiedag SOLK, BREIN & CEG. Na betaling ontvang je het programma en voorbereidend lesmateriaal.

  Deze dag wil je vast niet missen…. dus….meld je snel aan……….. !

  Annulering:

  Annuleren kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de studiedag. Er wordt in dat geval € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de studiedag is het volledige bedrag verschuldigd. Afwezigheid op de studiedag zelf geeft géén recht op terugbetaling.

 • Studiedag SOLK, BREIN en CEG

  Best SOLKNet-lid,

  Hopelijk zien wij elkaar op 21 september a.s. bij SOLKWet om je op de hoogte te stellen van alle nieuwe ontwikkelingen, waaronder gesprekken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Zorgverzekeraars. Daarnaast om de twee interessante lezingen bij te wonen, zowel over SOLK & Werk, als over hoe wij als PST van SOLKNet via Health Deal en Persoonlijke EHealth gezondheidsomgeving een goede plek kunnen krijgen in de stepped care SOLK zorg! Die middag is er weinig ruimte voor casuïstiek en daar hebben wij allemaal behoefte aan.

  Noteer daarom alvast in je agenda 23 november 2018:

  Studiedag SOLK, BREIN en CEG
  met gastdocent prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk en vaste docent Enny Versteeg

  Op deze inspirerende studiedag wordt de werking van ons brein in relatie tot SOLK en CEG nader uiteengezet naar de laatste state of the art en vertaald in casuïstiek.

  Op deze wijze is de koerswijziging van SOLKNet helder voor iedereen en toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

  Tot 21/9 en/of 23/11.

  Met hartelijke groet, namens het SOLK-bestuur,

   

  Marlene Lutgert–Boomsma,
  Voorzitter SOLKNet

 • SOLKWet lezing 21 september 2018

  Nieuwsbrief SOLKWet lezing

  Inmiddels alweer de zevende SOLKWet lezing zal worden gehouden op vrijdag 21 september 2018, in Leerklooster Amersfoort. Twee keer per jaar organiseert SOLKNet een wetenschappelijke lezing omtrent SOLK. Hierin komen onderwerpen aan bod welke volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten zullen worden toegelicht. SOLKWet lezingen beogen wetenschappelijke en specialistische kennis en ervaring op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. Dit keer hebben we twee sprekers:

  Dr. J. (Jerry) Spanjer,

  werkt als verzekeringsgeneeskundige, docent en senior-onderzoeker bij het UWV

   

  Van klacht naar functioneren

  Bij werknemers met SOLK is niet alleen herstel van klachten van belang, maar juist ook herstel van functioneren in de arbeidssituatie. Jerry Spanjer spreekt inspirerend over het participatiegerichte interview, waarbij waardevrij zowel beperkingen als mogelijkheden in kaart worden gebracht. Deze lezing mag je niet missen, want de context van arbeidsverzuim, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde raakt direct aan onze dagelijkse SOLK praktijk.

   

   

  Drs. ing. Hans Niendieker

  Inspirerende ondernemer in de gezondheidszorg

   

  De overheid wil door het sluiten van Health Deals een brede(re) toepassing van effectieve zorginnovaties, die op dit moment moeilijk van de grond komen, ondersteunen. Door deze Health Deals, bijvoorbeeld ‘Chronische pijn’ en ‘SOLK’, kunnen deze patiënt- categorieën dié zorg krijgen die ze nodig hebben en zo meer grip krijgen op hun gezondheid. Een verdere regie kan de patiënt krijgen door in een PGO(Persoonlijke Gezondheids Omgeving) te gaan. Zie:  www.medmij.nl / www.ivido.nl . Een elektronisch, AVG-proof, dossier, waar de patiënt zijn eigen gegevens beheert. Hans Niendieker spreekt over hoe therapeuten van SOLKNet kunnen participeren in Health Deals, om als gespecialiseerd SOLK therapeut een betere positie te krijgen, een betere profilering in het huidige therapeuten-bestel en een betere tarifering. Deze lezing mag je niet missen, want hier liggen kansen voor de SOLKNet therapeut.

  Programma:

  13.30 – 13.45 u. Opening door de voorzitter

  13.45 – 15.15 u. Lezing Jerry Spanjer

  15.15 – 15.30 u. Pauze

  15.30 – 16.45 u. Lezing Hans Niendieker

  16.45 – 17.00 u. SOLKNet ontwikkelingen en  afsluiting

  Accreditatie en wetenschappelijke punten zijn aangevraagd bij ADAP en KNGF.

  Organiserende instantie: Stichting SOLKNet
  Contact: info@solknet.com
  Kosten: €50 voor SOLKNet leden, inclusief koffie, thee, kloosterwater en lekkernij
  Datum en tijd: 21 september 2018, van 13.30-17.00 u.
  Locatie: Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort

  Aanmelden vóór: 7 september 2018

   

  Klik hier voor aanmelden.

   

 • Tweede SOLKWet lezing hoog gewaardeerd!

  Op 18 maart 2016 vond de tweede SOLKWET lezingenmiddag plaats in het mooie leerhotel ‘Het  Klooster’ in Amersfoort. Prof. Dr. Judith G.M. Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek, heeft een zeer inspirerende voordracht gehouden over SOLK, stress en instandhoudende factoren.

  Aansluitend hield voormalig neuroloog Marten M. Klaver een kort college over het verschil tussen pijnsensitisatie, aandachtsensitisatie en emotiesensitisatie.

  Al met al was het een waardevolle middag, die hoog werd gewaardeerd.

  Enkele foto’s (klik op de afbeelding voor een grotere versie):