Onze aanpak

Experts geven aan dat een gecombineerde lichaam-geest behandeling het meest effectief is bij aanhoudende SOLK. De bij SOLKNet aangesloten psychosomatisch therapeuten bieden u een dergelijke gecombineerde behandeling. Ze slaan een brug tussen lichaam en geest en brengen de lichamelijke klachten in verband met psychosociale stressfactoren. Dat kunnen zowel factoren zijn die de klachten uitlokken als in stand houden. Het kunnen ook factoren zijn die iemand kwetsbaar maken voor SOLK.

 • >> Lees meer over factoren
  Factoren die de klachten uitlokken kunnen stressvolle levensgebeurtenissen zijn, zoals echtscheiding, ziekte of ontslag. Maar ook kleinere alledaagse zorgen kunnen klachten uitlokken. Hierbij valt te denken aan een grote workload, conflict of alle mogelijke andere alledaagse zorgen.
  Factoren die de klachten in stand houden of zelfs verergeren kunnen onjuiste ziektepercepties zijn, angst of boosheid vanwege de klachten, of een niet gezond omgaan met problemen of emoties.
  Factoren die iemand kwetsbaar maken voor SOLK kunnen bepaalde karaktertrekken zijn zoals perfectionisme, maar ook een negatief zelfbeeld.

SOLKNet therapeuten zijn er in gespecialiseerd om samen met u de achterliggende oorzaken van uw klachten op te sporen en aan te pakken. Deze kunnen gelegen zijn in de stress van alledag, in alledaagse zorgen en emoties. Ook de gevolgen van de klachten worden aangepakt.

Methodieken

De SOLK behandeling bestaat uit een mix van:

 • Gesprekstherapie, met als doel achterliggende problemen helder te krijgen, deze te verwerken, op te lossen of beter te hanteren.
 • Psycho-educatie over SOLK en over hoe lichaam en geest samenwerken.
 • Interventies uit de cognitieve gedragstherapie om beter grip te krijgen op eigen gedachten, gevoelsleven en gedrag en zo problemen beter te kunnen hanteren.
 • Therapeutisch lichaamswerk, in de vorm van adem- en ontspanningsoefeningen, mindfullness, hartcoherentie en expressieoefeningen, om te leren weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.

Resultaten

Door gebruik van de bovenstaande methodieken leert u klachten te verminderen, verhelpen en voorkomen. Dit leidt tot meer veerkracht en een betere regie over het eigen leven, waardoor terugval wordt voorkomen.

Duur

De duur van een behandeling door een SOLK therapeut is afhankelijk van de ernst van de klachten. Wanneer ‘het kwartje’ snel valt is het aantal sessies in het algemeen beperkt. Bij complexe klachten kan het wat langer duren.

De NHG huisartsenstandaard SOLK (2013) adviseert bij matig ernstige SOLK een behandeling door een psychosomatisch therapeut.