SOLKNet – Nieuwsbrief juni 2020

SOLKNet Jaarcongres: 2 oktober 2020

Titel: ‘EMOTIE, OPLOSSING EN DANS IN BEWEGING’.

Ochtend programma:
De invloed van emoties en gevoelens in relatie tot ziekte en immuniteit.
Door Prof. Dr. Pierre Capel, auteur van het boek: ‘Het emotionele DNA’

Middag programma:
Oplossingsgerichte therapie ofwel Oplossingsgericht denken en werken.
Door Fortico van Eveline en Jörgen Spit

Biodanza, dans van het leven, over plezier, verbinding en expressie op muziek!
Door Vera Reijn en Saskia de Bruin.

In verband met de verplichte 1,5 m afstand zijn wij nog in onderhandeling over de meest optimale locatie voor deze dag, waarbij wij én elkaar life kunnen ontmoeten en life het congres kunnen beleven én er daarnaast op afstand via een webinar de verschillende programma’s te volgen zijn.

Accreditatie wordt zowel bij het KNGF, ADAP als het Keurmerk Fysiotherapie aangevraagd.

 

SOLKNet Webinar Corona dd. 10-04-2020 was een succes

Door de NFP en het platform PSOT is aan ons gevraagd om ook voor hun leden een Corona Webinar te verzorgen. Dit hebben Enny Versteeg en Miranda v/d Burgt op woensdag 17 juni gegeven. Uiteindelijk hebben 90 Psychosomatiek collega’s dit Webinar gevolgd en hun reacties waren zeer enthousiast over de inhoud, die weer naar de huidige stand van de wetenschap was geüpdatet, en was aangevuld met therapeutische aspecten rondom verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Ook over de technische ondersteuning door Miranda v/d Burgt waren de deelnemers zeer enthousiast. Miranda beheert inmiddels het betaalde ZOOM account van SOLKNet.

 

Samenwerking NFP en platform PSOT

SOLKNet is constructief in ZOOM overleg met NFP en Platform PSOT van de VvOCM.

 

NZa overleg

Na recent overleg met de NZa heeft de NZa ons schriftelijk bevestigd dat op basis van onze aangeleverde wetenschappelijke onderbouwing de NZa destijds per juli 2011 de prestatie psychosomatische fysio-en oefentherapie definitief heeft vastgesteld. Hiermee kwam destijds de tijdelijkheid van de prestatie te vervallen. Hiermee spreekt de NZa het vertrouwen uit in de Psychosomatische Prestatie op basis van de door de PSOT aangeleverde wetenschappelijke onderzoeken. Dit hebben wij recent kenbaar gemaakt aan verschillende zorgverzekeraars. Op basis hiervan zijn wij nu met hen in overleg. Het onterecht ontstane misverstand bij zorgverzekeraars dat er geen evidence zou zijn aangeleverd, is hiermee door de NZa definitief van tafel geveegd! Positionering en een marktconform tarief staan nu op onze agenda met de zorgverzekeraars.

 

De besloten LinkedIn-groep SOLKNet is actief

Binnen een week hadden 36 leden zich aangemeld voor de besloten groep.
(Hier hetzelfde stuk als in de vorige nieuwsbrief met de vermelding van de LINK)
Daarnaast is er een bedrijven-pagina op LinkedIn aangemaakt voor SOLKnet.
Het doel van deze bedrijvenpagina is om een zakelijk, algemeen beeld over SOLKnet te presenteren aan externe partijen. Dit wordt nog verder ingevuld en uitgewerkt.

 

Website SOLKNet
Het actualiseren van onze website staat op het jaarplan 2020-2021.

ROPE-onderzoek
Ten aanzien van onze inspanningen en overleggen met onze professoren om een subsidie aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek in te dienen, leidt Corona ook hier tot vertraging, maar we zijn nog volop ‘ON PROCESS’.

 

Aanbeveling

On line cursus: E-learning: Grip op Klachten
Grip op Klachten biedt boeiende e Learning voor PST

Aantrekkelijke Online E-learning Grip op Klachten
Als zorgverlener zien wij hoofdzakelijk patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Wanneer is er genoeg onderzoek gedaan om te spreken van SOLK? Hoe leg je deze werkhypothese vervolgens uit aan je patiënt? En wat kun je je patiënt bieden qua behandeling?

Veel artsen en andere zorgverleners vinden dit lastig. Daarom biedt Grip op Klachten een online cursus, waarin onder andere deze vragen worden behandeld. De cursus sluit aan bij de zorgstandaard SOLK, die mei 2018 is gepubliceerd.

Deze e-learning is geaccrediteerd voor artsen van alle specialismen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, vaktherapeuten, verpleegkundig specialisten, POH-GGZ en eerstelijnspsychologen.

Deze e-learning is inmiddels tevens onderdeel van de opleiding OPST.

Via de website kun je je opgeven. In het opmerkingen veld kun je aangeven dat je de versie inclusief GGZ module wilt doen. Want daar zit onze meerwaarde.

VAR-2
Na ons lustrum congres waarin Lex Vendrig ons meenam in de wereld van de VAR2, hebben een 30 tal leden naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van het aanbod 5 vragenlijsten gratis te kunnen gebruiken. Het bestuur heeft daarom besloten voor komend half jaar 100 vragenlijsten ter beschikking te stellen tegen een gereduceerd tarief (normaal per afname € 5,75, nu voor € 4,34) In de juli nieuwsbrief komt de link te staan.

Als je ademhaling het leven moeilijk maakt

Klik hier voor dit artikel uit de Volkskrant van 13 juni 2020.