SOLKNet Nieuwsbrief februari 2020

Met enige trots voegen wij hierbij het jaarverslag 2019 toe, waarin alle activiteiten staan van het afgelopen jaar.
Klik hier voor het jaarverslag.

Hier gaan wij op voortborduren in het nieuwe jaar 2020:

  • Zoals in het jaarverslag 2019 te lezen valt zijn wij drukdoende om de meerwaarde en evidence van een SOLKNet-therapeut aan te tonen voor een betere positionering en tarifering; dit kan alleen door middel van een RCT-onderzoek, waar nieuwe subsidierondes dit jaar voor mogelijk zijn. In heel veel overleggen die SOLKNet nu voert met verschillende professoren, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties bereiden wij ons voor op een grote subsidie aanvraag voor een gericht RCT onderzoek.
  • Maar hierin hebben wij jullie nu nodig om onze evidence aan te tonen: Daarom nu een grote oproep aan alle therapeuten van SOLKNet die in een gezondheidscentrum samenwerken met huisartsen en die mee willen participeren in het onderzoek om hun e-mail adres door te sturen naar enny.versteeg@praktijkhethoogeveld.nl.
  • Wanneer je deelneemt aan het onderzoek krijg je meteen al een veel betere vergoeding voor je behandelingen!
  • Binnenkort meer over deze subsidieaanvraag en dit onderzoek!
  • Een 30-tal leden heeft de VAR-2 app uitgeprobeerd en een 5-tal vragenlijsten uitgestuurd. Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen en of wij hier vanuit SOLKNet een bundel zullen aanschaffen zodat er goedkoper vragenlijsten naar cliënten gestuurd kunnen worden: graag jouw ervaring en reactie naar amlutgert@kpnmail.nl
  • Elbert Muller heeft vanaf 1-1-2020 de taak van penningmeester op zich genomen – en zit in de kascommissie; een onjuiste combinatie. Wie wil samen met Suus Zevenbergen de boeken van dit jaar (2020, voor 1-10-2020) gaan controleren? Opgave graag bij muller.wolffenbuttel@planet.nl
  • De alweer derde SOLK-module, opvolger van de eerdere 12 CEG nascholingen, wordt dit najaar gegeven op 25, 26 september en 31 oktober 2020 – een duidelijke actualisering, verdieping en verbreding van de voorloper CEG cursus!
  • Noteer vast in je agenda: SOLKNet jaarsymposium op 2 oktober in Baarn; bijna alle sprekers zijn rond en het belooft wederom een interessante en afwisselende dag te worden.
  • Op 31 januari jl. is er een samenwerkingsovereenkomst van de NFP met de VvOCM getekend. Komende maand heeft SOLKNet de voorzitter Thirza Douglas (NFP) en Eveline Smeeten (platform psychosomatiek VvOCM) uitgenodigd voor inhoudelijk overleg en wat wij in gezamenlijkheid willen bereiken.
  • Gevraagd: leden die zich willen inzetten voor SOLKnet door te participeren in een commissie. Start is in PR-commissie en/of website commissie, graag contact opnemen met miranda@cesarhorst.nl