SOLKNet – Nieuwsbrief december 2020

Beste leden,

De C-storm is er nog steeds. Dus het blijft: meebewegen, meeveren, wind mee, wind tegen, vallen en weer opstaan… Deze periode laat eens te meer zien, hoe veerkrachtig we (moeten) zijn.

In deze aan-huis-gekluisterde tijd, beginnen we onze Nieuwsbrief met twee leesvoer-kerstcadeautjes op de ledensectie van de SOLKNet website:

 

HANDBOEK PSYCHOSOMATIEK VAN KEES MEIJER 

Handboek Psychosomatiek van Kees Meijer (1992, 2004) is al meer dan 25 jaar HET standaardwerk binnen de Psychosomatiek. Na vele herdrukken wordt het nu helaas niet meer herdrukt en komt er een opvolger gericht op SOLK. Handboek Psychosomatiek blijft echter HET basisboek binnen de psychosomatiek en blijft een volwaardige psychosomatische encyclopedie, die niet in je literatuur of boekenkast mag ontbreken. Speciaal voor SOLKNet leden heeft Kees Meijer een pdf van zijn Handboek Psychosomatiek beschikbaar gesteld op de ledensectie van de website, die kan worden gedownload: SOLK Producten (solknet.com)  Het gaat hier om een ‘restricted circulation’.

 

ARTIKEL ‘FUNCTIONELE BUIKKLACHTEN ‘

Bang in de Buik? Begin 2020 is SOLKNet in overleg geweest met hoogleraar, MDL arts, Arjan Bredenoord van het AMC over functionele buikklachten (buik-SOLK). Psychosomatisch fysio- & oefentherapeuten kunnen een waardevolle therapie leveren aan deze doelgroep. Op verzoek van Arjan Bredenoord heeft Enny Versteeg een artikel gepubliceerd in het vakblad MAGMA, vakblad van MDL artsen, over functionele buikklachten. Dit artikel is te vinden op de ledensectie van de website: SOLK Producten (solknet.com).  In 2021 willen wij meer van dit soort artikelen in vakbladen gaan publiceren, mocht iemand nuttige connecties hebben, laat het ons dan weten.


ZORGVERZEKERAARS EN TARIEFSVERHOGING 

Voor 2021 is er een lichte verbetering van het specialistentarief psychosomatiek. Globaal ligt het tarief nu tussen €39 en €47. DSW is (mede door inspanningen van SOLKNet) overstag gegaan naar een specialistentarief, ASR helaas nog niet. In 2021 hoopt SOLKNet een andere koers en code met de zorgverzekeraars te kunnen bewerkstelligen. Afgelopen jaar hebben we hierover gesproken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en hebben we bereikt dat de NZa SOLKNet hierin volledig ondersteunt. Wordt vervolgd in 2021.


NZa BEVESTIGING PSYCHOSOMATIEK 

Op juridisch initiatief van SOLKNet, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgelopen mei zwart op wit gezet dat de NZa in 2011 de prestaties PSFT en PSOT definitief heeft vastgesteld ‘op basis van de destijds aangeleverde onderzoeken van het Nederlands Paramedisch Instituut (NPI)’. Met deze NZa uitspraak heeft SOLKNet bij de zorgverzekeraars het alom heersende misverstand dat de Psychosomatiek geen evidence zou hebben aangeleverd, definitief van tafel geveegd. NZa heeft in 2011 de PSFT en PSOT prestaties definitief vastgesteld op basis van de aangeleverde NPi onderzoeken! Dit bericht is naar de zorgverzekeraars gegaan.


WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWING PSYCHOSOMATIEK 

Door COVID zijn alle subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek een jaar opgeschoven. We hopen in de eerste helft 2021 verder te kunnen met onze subsidieaanvraag, onderzoeksvoorstel en voorbereidingen voor wetenschappelijk onderzoek.


INTRAMED EN PSYCHOSOMATIEK VERSLAGLEGGING 

VvOCM ondersteunt niet langer de Psychosomatiek verslagleggingsrichtlijn binnen Intramed. SOLKNet pakt dit op en is momenteel in overleg met Intramed om een Psychosomatiek verslagleggingsrichtlijn in te bouwen in Intramed, inclusief de SCEGS & CEG rapportage. Wordt vervolgd.


SOLK MODULE 2021

De driedaagse SOLK module is per 2021 uitgebreid met een vierde dag, met inhoud:
• SOLK en Allochtonen
• SOLK en Arbeid
Data SOLK module: 28 en 29 mei, 17 en 18 september 2021.
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten (zeer coronaproof!).
Informatie: https://opst-opleidingen.nl/solk-module/ of rechtstreeks:
https://www.dokh.nl/nascholingen/solkmodule2021


JAARCONGRES

Wegens COVID hebben we ons jaarcongres moeten verplaatsen van 2 oktober 2020 naar 18 juni 2021. Het programma dat wij voor dit jaar hadden georganiseerd, is actueler dan ooit; de reden om de sprekers bij uitstel direct te vragen voor 18 juni, wat door hen allen is toegezegd. Als het goed is heeft iedereen het betaalde geld retour gekregen en is er in een volgende nieuwsbrief mogelijkheid tot opnieuw aanmelden en betalen.


MAILADRESSEN

De mailadressen van de bestuursleden zijn aangepast naar:
• Marlene: voorzitter@solknet.com
• Enny: vicevoorzitter@solknet.com
• Geert: secretaris@solknet.com
• Elbert: penningmeester@solknet.com
• Miranda: communicatie@solknet.com
• Anneke gaat ons bestuur begin 2021 verlaten. Gelukkig blijft zij projectmatig betrokken bij SOLKNet.


VACATURES

Projectmatig met ons meedenken is altijd welkom, liever willen wij ons huidige bestuur aanvullen. Temeer daar zowel onze secretaris als onze penningmeester hebben aangegeven medio 2021 te willen stoppen met hun bestuursfuncties (mede i.v.m. het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd). Om optimaal ingewerkt te kunnen worden de komende maanden, langs deze weg de vraag: Together Each Achieves More…. Wordt jij onze nieuwe SOLKNet bestuurder? Voor verdere informatie zie emailadressen, website en voor telefonisch overleg altijd bereid 06-51789525 (Marlene).


TOT SLOT….

Na afgelopen bewogen jaar hoopt SOLKNet met jullie in 2021 te kunnen bewegen in belangrijke stappen voor een gezonde en betere toekomst.

Gezellige feestdagen en samen op naar een gezond en beter 2021!