• SOLKNet Nieuwsbrief Zomer 2018

  SOLKNet is bijzonder verheugd met twee krachtige nieuwe bestuursleden: een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris!

  Zij maken zich hieronder aan jullie bekend.

  SOLKNet is eveneens bijzonder verheugd dat onze eerste voorzitter, Anneke Oprel, haar prachtige, krachtige en waardevolle inbreng blijft inzetten als algemeen bestuurslid. Zo wordt het SOLKNet bestuur alleen maar sterker.

   

  Onze nieuwe secretaris:

  Geert Smulders, geboren in 1952

  Begonnen als fysiotherapeut in 1977. Na wat kleine omzwervingen in 1979 in een particuliere praktijk, in Eersel (N.Br.), gaan werken om het adagium “Een goed begin is het halve werk maar heel de mens” toe te passen.

  Na 20 jaar vooral helend bezig te zijn geweest, o.a. fysiotherapie en daarnaast acupunctuur, de omslag gemaakt naar héél de mens door de opleiding Haptonomie en later de 3 jarige opleiding Psychosomatiek bij het IPT te voltooien.

  De CEG 3.0 scholing was voor mij de kers op de taart!

  Sinds 1998 zelfstandig. Nu met 7 collega’s, werkzaam in het gezondheidscentrum ‘Dolium’ te Eersel als psychosomatisch fysiotherapeut. In de dagelijkse praktijk zie ik collega’s hun uiterste best doen symptomen en syndromen te behandelen waarbij ze jammer genoeg geen of te weinig oog hebben voor de oorzaak van de klachten.

  Als secretaris van SOLKNet wil ik meehelpen, door ondersteuning van het bestuur en het verspreiden van kennis, het probleem SOLK te verlichten.

  Hoewel bijna oudgediende heb ik het voornemen mijn termijn als secretaris vol te maken.

   

  Onze nieuwe voorzitter:

  Marlene Lutgert-Boomsma, geboren in 1956.

  In 1981 gestart als fysiotherapeut in de Ursula Kliniek in Wassenaar.

  Hier is de basis voor psychosomatische fysiotherapie gelegd.

  In 1992 naar Hattem verhuisd en i.v.m. het vaak terugkeren van klachten interesse in de preventie: de post HBO opleiding bedrijfsfysio-afgerond in 1994 en vanaf 1993 tot heden eigen bedrijf: Bedrijfs-FYSIE – Arbeid & Gezondheid.

   

  Voor meer verdieping van o.a. Arbeid & Werkstress: 2004-2006 Master Psychologie met afstudeerrichting stressmanagement en re-integratie.

  2000-2011 voorzitter NVBF, daarnaast 2 jaar voorzitter college van specialisten KNGF.

  2004-2013 directeur en mede eigenaar Health Center Wapenveld – Hattem, waarbij het management op een gegeven moment meer tijd vroeg dan het cliënten-contact.

  Vanaf 1981 getrouwd met KNO-arts Rik Lutgert. Samen hebben wij drie kinderen gekregen en drie kleindochters!

  Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in wat een mens in letterlijke en figuurlijke zin beweegt.

  En hoe kan ik een bijdrage leveren iemand (weer) te laten bewegen?

  Met deze drijfveren en wat bestuurlijke ervaring ben ik benaderd voor het voorzitterschap van SOLKNet.

  Tijdens het eerste gesprek ontmoette ik gedreven en enthousiaste collega’s.

  Samen hebben wij in een recente heisessie onze doelen voor de komende 1-3 jaar herijkt.

  Graag maak ik kennis met de SOLKNet leden tijdens de SOLKWet middag op 21 september a.s. in Amersfoort.

   

  Met hartelijke groet

   

  Marlene Lutgert-Boomsma

 • SOLKNet Nieuwsbrief april 2018

  Informatie SOLKNet ontwikkelingen

  Bestuurswijziging en doorgaande koersaanscherping – SOLKNet toekomstbestendig

  Beste PST therapeuten van SOLKNet,

  Vrijdag 16 maart hadden we weer een mooie en druk bezochte SOLKWet middag, waarin Tim olde Hartman twee inspirerende lezingen gaf: eentje over de mindset van de behandelaar en eentje over lopend onderzoek.  Wat betreft de evaluaties kregen Judith Rosmalen en Tim tot nu toe de hoogste score. De volgende SOLKWet is op 21 september. Noteer alvast in je agenda.

  Nieuws:

  • Er zijn mooie SOLKNet folders ontwikkeld die je via de ledensectie van SOLKNet kunt bestellen. Standaard aantal is 1000 voor € 74,87, die je bijvoorbeeld met een collega kunt delen, maar je kunt ook kleinere aantallen bestellen.
  • Speciaal voor SOLKNet leden is er een educatiefilm ontwikkeld, welke je op de ledensectie van SOLKNet kunt openen om deze als educatie te gebruiken voor je patiënten, artsen, presentaties, etc. Er komen hele positieve reacties op de film. Tekst en tekeningen zijn duidelijk en illustratief.
  • Bestuur SOLKNet is in prettig overleg met Professor Dr. Judith Rosmalen over wetenschappelijk onderzoek binnen SOLKNet.
  • Op 1 mei heeft bestuur SOLKNet eenzelfde overleg met Dr. Tim olde Hartman
  • Op 25 april is er een SOLK scholing bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN), waar medisch adviseurs van de Zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit komen. Enny zal daar een presentatie geven over wat PST van SOLKNet kan betekenen voor de SOLK patiënt. We hopen dat we hier een erkenningsslag kunnen slaan.
  • Bestuur SOLKNet is met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in overleg over het aanvragen van een innovatieve prestatie voor therapeuten van SOLKNet
  • Bestuur mutaties: Na 4 jaar fantastisch voorzitterschap draagt Anneke Oprel het voorzitterschap over aan een nieuwe kandidaat, waarvan we binnenkort de naam bekend zullen maken. Anneke blijft het bestuur versterken als algemeen bestuurslid. Elisabeth Nederlof draagt haar penningmeesterschap over aan onze administratief medewerker Bianca Oldenkamp. Dat maakt dat er een kascommissie moet komen. Tijdens de SOLKWet hebben Suus Zevenbergen en Elbert Muller zich hiervoor opgegeven. Wegens andere drukke werkzaamheden ziet Ferenc de Kock zich genoodzaakt zijn functie als secretaris neer te leggen. Het bestuur heeft daarom een vacature voor een secretaris. Heb je interesse? Klik hier voor het functieprofiel.
  • Bianca Oldenkamp heeft een ieder van jullie gevraagd om eenmalig je CEG certificaat naar info@solknet.com op te sturen.
  • Op basis van de koerswijziging is het huishoudelijk reglement aangepast. Deze is te vinden op de website onder ‘lid worden’.
  • Scholing: de OPST, opleiding tot PSOT, is per 2018 ondergebracht bij scholingsinstituut DOKh, waar ook het IPT, de opleiding tot PSFT is ondergebracht.

  Met vriendelijke groet,

  SOLKNet bestuur

 • SOLKNet Nieuwsbrief september 2017

  Informatie SOLKNet ontwikkelingen

  Bestuurswijziging en doorgaande koersaanpassing – SOLKNet toekomstbestendig

  Beste SOLKNet therapeuten,

  Voorafgaand aan de SOLKWet van vrijdag 22 september a.s. willen we jullie meenemen in een aantal belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen tijd.

  Zoals eerder gecommuniceerd, is er in november 2016 contact geweest met Prof. Dr. Judith Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek Rijksuniversiteit Groningen. Naar aanleiding hiervan is de Limbische Verklaring als wetenschappelijk kader van onze behandeling uit de teksten van de website gehaald. De Limbische Hypothese is een zeer interessante hypothese, een novum, gebaseerd op uitgebreide neurobiologische evidence. De status ervan in de piramide van evidence is D niveau: expert opinion. De Limbische Hypothese heeft echter nog niet de wetenschappelijke status van ‘Verklaring’.

  SOLKNet heeft afgelopen voorjaar/ zomer een professioneel adviseur (Peter Marijnen van Marijnen Interim Management) aangetrokken die het bestuur begeleidt in koers, beleid en positionering van psychosomatisch therapeuten van SOLKNet voor de komende jaren. Er is hard gewerkt in heisessies en dit heeft geleid tot een duidelijke professionele koers voor de komende jaren. Op dit moment werkt het bestuur samen met Marijnen aan een nieuwe formulering betreffende het onderscheidend vermogen van SOLKNet. Belangrijk is wat er op de vlag, het uithangbord, van SOLKNet moet staan om als PST van SOLKNet een prominente plek en integratie in de SOLK geneeskunde te krijgen. Parallel hieraan loopt het uitwerken met Marijnen van een gedegen jaarplan als onderdeel van een professioneel drie jarenplan voor SOLKNet.

  Naast de heisessies en professionaliseringsslag onder begeleiding van Marijnen, heeft ook het in juni verschenen ‘Handboek behandeling van SOLK’, geschreven onder redactie van vijf toonaangevende SOLK professoren/ doctoren (waaronder Judith Rosmalen), en 43 toonaangevende SOLK experts (waaronder Jan Houtveen en Tim olde Hartman), het besef binnen het SOLKNet bestuur doen groeien van het belang om aan te sluiten bij dit grote SOLK veld. Door aan te sluiten bij het veld, waar de gevolgenbehandeling domineert, kunnen we via pacing & leading (volgen en leiden) onze specialistische expertise inbrengen op het gebied van diagnostiek & behandeling van zowel uitlokkende als in stand houdende factoren.

  Al deze ontwikkelingen hebben gemaakt dat het bestuur zich realiseert dat het voor de toekomst van PST van SOLKNet van belang is om primair aan te sluiten bij interventies met hoge en erkende evidence in het veld:

  • De sterke evidence voor Cognitieve Gedragstherapie, CGT (van Dessel et al., 2014). Dit is evidence op A1 niveau in de piramide van evidence. Geroemd in het net verschenen handboek.
  • De sterk in opkomst zijnde evidence voor ‘met emotie verrijkte CGT, afgekort ECGT (Abass et al., 2009). In de piramide nog minder sterk, maar wel met betere resultaten dan CGT. Daarbij heeft ECGT veel raakvlakken met de integrale methodiek van de PST van SOKNet.
  • Uit een (kleine) pilot gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar algemene PST blijkt effectiviteit van PST (Wortman et al., 2016). Dit is evidence op B. niveau.
  • Uit twee observationele onderzoeken blijkt ‘PST plus stressortherapie’ significante en klinisch relevante afname van klachten te geven en zelfs betere resultaten dan algemene PST (van Ravensberg & van Berkel, 2011; Klaver, 2013). Echter in deze beide observationele onderzoeken was er geen controlegroep. Daarom is dit evidence op C niveau.
  • De uiterst waardevolle neurobiologische achtergrondkennis, psycho-educatie met de bekende hersenplaatjes en stressortherapie van Marten Klaver zit ons allen inmiddels in het bloed. En we merken de positieve behandelresultaten hiervan. Echter in de toonaangevende wetenschap betreft het D niveau.

  In dit gehele proces is in goed overleg het volgende besluit genomen:
  SOLKNet heeft een paradigmawijziging ondergaan, van gericht causaal vanuit Limbische Hypothese, naar biopsychosociaal, met gepersonaliseerd profiel van in stand houdende en uitlokkende SCEGS factoren.

  SOLKNet wil graag volop aansluiten bij de huidige evidence en ontwikkelingen in het SOLK veld. We hebben ons gerealiseerd dat we ons teveel dreigden te isoleren en dat het weghalen van de Limbische Verklaring niet voldoende is. We zijn trots op onze verdieping in kennis en behandeling gericht op de SOLK patiënt, maar richting ‘erkenning en het veld’ vraagt dit een nieuw kader en nieuwe positionering.

  Dit heeft er toe geleid dat we tijdens de SOLKWet van 22 september a.s. afscheid nemen van Marten Klaver als bestuurslid van SOLKNet.

  Marten is van onschatbare waarde geweest in de oprichting van SOLKNet en de inhoudelijke kwaliteitsbevordering van PST binnen SOLKNet. Echter, de noodzakelijke keuze van SOLKNet om aan te sluiten bij het veld, om een toekomstbestendige partner in het veld van de SOLK zorg te zijn, maakt dat Marten de begrijpelijke keuze maakt om zich op zijn vitale leeftijd niet langer in te spannen als bestuurslid.

  Het afscheid van Marten als bestuurslid is voor ons pijnlijk, maar we begrijpen en respecteren zijn motieven.

  Het aftreden als bestuurslid neemt niet weg dat Marten graag bereikbaar blijft voor jullie persoonlijke casusvragen. We waarderen het enorm dat Marten informeel beschikbaar blijft als casuïstiekdeskundige en kwaliteitsbevorderaar.

  We hebben dit besluit afgelopen week gecommuniceerd naar Judith Rosmalen en haar reactie op ons besluit om volop aan te willen sluiten bij het huidige SOLK landschap is uitermate positief.

  Citaat 1 van Judith: “Ik denk dat het de integratie van de psychosomatische therapie in de geneeskunde zal versterken door de betere aansluiting op de andere beroepsgroepen. Dat zal mijns inziens zeker ten goede komen aan de SOLK zorg in de eerste lijn”.
  Citaat 2: “Ik kijk er ook naar uit om samen met jullie aan Grip op klachten te werken. Want dat is iets dat ik bijzonder ben gaan waarderen aan SOLKnet: jullie streven om continu de zorg te verbeteren en de initiatiefrijkheid van jullie netwerk. De manier waarop jullie openstaan voor andere ideeën en nieuwe initiatieven, en daar ook in mee willen gaan, is opmerkelijk en heel plezierig”.
  Citaat 3: “Leuk dat jullie mij uitnodigen om als gastdocent op te treden; dat zal ik graag doen”.

  Hoe een en ander zich zal uitkristalliseren in de komende tijd, moet blijken. Maar het bestuur werkt hard aan het SOLKNet imago, het uitbreiden van goede veldrelaties die tot een betere positionering, erkenning en marketing van ons mooie vak kunnen leiden, met als overkoepelend doel optimale zorg voor SOLK patiënten in de eerste lijn.

  Wat betekent dit ook op scholingsgebied?
  De CEG scholing waarin Marten en Enny doceren, wordt dit najaar voor het laatst gegeven en krijgt vanaf voorjaar 2018 een nieuw karakter. Informatie hierover volgt in de komende maanden.

  Op 22/9 zullen we officieel afscheid nemen van Marten en de ontwikkelingen nader toelichten. Met dankbaarheid en grote waardering willen we Marten, in aansluiting op zijn eigen wens, kort en zakelijk in het zonnetje zetten.

  We kunnen ons voorstellen dat naar aanleiding van deze informatie er vragen zijn. Wanneer je niet op de SOLKWet aanwezig bent, willen we je in de gelegenheid stellen je vragen te stellen of opmerkingen neer te leggen.

  Hier is de volgende procedure in georganiseerd:
  Tot 01-10-2017 kun je vragen en opmerkingen mailen aan info@solknet.com
  Onze secretaresse Bianca Oldenkamp zal deze inventariseren en rond 01-11-2017 zal het bestuur reageren, mogelijk middels een nieuwe nieuwsbrief.

  Met vriendelijke groet, namens het SOLKNet bestuur

  Anneke Oprel, voorzitter
  Enny Versteeg, vice voorzitter

 • SOLKNet Nieuwsbrief 2016-4

  Beste SOLKNet leden,

  In deze laatste nieuwsbrief van 2016 willen we jullie graag op de hoogte brengen van de laatste belangrijke ontwikkelingen die een wat andere meerkleurige identiteit aan SOLKNet geven.

  Het is voor SOLKNet een intensief uiteinde van het jaar 2016 geweest. De redenen hiervoor waren de verschillende contacten met prominente personen die zich met SOLK bezig houden, zoals Prof. Dr. Judith G.M. Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek, verbonden aan de afdelingen psychiatrie en interne geneeskunde van het UMCG. Judith doet veel onderzoek naar SOLK en is onder andere projectleider van het project “Grip op Klachten”. Zij was onze gastspreker bij de 2de SolkWet lezing.

  De aanleiding voor extra contact was onze vraag SOLKNet te linken op haar website.

  Deze vraag is door Judith negatief beantwoord. Oorzaak hiervoor is onze te eenzijdige omarming van de Limbische Verklaring als enige verklaringsmodel voor ons methodisch handelen.

  Judith waardeert onze transparante werkwijze en vindt deze een toegevoegde waarde hebben rondom SOLK problematiek. Hier hoeft niets in gewijzigd te worden.

  Echter onze profilering middels eenzijdig de Limbische Verklaring sluit onvoldoende aan bij het landelijk veld, dat slechts klinisch epidemiologisch bewijs accepteert, en zich (helaas nog) niet bezig houdt met neurobiologische evidence.

  Dit betekent dat er een koers- en beleidswijziging ingezet gaat worden, zodat we in terminologie beter aansluiten bij het landelijke veld in onze profilering.

  Op dit moment is er al een Toolkit klaar. Een aantrekkelijke Power Point Presentatie waarop je je eigen naam en logo kunt invullen, kant en klaar voor eigen gebruik om aan verwijzers en andere collega’s te verhelderen hoe je als SOLKNet therapeut SOLK problematiek benadert en aanpakt. Met tal van referenties naar wetenschappelijke artikelen. Ook de rol van het Limbische Systeem heeft hierin een belangrijke plek, echter niet meer als verklaringsmodel, maar als limbische hypothese, naast andere verklaringsmodellen.

  Concreet betekent dit dat we 2017 met een frisse toekomstbestendige vernieuwing gaan starten. Compleet met nieuw logo, vernieuwde website, een Toolkit, een update van de beschikbare protocollen, en een competentieprofiel van de SOLKNet therapeut.

  We wensen jullie fijne feestdagen en een krachtig 2017.

  Bestuur SOLKNet

 • SOLKNet Nieuwsbrief 2016-3

  Beste SOLKNET leden,

  Hierbij de derde nieuwsbrief van dit jaar, met aandacht voor:

  • SOLKWET lezing op 30 september a.s.
  • Stand van zaken m.b.t. de CEG nascholing
  • Symposium en CEG nascholing voor WO opgeleiden, om door te geven aan je verwijzers en POH GGZ
  • Cursustip Psychodrama
  • Oproep aan jullie allen om via het sparringsplein op de ledensectie van de website mee te denken over wat belangrijk is voor onze toekomst
  • Uitslag enquête sparringmiddag
  • Oproep: Plaats je foto bij je vermelding op de therapeutzoeker
  • Ontwikkelingen binnen GGZ
  • Opzetten regionale netwerken

  SOLKWET lezing 30 september:

  Tijdens deze derde SOLKWET lezing zal Dr. Ing. Jan Houtveen, gerenommeerd onderzoeker verbonden aan de faculteit medische wetenschappen / UMC Groningen en auteur van o.a. het boek ‘De dokter kan niets vinden’ met ons via psychologische en psychofysiologische brillen kijken naar SOLK en de relatie met affect. Het belooft wederom een bijzonder interessante lezing te worden, vol nieuwe inzichten uit de wetenschap.

  Hier een link naar de aanbiedingsbrief.

  Meld je snel nog aan voor deze interessante lezing als je dat nog niet gedaan hebt. We ontmoeten je graag in het inspirerende Leerklooster in Amersfoort!

  Stand van Zaken CEG nascholing PST

  De CEG nascholing, die toegang geeft om SOLK specialist en lid van SOLKNET te worden, is en blijft voorlopig een groot succes. Het gemiddelde waarderingscijfer van de eerste zeven CEG cursussen is een 8,5. Voor PSOT is de accreditatie inmiddels weer met twee jaar verlengd tot medio 2018 en voor PSFT loopt deze ook door tot medio 2018. Er melden zich inmiddels steeds meer PSFT aan, waardoor de verhouding PSOT – PSFT steeds meer een gelijke positie krijgt binnen SOLKNET. Dat is een positieve ontwikkeling. Deze herfst draaien CEG 8 en CEG 9 en hopen we rond 40 nieuwe SOLKNET leden te mogen begroeten. De aanmeldingen voor CEG 10 voorjaar 2017 stromen ook al binnen. Dus: Enthousiasmeer je collega’s voor CEG 10! Massa maakt kracht en macht.

  Link naar het CEG scholingsaanbod

  CEG nascholing voor WO opgeleiden

  Deze herfst wordt de CEG nascholing ook aangeboden aan WO opgeleiden, dus artsen, psychologen, psychiaters, en wel op 18 november in Amsterdam.

  Dus: stuur onderstaande link hiervoor a.j.b. door naar je verwijzende artsen:

  http://www.logavak.nl/aanbod/11/146/554/stressortherapie-en-neurobiologische-verklaring-bij-solk

  Als trekker en smaakmaker is er op 11 oktober een SOLK middag symposium voor WO opgeleiden. Wil je ook deze link doorsturen naar je verwijzers en POH GG?

  http://www.111016.logacom.nl/programma

  Cursustip Psychodrama

  Psychodrama: workshop combinatie van 2 dagen in Arnhem bij de Academie voor Psychodrama

  https://www.academiepsychodrama.com/workshops

  Twee opleidingsworkshops:

  Workshop I: De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’

  Een synthese van psychodrama, gestalttherapie en haptonomie

  Workshop II: Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’

  In beide opleidingsworkshops maak je als deelnemer kennis met een integratieve psychotherapeutische methodiek waarin cliënten worden begeleid om letterlijk de sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen- te kunnen vertellen en vormgeven. In deze workshop wordt dieper ingegaan op hoe we door voelen ruimten in ons zelf en onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld ( en daarover een boek gepubliceerd) waarmee je in deze ‘ruimten’ ( kamers van de geest) zeer effectief kunt werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en in de wereld.

  Een  integratieve benadering die zeer passend is bij onze benadering van SOLK problematiek. Een methodiek die snel en krachtig werkt in de cognitieve bewustwording en het diep doorvoelen van de kernstressor(en) en het krachtiger durven handelen richting verandering. Er heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van SOLKNET om de 2 workshops specifiek aan te bieden voor psychosomatisch therapeuten/SOLKNET leden, waarin ook ons werken met de SCEGS en de Stressortherapie een plek krijgt.

  Via bovenstaande link kun je je oriënteren op deze methodiek middels verschillende artikelen die je hier kunt downloaden.

  Oproep aan jullie allen op sparringsplein

  SOLKNET groeit en het bestuur van SOLKNET groeit. Maar we moeten het samen doen! Samen de schouders eronder zetten om succesvol te worden en een duidelijke positie in de zorg te krijgen. Op het sparringsplein op de ledensectie van www.solknet.com roept het bestuur van SOLKNET jullie als leden op om suggesties, wensen, ideeën, tips te spuien en hierover samen te sparren. Dat kan door op dit bericht te reageren of door een nieuw bericht te plaatsen.

  Uitslag enquête sparringmiddag

  Op de thesistools enquête uit nieuwsbrief 1 van dit jaar, naar de belangstelling voor een sparringmiddag, hebben zeven leden gereageerd, alle zeven met het positieve antwoord ‘ja’. Doel is samen sterker worden in de stressortherapie, het scherper kunnen begeleiden van mogelijke sudden change ervaringen door inzicht in de stressor, het handiger worden met uniforme rapportage en hierdoor je PR vergroten. Voor verdere stappen is het bestuur nu in afwachting van de huidige oproep op het sparringsplein naar behoeften in het werkveld.

  Oproep foto plaatsen bij je profiel op www.solknet.com

  Een deel van de SOLKNET leden heeft zijn/haar profielfoto nog niet geladen in zijn/haar profiel. Een profielfoto maakt je profiel toegankelijker, persoonlijker en vriendelijker. Het bestuur van SOLKNET roept daarom alle leden op om zijn/ haar profielfoto te uploaden. Bij vragen hoe dit moet kun je ons mailen.

  Belangstelling vanuit GGZ

  Vanuit het GGZ zorgveld is er een groeiende belangstelling voor de psychosomatiek en SOLKNET en lopen er inmiddels een aantal interessante contacten/ projecten. Hierover meer in volgende nieuwsbrieven.

  Oproep opzetten regionale netwerken

  Wie is geïnteresseerd om in haar/zijn regio mee te werken aan het opzetten van een Psychosomatiek Netwerk?

  Regionetwerken van psychosomatische oefen,- en fysiotherapeuten zijn bedoeld om in de regio meer draagkracht te ontwikkelen voor psychosomatische therapie. De POH GGZ lijkt veel patiënten die anders naar ons verwezen werden, naar zich toe te trekken of naar de GGZ te verwijzen. Door je te verbinden met collegae PSOT/PSF in de regio kun je je eigen positie, middels o.a. gezamenlijke PR en casuïstiek bespreking, versterken.
  Binnenkort gaat het 2e psychosomatiek netwerk in Nederland officieel van start. Na Twente volgt nu Zwolle e.o.

  Anja Mulder heeft inmiddels enige ervaring opgedaan met het opstarten van een psychosomatiek netwerk en wil graag haar kennis en ervaring delen.

  Vanuit SOLKNET hebben we belang bij regionale netwerken, omdat zorgverzekeraars een landelijke dekking én kwaliteit vragen vóórdat ze financiële toezeggingen en afspraken met ons willen maken.

  NB: het is niet noodzakelijk dat leden van het regionale netwerk lid zijn van SOLKNET, voorwaarde is wel ‘geregistreerd PSOT/PSF’.

  Opgave bij Anja Mulder: a.w.mulder@planet.nl

   

   

 • SOLKNet Nieuwsbrief 2016-2

  Beste SOLKNET leden,

  Het bestuur heeft besloten vaker een kortere nieuwsbrief of mededeling te sturen.
  Dit leest sneller, belangrijke onderwerpen kun je dan niet missen.
  Met dank aan de leden die ons hierop attendeerden.
  Scholing en symposia zullen we zoveel mogelijk apart houden van ander nieuws.
  We blijven jullie ideeën ter verbetering graag horen.

  In deze nieuwsbrief:

  • De uitgangspunten van SOLKNET in samenwerking (info voor PSOT)
  • Kwaliteitsborging na lidmaatschap
  • Fons van Dijk, revalidatie arts ‘t Roessingh: rectificatie uitleg metafoor ‘hardware-software’
  • Uitbreiding bestuur

  Uitgangspunten SOLKNET in samenwerking (info voor PSOT):

  • Lidmaatschap op basis van het gevolgd hebben van de CEG nascholing.
  • Een autonoom netwerk voor zowel psychosomatisch fysiotherapeuten als psychosomatisch oefentherapeuten
  • Een open contact onderhouden met  VvOCM, KNGF en NFP. Samenwerken waar mogelijk in het licht van een gedeeld belang en elkaar versterken.
  • Zelfstandig in gesprek met Zorgverzekeraars en andere  beleidsmakers

  De wens tot autonomie, gezien de belangenbehartiging voor 2 groepen (PSF en PSOT) en het daarom zelfstandig willen overleggen met officiële organen, betreffende het product SOLK, is voor de VvOCM een ingewikkeld punt, wat intensieve samenwerking op dit moment bemoeilijkt.

  SOLKNET ondersteunt de VvOCM na het wegvallen van het Platform in informatieverstrekking richting PSOT door haar nieuwsbrief vooralsnog ook naar niet-leden te versturen.

  Er zijn een aantal prettige gesprekken geweest, SOLKNET blijft open staan voor meer samenwerking .

  Kwaliteitsborging na lidmaatschap

  De kwaliteitsborging is te lezen op de website. Hieronder het overzicht met een aanvulling.

  Een participant van SOLKNET verbindt zich aan de volgende kwaliteitseisen om een krachtig kwalitatief profiel als SOLKNET therapeut te waarborgen:

  1. Jaarlijks minimaal 1 (SolkWet) symposium bijwonen

  OF

  2. Jaarlijks nascholing rondom een protocol volgen (1 dagdeel). Is in ontwikkeling.

  OF

  3. E-learning – uniforme rapportage zoals geleerd in de CEG nascholing PST 3.0 insturen aan Marten    Klaver (mmklaver@planet.nl) en de feedback  verwerken. Een eventuele sparringmiddag met casuïstiek wordt onderzocht als mogelijkheid om ervaringen te delen en je methodisch handelen in stressortherapie te verbeteren.

  Verplichte literatuur

  1. Zakendoen met Emoties (Marten Klaver, ISBN: 9789088505423 )
  2. Alle therapeuten gehad? (Michiel van Geloven, ISBN: 9789088505140)

  Rectificatie uitleg metafoor ‘hardware-software’

  In de vorige NB stond onder “SOLKWet 9 oktober”: “… een uitleg van lichaam en geest via de metafoor van hardware en software.” Bedoeld is:

  “een uitleg van het lichaam-hardware (anatomie en stofwisseling) en lichaam-software (de aansturing van het hardware-lichaam), naast geest.”

  SOLK betreft dan lichaam-software. In de volgende nieuwsbrief zal Fons dit iets uitgebreider toelichten.

  Uitbreiding bestuur

  We zijn heel blij met een nieuw bestuurslid vanuit de PSF, Ferenc de Kock.
  In een volgende nieuwsbrief zal hij zich voorstellen.

  Met een hartelijke groet,
  SOLKNET bestuur

 • SOLKNet Nieuwsbrief 2016-1

  Inhoud

  • Opzetten regionale netwerken
  • Verslag SolkWet 9 oktober
  • Verslag afscheidssymposium “SOLK voorbij” Dr. Fons van Dijk, revalidatiearts
  • Verslag congres “SOLK niet te verklaren? Wel te behandelen!”
  • CEG 7 en CEG in de regio
  • CEG scholing voor artsen en psychologen
  • PR filmpjes voor psychosomatische therapie
  • Behoeftepeiling sparringmiddag
  • Cursus tips: psychodrama en systemisch werken
  • Contributie 2016
  • App je hAppy
  • Column in Parkinson magazine
  • Belangrijke data 2016

  Opzetten regionale netwerken

  Op dit moment zijn er drie regionale netwerken PST (PSF en PSOT). Regio Twente, Zwolle en Apeldoorn. Het verenigen in een regionaal netwerk geeft meer massa en kracht richting cliënten en verwijzers. Roeline Hubertse, adviseur bij Caransscoop is hier nauw bij betrokken. http://www.caransscoop.nl/team/roeline-hubertse-28

  Wanneer je in je eigen regio hiermee aan de slag wilt in samenwerking met je ROS, kun je altijd contact met haar opnemen voor meer informatie over hoe je dit aanpakt. In een regionaal netwerk is niet iedereen SOLKNET lid. Elkaar motiveren tot verdieping in je methodisch handelen en motiveren tot het volgen van de CEG scholing is een mooi speerpunt.

  SolkWet 9 oktober

  Op 9 oktober was ons eerste SolkWet mini symposium, SOLK wetenschappelijk. Spreker was Dr. Fons van Dijk, revalidatiearts ’t Roessingh in Enschede.

  Het was een interessante middag waarin o.a. profielen van CVS, fibromyalgie, laat whiplash en chronische pijn werden belicht, predisponerende, uitlokkende en onderhoudende factoren van SOLK, het mogelijk onderliggend mechanisme van deze SOLK syndromen en het belang van een goede uitleg (psycho educatie), een uitleg van lichaam en geest via de metafoor van hardware en software. De eerste SolkWet lezing geeft 3 ADAP accreditatiepunten plus 1 wetenschappelijk punt voor psychosomatisch oefentherapeuten (ID nummer 224593). Voor psychosomatisch fysiotherapeuten heeft KNGF de accreditatieaanvraag afgewezen, evenals aangetekend bezwaar, omdat er onvoldoende aandacht voor interventie zou zijn geweest. Hier leren we weer van, hoe we de accreditatie de volgende keer anders moeten formuleren en aan vragen bij KNGF.

  Afscheidssymposium “SOLK voorbij” Dr. Fons van Dijk

  Op 26 november was het afscheidssymposium van dr. Fons van Dijk. De missie in zijn carrière was het SOLK probleem op te lossen. De titel “SOLK voorbij” geeft aan dat er inmiddels al veel verklaringen zijn voor het ontstaansmechanisme van SOLK en voor herstel belemmerende factoren zoals negatieve emoties, vechten tegen zichzelf en sommige drijfveren. Vanuit zijn bevlogenheid zal Fons actief blijven in het vraagstuk SOLK, problematiek en oplossingen.

  De werking en de mogelijkheden van psychosomatische therapie is op dit symposium zeer krachtig naar voren gekomen, o.a. ook via de presentaties van Marten, Enny en Monique Sturre (hoofdpersoon van het boek ‘Alle therapeuten gehad’). De groep van aanwezigen was zeer divers uit het hele land: o.a. revalidatie artsen, neurologen, anesthesisten van pijnpoli’s, bedrijfsartsen en huisartsen.

  Congres “SOLK niet te verklaren? Wel te behandelen!”

  Op 4 november vond dit druk bezochte congres in Zwolle plaats, georganiseerd door de ROS-sen Caransscop, Progez, Roset en Elann. Margreet Wortman presenteerde er de mooie onderzoekuitslagen van PsySom Pilot: de werking van psychosomatische therapie komt hier sterk en positief in naar voren. Voordat de resultaten groots in de PR gebruikt kunnen worden, ook richting zorgverzekeraars, is het eerst nodig dat het onderzoek gepubliceerd wordt in het Journal of Psychosomatic Research. Interessante lezingen werden afgewisseld met een pakkend patiënten verhaal en boeiende workshops.

  CEG 7 en CEG in de regio

  Voor de CEG 7 scholing die gegeven wordt in Borne op 25 maart en 29 april 2016 zijn nog plaatsen vrij. De aanbiedingsbrief is hier te downloaden: Aanbiedingsbrief CEG scholing versie CEG 7 voorjaar 2016

  De cursus komt maar jou toe in de regio wanneer je een groep PSOT en PSF hebt van minimaal 15 personen en een geschikte locatie weet tegen een redelijke prijs in overleg met SOLKNET bestuur.

  Het voordeel van het doen van de CEG cursus is dat je:

  • Lid kunt worden van SOLKNET, en samen sterk komt te staan in een landelijk Psychosomatiek netwerk (PSFT en PSOT)
  • Je kennis en vaardigheid als SOLK specialist vergroot
  • Je kwaliteit in methodisch handelen vergroot
  • Je transparantie in je handelen vergroot door heldere SCEGS rapportage
  • Een schat aan wetenschappelijke kennis en onderbouwing van je vak opdoet
  • Op de hoogte blijft van actualiteiten en ontwikkelingen in de zorg omtrent SOLK

  Afgelopen jaar hebben we alle PSOT betrokken bij het versturen van de nieuwsbrief en de mogelijkheid geboden aanwezig te zijn bij door ons georganiseerde mini-symposia. Dit had als reden het opheffen van het Platform en het feit dat wij net gestart waren. Vanaf juli 2016 zullen we alleen SOLKNET leden nog benaderen.

  Dus voel je welkom bij ons actieve netwerk en geef je op voor de CEG 3.0 scholing

  CEG scholing voor artsen en psychologen

  Opleidingsgroep Logavak, verbonden aan de uitgever van ” Zakendoen met emoties “ en “Alle therapeuten gehad?” organiseert op 30 maart 2016 de CEG scholing voor artsen en psychologen. Je kunt je verwijzers/samenwerkingspartners hier attent op maken. Zie: http://www.logavak.nl/aanbod/11/146/554/stressortherapie-en-neurobiologische-verklaring-bij-solk

  PR filmpjes voor psychosomatische therapie

  Om de PR van de psychosomatische therapeut te bevorderen zijn er vier filmpjes gemaakt. Deze filmpjes kunnen gebruikt worden om andere hulpverleners (paramedici, artsen en psychologen) maar ook patiënten kennis te laten nemen van het werk van de psychosomatische therapie. De filmpjes betreffen: pijn, emotiebehandeling bij SOLK, het boek ‘Zakendoen met emoties’ en een compilatie van de drie filmpjes. De filmpjes zijn te bekijken via onderstaande YouTube links:

  Sparringplein of sparringmiddag

  Het sparringplein op de website wordt weinig gebruikt. Er is van een aantal leden de vraag gekomen of er sparringmiddagen georganiseerd kunnen worden. Op deze interactieve middagen staat casuïstiek centraal, het werken met de oorzakelijk gerichte behandeling en de uniforme rapportage, Marten Klaver en eventueel Fons van Dijk zullen deze middagen begeleiden. Doel is samen sterker worden in de stressortherapie, het scherper kunnen begeleiden van mogelijke sudden change ervaringen door inzicht in de stressor, het handiger worden met uniforme rapportage en hierdoor je PR vergroten.

  Graag horen wij of ook jij hier behoefte aan hebt en mogelijk heb je aanvullende ideeën. Via onderstaande link kun je kort met ja of nee aangeven of je belangstelling hebt en welke aanvullende ideeën je eventueel hebt.

  http://www.thesistools.com/web/?id=492496

  Cursustips

  Opleidingsworkshops

  Workshop I De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’

  Een synthese van psychodrama, gestalttherapie en haptonomie

  Workshop II Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’

  In beide opleidingsworkshops maak je als deelnemer kennis met een integratieve psychotherapeutische methodiek waarin cliënten worden begeleid om letterlijk de sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen- te kunnen vertellen en vormgeven. In deze workshop wordt dieper ingegaan op hoe we door voelen ruimten in ons zelf en onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld ( en daarover een boek gepubliceerd) waarmee je in deze ‘ruimten’ ( kamers van de geest) zeer effectief kunt werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en in de wereld.

  Een integratieve benadering die zeer passend is bij onze benadering van SOLK problematiek. Een methodiek die snel en krachtig werkt in de cognitieve bewustwording en het diep doorvoelen van de kernstressor(en) en het krachtiger durven handelen richting verandering. Er heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van SOLKNET om de 2 workshops specifiek aan te bieden voor psychosomatisch therapeuten/SOLKNET leden, waarin ook ons werken met de SCEGS en de Stressortherapie een plek krijgt. De data van de workshops voor psychosomatisch therapeuten/ SOLKNET leden zijn: workshop 1 donderdag 14 april; workshop 2 donderdag 23 juni. Workshop 2 is alleen te volgen als je ook workshop 1 gedaan hebt.

  Accreditatie wordt aangevraagd. Opgave via onderstaande links:

  14 april: http://www.academiepsychodrama.com/workshops/h-e-l-d-kamers-geest/

  23 juni: http://www.academiepsychodrama.com/workshops/de-h-e-l-d-in-kamers-van-de-geest/

  Systemisch Werken.

  Georganiseerd door Hans van Ameide. Hier hebben jullie via Greet Schoenaker al een aankondiging van gehad. Zeer aanbevolen. http://www.fysioazhengelo.nl/workshops

  Contributie

  Begin februari krijgen de betreffende leden een factuur via de mail met de betalingsgegevens voor het lidmaatschap 2016. De contributie is ook voor 2016 €100,00.

  E-Health App je hAppy

  App je hAppy is een app die is ontwikkeld ter ondersteuning van de therapie en heeft een tweejarige pilotfase gehad tot eind 2015. Acht mensen (Octopsot) hebben in de pilotfase hieraan meegewerkt. Menzis was de hoofdfinancier. Bij de evaluatie heeft Menzis zich positief uitgesproken over de app, ook wat betreft privacybescherming in de technische bouw ervan. De app bevat klinimetrie, oefeningen, stressknikkers module en een metaforendeel om inzicht in je fysieke klachten te vergroten. Hoofddoel van de app is het vergroten van zelfmanagement. Menzis heeft besloten de pilotfase met een half jaar te verlengen. In dit half jaar worden verdere stappen besproken hoe deze innovatieve app geïmplementeerd en opgeschaald kan worden en hoe de kwalitatieve borging gerealiseerd moet worden. Menzis heeft uitgesproken dat SOLKNET zich uitstekend leent voor de kwalitatieve borging gezien de transparante methodiek en hierdoor uitstekend past in de eerste opschalingsfase. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

  Column in Parkinson magazine

  Het boek “Zakendoen met emoties” is besproken in het Parkinson magazine. Een doelgroep die ook duidelijk baat kan hebben bij een behandeling van een PST.

  Belangrijke data 2016

  De SolkWet mini symposia zijn gepland op 18 maart en 30 september. Dus geef je snel op, want vol is vol.

  18 maart:

  Spreker: Prof. Dr. Judith G.M. Rosmalen*, hoogleraar psychosomatiek, verbonden aan de afdelingen psychiatrie en interne geneeskunde van het UMCG. Zij doet veel onderzoek naar SOLK en is o.a. projectleider van het project “Grip op klachten”.

  Globale inhoud: In deze lezing zal ingegaan worden op feiten en fabels rondom SOLK. Hierbij zal besproken worden welke factoren volgens de wetenschap en volgens ervaren clinici aan SOLK bijdragen. Door het in kaart brengen van deze factoren in individuele patiënten kunnen behandelingen worden gepersonaliseerd.

  Aanbiedingsbrief: SOLKWET Lezing 18 maart 2016 Aanbiedingsbrief (docx)

  30 september:

  Spreker: Dr. Ing. Jan Houtveen, auteur van het boek: De dokter kan niets vinden, verbonden aan de faculteit medische wetenschappen / UMC Groningen als projectcoördinator en onderzoeker. Hij doet veel onderzoek naar SOLK.

  Globale inhoud: Kijken naar Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) vanuit psychologische en psychofysiologische brillen, waarin SOLK versus negatief affect uitgebreid aan de orde komt.

  Aanbiedingsbrief: SOLKWET Lezing 30 september 2016 Aanbiedingsbrief (docx)

  Meld je aan voor deze 2 interessante lezingen, we ontmoeten je graag in het inspirerende Leerklooster in Amersfoort!

 • SOLKNet Nieuwsbrief 2015-2

  Dit is de tweede nieuwsbrief van SOLKNET. Deze keer sturen we de nieuwsbrief niet alleen naar SOLKNET leden, maar ook naar alle PSOT-ers. Vanwege het onverwachte bericht dat Platform PSOT is opgeheven, vervalt een belangrijk orgaan in de communicatie naar de PSOT achterban. Onderstaande informatie kan interessant zijn voor iedereen.

  De onderwerpen:

  • Minisymposium SOLKWET 9 oktober
  • Enquête software programma’s
  • NOLK congres
  • SOLK congres Noord Oost Nederland
  • Artikel Volkskrant
  • CEG nascholing PST 3.0 cursus 6 en 7
  • CEG nascholing voor artsen en psychologen

  Minisymposium SOLKWET 9 oktober 2015

  Dit najaar starten de SOLKWET middagen. Het plan is deze 2x per jaar vanuit SOLKNET te organiseren. SOLKWET staat voor mini symposia waarin SOLK gerelateerde onderwerpen en Wetenschap elkaar ontmoeten en we elkaar kunnen inspireren. In aansluiting op de vooraankondiging die SOLKNET leden en (ex)CEG cursisten deze zomer hebben gehad, hierbij de officiële uitnodiging voor de eerste SOLKWET middag. Omdat het Platform PSOT recent is opgeheven, hebben we besloten deze eerste SOLKWET middag ook open te stellen voor alle psychosomatisch oefentherapeuten, als een ontmoetingsplek met collegae, waaronder ook psychosomatisch fysiotherapeuten. We maken gebruik van 3 adressenlijsten, hierdoor kan het zijn dat je de uitnodiging meerdere malen ontvangt. Van harte welkom dus!

  Informatie over de eerste SOLKWET middag:
  Datum: 9 oktober 2015
  Tijd: 13.30 tot 17.00 uur
  Locatie: Amersfoort, Leerhotel Het Klooster
  Spreker: Dr. F. van Dijk, revalidatiearts Roessingh in Enschede
  Accreditatie: Voor PSOT (ook wetenschappelijke punten) en PSFT in aanvraag
  Aanbiedingsbrief: SOLKWET Middag 9 oktober 2015 Aanbiedingsbrief (docx)
  Opgave: Door digitaal opsturen van ingevuld aanmeldformulier (onderaan de aanbiedingsbrief) en door betaling. Meer informatie vind je in de aanbiedingsbrief.

  Enquête Softwareprogramma’s

  De eerste resultaten van de enquête softwareprogramma’s vind je hier: Resultaten enquête softwareprogramma’s.

  Heb je de enquête nog niet ingevuld dan willen we je vragen om dit alsnog te doen via de volgende link: Enquête ThesisTools

  NOLK congres

  Op 1 oktober organiseert NOLK het derde ‘landelijke congres onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 2015’. Saskia Purmer (PSFT) en Enny Versteeg (PSOT) zullen daar een workshop ‘De brug tussen lichaam en geest’ verzorgen: Zie http://www.nolkcongres.nl/nl/Programma_20_239.html

  SOLK congres Noord Oost Nederland

  Op 4 november organiseren ROSET en PROGEZ een SOLK congres voor Noord Oost Nederland. Locatie Zwolle (of omgeving). Zie http://www.caransscoop.nl/nieuws/solk-150 en http://www.caransscoop.nl/nieuws/huisarts-olde-hartman-ik-heb-geen-lastige-solk-patinten-155

  Artikel Volkskrant

  In de Volkskrant van 15 augustus 2015 staat een mooi interview met Marten Klaver over vage klachten en de oorzaak. Zie: Volkskrant Interview met Marten Augustus 2015 (pdf)

  CEG nascholing PST 3.0 cursus 6 en 7

  De zesde CEG nascholing PST 3.0 wordt in Borne gegeven op 25-09-2015 en 30-10-2015. Met 16 PSFT aanmeldingen en 11 PSOT is deze cursus volgeboekt. Inmiddels komen de nieuwe aanmeldingen al binnen voor cursus 7 op 25-03-2016 en 29-04-2016. De aanbiedingsbrief en aanmeldformulier zijn hier te vinden: Aanbiedingsbrief CEG scholing versie CEG 7 voorjaar 2016 (docx)

  De cursus is ADAP geaccrediteerd met 42 VvOCM punten, plus 16 wetenschappelijke punten, onder ADAP ID nummer 186685 en KNGF geaccrediteerd met 24 punten onder KNGF ID nummer 23580 reg Psy.

  CEG nascholing voor artsen en psychologen

  SWP uitgever van ‘Zaken doen met emoties’ en ‘Alle therapeuten gehad’ heeft Marten Klaver en Enny Versteeg gevraagd om CEG nascholing te geven aan artsen en psychologen. Ken je geïnteresseerden dan kun je verwijzen naar: http://www.logavak.nl/aanbod/11/146/554/stressortherapie-en-neurobiologische-verklaring-bij-solk

 • Muzikale start SOLKNET op 30 mei 2015!

  Zaterdag 30 mei was de officiële kick-off van SOLKNET in het ICOON theater in Amersfoort.

  Even was de vraag of de twee muzikanten (een gitarist met zangeres) nu bij het later te houden theaterfestival hoorden of dat ze toch voor SOLKNET kwamen. Dat werd al gauw duidelijk toen alle aanwezigen voor SOLKNET gevraagd werden de muziek te volgen op weg naar de door ons afgehuurde zaal, onder het zingen van een SOLKNET lied. Dit maakte dat de stemming er al snel in zat.

  Als voorzitter van SOLKNET opende Anneke Oprel de bijeenkomst en heette de bijna 40 mensen van harte welkom. Vervolgens gaf zij aan de hand van een PowerPoint de doelstelling van SOLKNET, visie en missie weer. Hierna nam Tessa Kortenbach ons mee in een workshop dans en mindfulness en waren we tot de lunch intensief bezig met dansen, voelen en ervaren. Een leuke, inspirerende workshop waarin je op ongedwongen wijze jezelf en je eigen lijf kon onderzoeken en beleven.

  Lunchen bij de kickoffdag van het SOLKNET

  Na de lunchpauze was het woord aan Enny Versteeg die ons op de hoogte bracht van de laatste inzichten met betrekking tot de behandeling van SOLK. Indrukwekkend hoe gedreven zij bezig is in haar zoektocht naar de beste behandeling van SOLK en ondertussen veel evidence voor de stressortherapie vindt. Na haar presentatie moest Enny vanwege privé omstandigheden de bijeenkomst verlaten en werd ze als dank voor al haar inzet voor SOLKNET, samen met Marten Klaver, toegezongen.

  Lunchen tijdens de kickoffdag van het SOLKNET

  Als laatste spreekster kreeg Roeline Hubertse het woord. Zij is een groot initiator en stimulator vanuit eerst Roset Twente, nu Caransscoop en als voorzitter van het Netwerk Psychosomatiek Twente, van het opzetten van regionale Psychosomatiek Netwerken in den lande. Haar doel is het versterken van elkaar in deze netwerken: samen sterk in landelijk en regionaal netwerk. Zij bracht op overtuigende wijze deze visie naar voren en wist enthousiasme over te brengen voor het oprichten van meer regionale Psychosomatiek Netwerken. Ze verklaarde zich bereid om mensen die hier interesse in hebben te adviseren en te ondersteunen.

  Om 16.30 werd de dag besloten met een gezellige borrel.