• SOLKNet Bij- en nascholing: SOLKWet Lustrum, H.E.L.D. in kamers van de geest en Creattitude

  Vakantie weer voorbij?

  Nieuw seizoen met frisse inspiratie starten?

  Dan zien wij je graag 11 oktober 2019 op het SOLKWet lustrum

  Mis het niet!

  Meld je hier aan

  Inclusief een nieuwe lichaamsgerichte stressorinterventie “rondje Hart rondje Buik” (Enny Versteeg)

  Beste leden,

  De link naar aanmelden symposium en de volledige informatie over de inhoud is hersteld, vandaar deze herinneringsmailing. Voor een optimale kennis verdieping hebben we 3 zelfstudie uren ingepland. Dit is in de accreditatieaanvraag ook meegenomen. In de komende periode wordt het studiemateriaal (2 artikelen) aan je verzonden na aanmelding. Hiernaast kun je je dit najaar laten inspireren door 2 workshopdagen psychodrama rond de methode de H.E.L.D. in  “kamers van de geest”.  Deze dagen worden georganiseerd door Mark de Jonge vanuit de Academie voor Psychodrama in Arnhem.

  Deze scholing is ADAP geaccrediteerd en bij KNGF is de accreditatie nu in aanvraag.

  Tevens start vanuit de Accademie voor Psychodrama in oktober de 6-daagse basismodule Creattitude, een methode voor kortdurende individuele begeleiding, zowel procesmatig als oplossingsgericht.

  Voor alle inhoudelijke informatie betreffende het lustrum, de 2 workshopdagen en de basismodule, zie hieronder.

  Met vriendelijke groet,

  SOLKNet


  SOLKNet 1e LUSTRUM

  BREIN IN BEWEGING

   

  Datum: VRIJDAG 11 oktober 2019

  Plaats:  Conferentiecentrum Drakenburg, Dr. Albert Schweitzerweg 1,

  3744 MG Baarn (zaal de Schaapskooi

  Accreditatie in aanvraag bij KNGF, VvOCM/ADAP en Keurmerk Fysio.

  Programma:

  09.30                           Ontvangst

  10.00                           Opening door SOLKNet voorzitter Marlene Lutgert-Boomsma

  en dagvoorzitter Enny Versteeg

  10.10                            Lezing Lex Vendrig: “Vragenlijst Arbeid Re-integratie-2 & SOLK”

  11.00-11.15                 Koffie/thee pauze

  11.15-12.30                 Workshop Lex Vendrig over de VAR-2

  12.30-13.30                 Lunch

  13.30-14.30                 Lezing door Anneke Vinke: “Als het lichaam overneemt….”

  14.30 -14.45                Koffie/thee pauze

  14.45-15.15                 Introductie nieuwe lichaamsgerichte stressordetectie-interventie

  ‘Rondje Hart, Rondje Buik’ door Enny Versteeg

  15.15-16.15                 Workshop Tessa Kortenbach: “In lichaam en stem drukt de mens uit

  wat haar/hem innerlijk beweegt….”

  16.15                            Afsluiting voorzitters en lustrum borrel

   

  Kosten: € 85,-

  Aanmelding:

  Meld je hier aan.

  Graag aanmelden voor 1 september 2019.

   

  Lezing & Workshop: Vragenlijst Arbeid Re-ïntegratie-2 en SOLK

  Door Lex Vendrig

  Voor SOLK is het in kaart brengen van stressoren (zowel werk als privé) van onderscheidend belang! Maar daarnaast ook het in kaart brengen van steunfactoren en persoonskenmerken (Kern CEG patronen). De vragenlijst VAR-2 brengt al deze factoren heel helder in beeld.

  Inhoud presentatie:

  In de presentatie zal eerst een algemene inleiding worden gegeven over de filosofie en achtergrond van de VAR-2. Ook komen daarbij aan de orde een interpretatiestrategie en zullen de verschillende versies van de VAR-2 besproken worden alsmede de verschillende toepassingen: individueel versus groep en curatief versus preventief. In de workshop gaan we in het bijzonder in op de relatie tussen levensstijl en psychosociale kenmerken en toepassing van de VAR-2 bij SOLK. We bespreken een praktijkvoorbeeld van inzet van de VAR-2 bij bedrijfsfysiotherapie. In de workshop gaan de deelnemers zelf oefenen met een voorbeeldcasus.

  Over Lex Vendrig

  Dr. Lex Vendrig is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkzaam in eigen praktijk. Hij heeft daarvoor in de revalidatiezorg gewerkt. Tevens is Lex als hoofddocent voor de opleiding tot gezondheidszorgpsychologen verbonden aan RINO Noord-Holland. Hij houdt zich verder bezig met wetenschappelijk onderzoek op het vlak van arbeid en gezondheid en is de bedenker van de VAR-2.

   

  Lezing: Als het lichaam overneemt…. 

  Door Dr. Anneke J.G. Vinke

  Abstract: 

  Lichaam en geest werken nauw samen: ervaringen uit het verleden zijn zichtbaar in ons gedrag, denken en in ons fysiek functioneren.
  In deze lezing ga ik in op de relatie tussen psychische processen en lichamelijke symptomen, te beginnen bij het begin: gehechtheid, trauma en het lichaam zijn onlosmakelijk verweven.

  De manier waarop een kind de wereld heeft leren ervaren en geleerd heeft om zich staande te houden, te overleven, kan tot klachten leiden in het latere leven. Klachten waar niet direct een fysieke oorzaak voor gevonden kan worden.

  Voor behandelaars zijn dit dikwijls klachten die moeilijk te duiden zijn en de roep om degelijk onderbouwde interventie die het lichaam, lichaamsbeleving en lichamelijke processen betrekken in de psychologische behandeling is groeiende. Dit wordt onder meer ingegeven door een steeds groter wordend aantal studies op het gebied van de (affectieve) neurobiologie, gehechtheid en trauma die de relatie tussen psychische processen en lichamelijke symptomen verhelderen. Deze inzichten uit wetenschappelijk onderzoek worden gekoppeld aan praktische voorbeelden uit de klinische praktijk. Daarbij is aandacht voor de invloed van traumatische ervaringen, waaronder relationele en vroegkinderlijk traumatische ervaringen, gehechtheid gerelateerde problemen & persoonlijkheidsproblematiek en hun relatie met onverklaarde lichamelijke klachten. Als het lichaam het overneemt.. heeft het lichaam de sleutel voor de oplossing in handen en zijn wij als behandelaars degenen die samen met de patiënt ontdekken hoe zijn of haar sleutel er precies uitziet.

  Over Anneke Vinke

  Dr. Anneke J.G. Vinke, werkt als vrijgevestigd GZ psycholoog en gecertificeerd advanced practitioner Sensorimotor Psychotherapy®. Haar praktijk bevindt zich in Bilthoven. Zij specialiseerde zich in de behandeling van gehechtheid en vroegkinderlijk trauma bij geadopteerden en pleegkinderen. In haar werk heeft ze regelmatig te maken met onverklaarde lichamelijke klachten die vaak hand in hand gaan met psychologische problemen. In behandelingstrajecten komen uiteraard beiden aan bod.

  In haar praktijk ziet zij zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen. Ze verzorgt regelmatig lezingen, trainingen en onderwijs, veelal op het gebied van adoptie en/of pleegzorg. Daarnaast is zij voor Nederland de coördinator van de opleiding Sensorimotor Psychotherapy®. Meer info op www.adoptiepraktijk.nl

   

  Introductie nieuwe lichaamsgerichte stressordetectie-interventie

  ‘Rondje Hart, Rondje Buik’.

  Door Enny Versteeg

  Auteur:              Enny Versteeg, bewerkt naar Gundrum, 2019

  Doel:                  Contact maken met eigen diepere gevoelens en voeling krijgen met                                       interne  stressoren

  Indicatie:           Als cliënt niet weet welke stressoren er spelen of als cliënt overspoeld                                    wordt door teveel stressoren tegelijk

   

  Workshop: In lichaam en stem drukt de mens uit wat haar/hem innerlijk beweegt……

  Door Tessa Kortenbach

   Workshop

  Onze lichaamshouding, uitstraling , lichaamstaal en stem zijn vaak heel subtiel, maar oh zo belangrijk!  Hoe druk je jezelf het beste uit door jezelf te zijn? Hoe maak je indruk door jezelf te zijn, zowel privé als in je werk? Dat is de beste uitleg van de gecombineerde methode in de specialistische dans/stem en theaterworkshop  van Tessa Kortenbach. Daarbij maakt Tessa gebruik van muziek, dans, expressie en stem. Muziek raakt tot in het diepste van de ziel! Muziek brengt beweging, muziek laat je stilte ervaren…..muziek brengt je daar waar geen woorden zijn.

  Over Tessa Kortenbach

  Tessa Kortenbach, dans-, stem- en speltherapeut, gebruikt in haar workshop dans, stem en spel om deelnemers te leren de taal van hun eigen lichaam te verstaan. In lichaam, houding, beweging en stem drukt de mens uit wat haar/hem innerlijk beweegt.

  www.tessakortenbach.nl


  De H.E.L.D in kamers van de geest  

  Een  synthese van haptonomie, gestalttherapie, psychodrama

  Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren.

  In deze workshops gaan we concreet aan de slag met de therapeutische mogelijkheden van het werken met deze ‘kamers van de geest’.

   

  Opleidingsworkshop: ADAP en VVH geaccrediteerd, KNGF in aanvraag

  Workshop I De H.E.L.D. in kamers van de geest op 25 september (woensdag). Een interactief samenspel van lichaam en geest.

  Workshop II Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’ op 28 november (donderdag) bij cliënten als deur naar dieperliggende betekenisgeving bij psychosomatische klachten, chronische of levensbedreigende ziekten.

  In beide opleidingsworkshops maak  je als deelnemer kennis met een integratieve therapeutische methodiek waarin cliënten worden begeleid om  letterlijk de sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen-  te kunnen vertellen en vormgeven.  In deze workshop gaan we dieper in op hoe we door voelen ruimten  in ons zelf en onze omgeving ervaren.  Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld  ( en daarover een boek gepubliceerd) waarmee je in deze ‘ruimten’ ( kamers van de geest) zeer effectief kunt werken.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van  interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en  in de wereld. Deze komen overeen met de biopsychosociale SCEG dimensies van de mens, zoals psychosomatisch therapeuten die hanteren: Soma (lichaam), Cognities, denkbeelden, Emoties, Gedrag.

  Kamers van de geest

  Wie kent het niet: nare gebeurtenissen die steeds op de achtergrond aanwezig zijn en regelmatig je stemming bepalen, voortdurend dezelfde emotionele conflicten in je relatie, of  de werksfeer die je mee naar huis neemt en die steeds beklemmender wordt of herinneringen van vroeger die alsmaar opduiken. Allemaal ervaringen waar je in  jezelf opgesloten voelt, en die meer dan je lief is je gedrag bepalen. Of je hebt juist  behoefte om je onder te dompelen in  prettige herinneringen of op te gaan in plezierige gebeurtenissen zoals sport, warme familiebijeenkomsten of een gezellig samenzijn met vrienden.  Het zijn voorbeelden van  begrensde ruimten in onszelf en  in onze omgeving, die Mark de Jonge  kamers van de geest noemt. Kamers van de geest worden gevormd door achtergrond emoties, primaire emoties en sociale emoties en daarmee verbonden gedrag en denkbeelden.

  De H.E.L.D – methode

  In het werken met cliënten vanuit  kamers van de geest wordt gebruik gemaakt van de H.E.L.D methode.  Het is een contact gerichte benadering  gericht op vier zijnswijzen van de mens: Handelen en spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden en taal.  De vier zijnswijzen kunnen weliswaar gescheiden gezien worden maar hebben invloed op elkaar , staan in verbinding met elkaar en gaan over in elkaar.  Deze kunnen in het bewustwordingsproces, wanneer cliënten hun verhaal vertellen, een betekenisvol geheel vormen door het creatieve samenspel van denken en voelen. Dit proces kan door de therapeut ondersteund en gestimuleerd worden door integratief te interveniëren wanneer het verhaal verteld wordt.

  Werken met  de  H.E.L.D in kamers van de geest is een effectieve methode waarmee mensen antwoorden kunnen vinden op hun vragen, oplossingen vinden op dilemma’s, trauma’s, ziekten verwerkt kunnen worden, mogelijkheden ervaren worden voor persoonlijke ontwikkeling, of stappen kunnen zetten in een nieuwe richting in hun werk.

   

  Workshop I  

  De H.E.L.D. in ‘kamers van de geest’

  Een synthese van psychodrama, gestalttherapie, haptonomie en lichaamsgerichte therapie. Deelnemers maken kennis met het concept kamers van de geest en interveniëren volgens de H.E.L.D methode zoals ontwikkeld door Mark de Jonge.

  Literatuur (te bestellen bij de academie): Mark de Jonge: De Psychodramaturg. H.E.L.D in denken met gevoel. (Boek)

  Datum: 25  september 2019

  Tijd09.30 uur – 17.00 uur

  Kosten: € 150,- per workshop

   

  Workshop II Toepassing van de H.E.L.D. in ‘kamers van de geest’

  Uitleg en oefenen met  hoe de methode kamers van de geest en de H.E.L.D methode kan worden toegepast als deur naar dieperliggende betekenisgeving bij psychosomatische klachten en chronische of levensbedreigende ziekten

  Literatuur (te bestellen bij de academie): Mark de Jonge: Op het spoor van positief leven. Het lichaam vertelt de weg naar wat ons mensen bindt. (Artikel)

  Datum: 28 november 2019

  (Workshop II is alleen te volgen na deelname aan workshop I of wanneer men reeds bekend is met de methodieken van de H.E.L.D en ‘kamer van de geest’)

  Tijd: 09.30 uur – 17.00 uur

  Kosten: € 150,- per workshop

   

  Voor wie:

  Deze workshops  zijn bedoeld voor psychosomatische fysiotherapeuten en psychosomatische oefentherapeuten, haptotherapeuten, psychotherapeuten, gestalttherapeuten, psychodramatherapeuten, en psycho-sociale hulpverleners. Daarnaast geeft Mark de Jonge deze workshops ook op de vierjarige postuniversitaire opleiding (Universiteit Antwerpen) voor kinder- en jeugdpsychotherapie.

  Werkvormen:

  Literatuur vooraf  bestuderen (8 uur studie voorafgaand aan iedere workshop);

  Plenair: theorie toegelicht met oefeningen; demonstratie van de methodiek; groepsgesprek, integratie van de leerstof en toepassingsmogelijkheden in eigen werkveld.

  Oefenen in subgroepen.

  Workshops vinden plaats op:

  Academie voor psychodrama en groepsprocessen, Janspoort 1-4h, 6811 GE Arnhem

  026-4427932.

  Aanmelden via mail naar: info@academiepsychodrama.com.

  Begeleiding:

  Mark de Jonge: Trainer, Educator en Practitioner ( TEP)  Gestalttherapie en Psychodrama bij en mede oprichter  van de Academie voor Psychodrama en  Groepsprocessen.

  Certificaat:

  Na deelname aan beide workshops wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

  Accreditatie: VVH 8 studiepunten; ADAP 28 punten, KNGF in aanvraag


  Basismodule Creattitude

  Najaar 2019

  Een opleiding tot professionele begeleider. Creattitude wérkt in de ontmoeting en begeleidt mensen ín hun persoonlijk verhaal. Met de fundamentele thema’s voor professionals die willen leren intense, snel en effectief te werken vanuit een Creatieve Attitude.

  Creattitude is een integratieve methode voor individuele begeleiding, ontstaan gedurende 20 jaar samenwerking van Mark de Jonge en Sarah Bremer. Creattitude is voortgekomen uit het beste wat Haptonomie, Gestalttherapie en Psychodrama te bieden hebben: het geheel is daarbij meer dan de som der delen geworden!
  Het is een methode voor kortdurende individuele begeleiding, waarbij met diepgang en inzicht gevend gewerkt wordt; zowel procesmatig als oplossingsgericht. Men leert luisteren naar en interveniëren in verhalen.

  Opleiding

  De professional ontmoet mensen vaak wanneer ze ‘vol zijn van hun verhaal’.
  In de opleidingsmodule Creattitude leer hoe je de cliënt werkelijke in het verhaal kan
  laten stappen. Het verhaal komt tot leven.
  De cliënt vertelt zijn verhaal en de begeleider is waarachtig aanwezig als professioneel luisteraar. Er ontstaat een samen – zijn waarbinnen mensen de ruimte ervaren om daadwerkelijk te kunnen beleven wat ze vertellen: de narratieve ruimte.
  Naast dit waarachtig luisteren, leer je gebruik maken van interventies gericht op het benutten van vier zijnswijzen: Handelen / spreken, Emotioneel zijn, Lichaam beleven en Denken.
  Hierdoor ontstaan in het verhaal spontane momenten van integratie, waar deuren naar een nieuwe of diepere betekenis opengaan, waardoor mensen een antwoord krijgen op hun vraag, verder kunnen met hun dilemma of een oplossing vinden voor hun probleem.

  Uitgangspunten

  Creattitude is een opleiding tot professioneel individueel begeleider, waarbij wordt gewerkt vanuit zeven uitgangspunten:
  • Het lichaam weet het beter: Creattitude leert mensen in hun lichaam te voelen wie ze zijn, hoe ze zich presenteren, gedragen, welke behoeftes ze hebben en waar hun grenzen liggen.
  • Emoties zijn een belangrijke bron van intelligentie. Creattitude leert mensen emoties te benutten als bron van kennis.
  • De mens is een H.E.L.D: Creattitude inspireert mensen de vier zijnswijzen :
  Handelen/spreken, Emotioneel zijn, Lichaam beleven en Denken geïntegreerd te gebruiken.
  • Werken met ‘kamers van de geest’ Mensen leren begeleiden tussen kwetsbaarheid en veerkracht door gebruik te maken van negatieve en positieve ruimten die ons brein vormt in lichaam en geest
  • Het gevoelsveld, waarbij het geheel meer is dan de som der delen: Creattitude werkt met het unieke concept van het gevoelsveld. Dit is waarneembaar in, rondom en vooral ook tussen mensen.
  • Mensen wonen en werken in verhalen: Creattitude werkt met het persoonlijke verhaal in de narratieve ruimte.
  • Mensen leven om te vertellen: Creattitude begeleidt mensen om auteur,
  acteur en regisseur in hun leven te kunnen zijn.
  • Spontaniteit is een adequaat antwoord op een nieuwe situatie of
  een nieuw antwoord op een oude situatie: Creattitude begeleidt mensen in het vinden van hun weg naar een zinvol, creatief en effectief leven.

  Doelen

  • Competenties verwerven op het gebied van begeleiding van creatieve processen die zich in en tussen mensen afspelen competenties verwerven op het gebied interactieve begeleiding
  • Leren contactgericht luisteren en interveniëren in het verhaal
  • Leren werken met psychodramatechnieken
  • Leren werken op een integrale manier met de H.E.L.D
  • Leren creëren van een groepsklimaat waar een gevoelsveld kan ontstaan

  Thema’s die als een rode draad door de opleiding lopen:

  • De kracht van aandacht
  • Ervaren van verbondenheid de waarde van authenticiteit
  • Omarmen van kwetsbaarheid
  • Plezier als bron van leren
  • De kunst van kiezen.
  • De genezende werking van verhalen
  • Vraagstukken tussen generaties;
  • Leven met verschillende culturen
  • Individualiteit versus solidariteit
  • De wereld van de sociale media
  • Ruimte en tijd in de 21e eeuw

  Werkvormen
  • Literatuurstudie: bespreking van theorie, filosofie en methodiek
  • Ervaringsgericht werken binnen een goed theoretisch kader
  • Opbouw van een goede leercultuur
  • Onder life – supervisie eigen maken van de methodiek
  • Ontwikkeling van de eigen professionele werkstijl
  • Afstemmen van de methodiek op de context waar de deelnemer werkzaam is

  Methodiek

  In deze opleidingsmodule leert men zowel procesmatig als oplossingsgericht werken. Het is een methode voor kortdurende begeleiding, waarbij met diepgang en inzicht gevend gewerkt wordt. Men leert luisteren naar en interveniëren in verhalen. In de opleidingsmodule leert men Creattitude als begeleidingsvorm en interactiemethode toepassen in de eigen context.

  Voor wie

  Creattitude is een begeleidingsvorm en interactiemethode, bedoeld voor onderwijzers, managers, trainers, kunstenaars, adviseurs, begeleiders, psychotherapeuten.

  Algemene informatie.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij Mark de Jonge mobiel: 06-51577129 of bij de academie: 026 44 27 932. Mark de Jonge is tevens docent bij deze module.
  De kosten voor deze module bedragen € 900,- ( inclusief intake- en eindgesprek, koffie en thee, exclusief maaltijden).

  Data:

  De opleiding vindt plaats op: (woensdagen)
  • 2019: 9 oktober, 6 november, 11 december
  • 2020: 15 januari, 12 februari en 11 maart)
  • Tijdstip: 09.30 uur – 17.00 uur

  Waar

  De module vindt plaats op de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen op de Janspoort 1-4hoog, 6811 GE te Arnhem.

  Aanmelden:

  U kunt zich aanmelden via het contactformulier (AANVRAGEN op de website) of een mail aan info@academiepsychodrama.com. Voorafgaande aan de opleiding vindt er altijd een intake -/ kennismakingsgesprek plaats. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen:
  026 4427 932/ 06-51577129.

 • SOLKNet Nieuwsbrief juli 2019

  Achter de schermen wordt hard gewerkt door het SOLKNet bestuur. Omdat het weer vijf maanden geleden is sinds de laatste nieuwsbrief, hier een update net voor de zomervakantie.

   

  Onze speerpunten dit jaar blijven:

  1. Verbeteren van erkenning, positionering en prestatiecodes bij de NZa voor Psychosomatisch fysio- en oefentherapeuten van SOLKNet, met beter tarief. Gesprekken zijn volop gaande.
  2. Wetenschappelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van de oorzaakgerichte therapie van Psychosomatisch fysio- en oefentherapeuten van SOLKNet. Gesprekken lopen.
  3. Inschrijven voor de volgende SOLK module (= opvolger CEG cursus, met uitbreiding van wetenschap, aantal dagen & docenten naar driedaagse SOLK module). De eerste driedaagse SOLK module in mei, is een groot succes geweest. We doen er alles aan om een 2e SOLK module dit najaar nog te organiseren. De waarschijnlijke data zijn: 15 & 16 november en 7 december 2019.
  4.  SOLKNet Lustrum Symposium op 11-10-2019: ‘BREIN IN BEWEGING’ Save the date!!
   Dit lustrum vervangt dit jaar onze jaarlijkse twee SOLKWet lezingen. Zie de herinnering in je mailbox: 1e SOLKNet Lustrum Symposium ‘BREIN IN BEWEGING’ op 11 oktober 2019, conferentiecentrum Drakenburg te Baarn.
   Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

   

 • SOLKNet Nieuwsbrief februari 2019

  Het is ruim een half jaar geleden, dat jullie op de hoogte zijn gesteld waar wij ons in het Bestuur mee bezig houden. Daarom een up-date:

   

  Onze speerpunten in vogelvlucht:

  1. Aanvragen van innovatieve prestatiecode bij de NZa voor SOLKNet therapeuten, voor een beter tarief
  2. Wetenschappelijk onderzoek doen naar bewezen effectiviteit van de oorzaakgerichte therapie van SOLKNet therapeuten
  3. SOLK module (= opvolger CEG cursus)
  4. SOLKNet lustrum op 11 oktober 2019: SAVE THE DATE!! Dit lustrum vervangt dit jaar onze jaarlijkse twee SOLKWet lezingen.

   

  • Op 18 juni 2018 was er de derde Heisessie olv Peter Marijnen in Hattem, waarbij geëvalueerd werd waar wij staan met de in 2017 vastgestelde 3 jaars doelstellingen, het herbevestigen van 3 jaar’s doelstellingen en KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) en het opnieuw bepalen van het actieplan voor het komende jaar.

  In de zomer is er door SOLKNet een notitie ‘Lichaam & Geest’ gestuurd  naar VWS, ZN, ZIN en een paar zorgverzekeraars ( CZ, Menzis, Z&Z, ENO)  over de integrale psychosomatische zorgvernieuwing van SOLKNet voor SOLK patiënten. En is de beslisboom Psychosomatiek geüpgraded.

  Op 12 september hebben we belangrijk overleg gehad met deze partijen. Wordt vervolgd.

   

  • Op 11 juli 2018 kennisgemaakt met BPSN (Beweging Psychosomatiek Nederland), die recent hebben besloten ivm geen trekker/voorzitter de BPSN- activiteiten voorlopig te stoppen.

   

  • Op 21 september werd de 7e SOLKWet-lezing gehouden in het Leerklooster in Amersfoort. Jerry Spanjer sprak als verzekeringsgeneeskundige, docent en senior-onderzoeker bij het UWV over “van Klacht naar Functioneren”.

  Hans Niendieker, inspirerende ondernemer in de gezondheidszorg, nam ons mee in de wereld van Health Deals en Persoonlijke GezondheidsOmgeving (zie www.medmij.nl/www.ivido.nl) Waarna iedereen werd bijgepraat over de laatste SOLKNet ontwikkelingen, zoals waarom de in mei 2018 ingediende subsidieaanvraag bij ZonMW helaas is afgewezen, waardoor wij nu bezig zijn met andere subsidietrajecten.

   

  • Op 23 november is er een studiedag SOLK, brein & CEG georganiseerd, waarbij Prof. Dr. Witte Hoogendijk ons mee nam in de evolutie van oeroude stressresponssystemen in relatie tot SOLK, burnout en depressie. Zijn meest recente boek “van Big Bang tot Burnout vond gretig aftrek en zijn allerlaatste boek “Leef als een beest” was nog net niet gedrukt.

  Enny Versteeg zette alle puntjes op de i over breinverklaring,  pijnsysteem, stressresponssysteem, sensitisatie, stressverklaringen en SOLK door de vertaling naar psycho-educatie. Daarnaast was er ruimte voor gepersonaliseerde SCEGS-diagnose en klinisch redeneren en plenaire casuïstiek. Met een map en USB stick vol informatie en een prachtige patiënten tekening  werd deze interessante dag afgesloten.

   

  • Op 13 december hebben wij wederom een heisessie met Peter Marijnen gehad in Hattem, waarbij geconstateerd werd dat er veel werk verzet is door het bestuur. Willen wij echter onze 3 jaars doelstellingen gaan halen, dan zullen er gerichter acties moeten worden uitgevoerd, ook in verband met de beschikbare menskracht.

   

  • Als eerste actiepunt is er een notitie geschreven over het “onderscheidend vermogen van SOLKNet therapeuten”: van klacht CEG naar probleem CEG naar Kern CEG. Ook is de beslisboom Psychosomatiek hierop aangepast.

   

  • Een van onze speerpunten is het aanvragen van een innovatieve prestatie voor de SOLKNet therapeut

   

  • In het najaar is er overleg geweest met het NFP-KNGF en de VvOCM i.v.m. de door beide verenigingen opgestelde onderzoek agenda’s.

   

  • Op 19 december hebben de besturen van de NFP, VvOCM en SOLKNet met elkaar om de tafel gezeten, waarbij de meerwaarde van de oorzaakgerichte interventies van SOLKNet therapeuten uitgebreid aan bod is gekomen. SOLKNet wil onderzoek doen naar de meerwaarde van een oorzaakgerichte aanpak. Een ander speerpunt is dan ook wetenschappelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van de therapie van SOLKNet therapeuten. Op 20 februari jl. hadden wij een eerste gesprek op de HAN met lector Yvonne Heerkens hierover. We zijn nu bezig om subsidies voor onderzoek te vinden en lectoren/ wetenschappers om met ons onderzoek te doen.

   

   

  • Sinds 1 januari versterkt Elbert Muller ons bestuur: van harte welkom!

   

  Mijn naam is Elbert Muller en ik ben vanaf 1 januari 2019 jullie nieuwe bestuurslid. Ik ben in juni 2019 40 jaar fysiotherapeut en 20 jaar psychosomatisch fysiotherapeut. Ik heb mijn eigen praktijk Fysio Life Balance in Zoetermeer en Gouda.

  Eerdere bestuurservaringen heb ik opgedaan als bestuurslid van het NFP, voorzitter Zoetermeerse Vereniging van Fysiotherapeuten en ik heb in de Raad van Toezicht gezeten van de SGZ te Zoetermeer.

  Ik kijk ernaar uit om met een enthousiast bestuur van SOLKNet de komende jaren samen te werken.  Er zijn een groot aantal uitdagingen voor deze stichting en ik vind het leuk en plezierig om, zover mijn mogelijkheden daar zijn, daar mijn bijdrage in te leveren.

   

  • Op 14 februari (ja Valentijnsdag) is de laatste bestuursvergadering gehouden, waarbij de focus gelegd is op:
  1. Aanvragen van een innovatieve prestatie bij de NZa
  2. SOLK-module: Dit jaar een extra 3-daagse op 10-11-25 mei, zie bijlage voor verdere informatie) Zegt het voort onder je PST collega’s, deze SOLK module.
  3. Opstarten van onderzoek naar de effectiviteit van SOLKNet behandelingen.

   

  • SAVE the date voor het eerste SOLKNet-LUSTRUM op 11 oktober 2019! We hebben drie interessante sprekers gevonden omtrent arbeid en re-integratie bij SOLK, trauma en SOLK en expressie, waarbij het brein enorm in beweging komt.

  Verdere informatie en opgave volgt zeer binnenkort

 • SOLKNet Nieuwsbrief Zomer 2018

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.

 • SOLKNet Nieuwsbrief april 2018

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.

 • SOLKNet Nieuwsbrief september 2017

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.

 • SOLKNet Nieuwsbrief 2016-4

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.

 • SOLKNet Nieuwsbrief 2016-3

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.

 • SOLKNet Nieuwsbrief 2016-2

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.

 • SOLKNet Nieuwsbrief 2016-1

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.