Studiedag SOLK, BREIN & CEG

Beste SOLKNet lid,

Op 23 november as. is een inspirerende nascholingsdag voor SOLKNet leden georganiseerd, met de meest recente wetenschappelijke kennis over de relatie tussen brein en SOLK, vertaald naar diagnostiek, pycho-educatie, praktische interventies en verslaglegging. De aangereikte kennis & kunde wordt uitgebreid geïllustreerd met casuïstiek.

Met:

Gastdocent prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk, psychiater, hoogleraar en stressspecialist bij uitstek, over de werking van ons oeroude stressresponssysteem, in relatie tot stressgerelateerde klachten, zoals SOLK, burnout en depressie.

En:

Enny Versteeg, vaste psychosomatiek docent, psychosomatiek therapeut en MSc Psycholoog.

Datum: vrijdag 23 november 2018
Organiserende instantie: SOLKNet
Doelgroep: SOLKNet leden
Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg: Schaapskooi, plek voor persoonlijke ontmoeting
Dr. Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn
Tijden: 10.00 – 17.00 u.
Studiebelastingsuren: 6 contacturen, 4 voorbereidingsuren: 10 SBU
Didactische werkwijze: Mixed learning: intensieve hoorcolleges, discussie, voorbereidende zelfstudie, opdrachten in kleine groepjes, casuïstiek. Van de cursist wordt een actieve leerstijl verwacht in kennis verwerven en participeren.
Certificaat: Aanwezigheid wordt vertaald in een certificaat.
Accreditatie: in aanvraag bij ADAP en KNGF.
Leerdoel: Actualisering naar de wetenschappelijke state of the art van SOLK diagnostiek en breindeducatie, SOLK interventies en SOLK verslaglegging.
Groepsgrootte: minimaal 35 en maximaal 100.
Prijs: € 200, inclusief lesmateriaal, USB stick, koffie, thee en heerlijke lunch, in een mooie ambiance en prachtige natuur.

Opzet scholingsdag:

De cursusdag begint met een hoorcollege van stressexpert prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk over de exacte werking van ons evolutionair gezien oeroude stressresponssysteem, in relatie tot stressgerelateerde klachten, zoals SOLK, burnout en depressie. Dit hoorcollege eindigt met een discussie.
Vervolgens geeft Enny Versteeg les, waarbij theorie afgewisseld wordt met praktijk en casuïstiek. Aan bod komen: breinverklaring van SOLK naar de meest recente wetenschappelijke state of the art, de werking van het primitieve stressresponssysteem in relatie tot SOLK en in relatie tot hogere limbische hersengebieden, de relatie tussen overlevingsstress en sociale stress, verschillende soorten sensitisatie, een vertaling naar oorzakelijke en in stand houdende factoren en CEG, toegepaste coping, waaronder emotiecoping, en de vertaalslag van dit alles naar diagnostiek, educatie, interventies en verslaglegging. In een casuïstiek uur kunnen eigen casuïstiekvragen ingebracht worden. Ook zal, met opdrachten, in kleine groepjes worden gewerkt. Elke deelnemer ontvangt een USB-stick met aanvullend cursusmateriaal, zoals literatuur, formats en vragenlijsten.

Opgeven:

 1. Via mail enny.versteeg@praktijkhethoogeveld.nl
  Met vermelding van
  Naam:
  Geb. datum:
  PSFT of PSOT:
  Nummer SKP kwaliteitsregister of KNGF nummer:
  Adres en woonplaats waarop deze registratie staat:
 2. Door betaling van € 200 op rekening NL 96 RABO 0368869733 t.n.v. Recover: onder vermelding van studiedag SOLK, BREIN & CEG. Na betaling ontvang je het programma en voorbereidend lesmateriaal.

Deze dag wil je vast niet missen…. dus….meld je snel aan……….. !

Annulering:

Annuleren kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de studiedag. Er wordt in dat geval € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de studiedag is het volledige bedrag verschuldigd. Afwezigheid op de studiedag zelf geeft géén recht op terugbetaling.