SOLKWet lezing 21 september 2018

Nieuwsbrief SOLKWet lezing

Inmiddels alweer de zevende SOLKWet lezing zal worden gehouden op vrijdag 21 september 2018, in Leerklooster Amersfoort. Twee keer per jaar organiseert SOLKNet een wetenschappelijke lezing omtrent SOLK. Hierin komen onderwerpen aan bod welke volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten zullen worden toegelicht. SOLKWet lezingen beogen wetenschappelijke en specialistische kennis en ervaring op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. Dit keer hebben we twee sprekers:

Dr. J. (Jerry) Spanjer,

werkt als verzekeringsgeneeskundige, docent en senior-onderzoeker bij het UWV

 

Van klacht naar functioneren

Bij werknemers met SOLK is niet alleen herstel van klachten van belang, maar juist ook herstel van functioneren in de arbeidssituatie. Jerry Spanjer spreekt inspirerend over het participatiegerichte interview, waarbij waardevrij zowel beperkingen als mogelijkheden in kaart worden gebracht. Deze lezing mag je niet missen, want de context van arbeidsverzuim, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde raakt direct aan onze dagelijkse SOLK praktijk.

 

 

Drs. ing. Hans Niendieker

Inspirerende ondernemer in de gezondheidszorg

 

De overheid wil door het sluiten van Health Deals een brede(re) toepassing van effectieve zorginnovaties, die op dit moment moeilijk van de grond komen, ondersteunen. Door deze Health Deals, bijvoorbeeld ‘Chronische pijn’ en ‘SOLK’, kunnen deze patiënt- categorieën dié zorg krijgen die ze nodig hebben en zo meer grip krijgen op hun gezondheid. Een verdere regie kan de patiënt krijgen door in een PGO(Persoonlijke Gezondheids Omgeving) te gaan. Zie:  www.medmij.nl / www.ivido.nl . Een elektronisch, AVG-proof, dossier, waar de patiënt zijn eigen gegevens beheert. Hans Niendieker spreekt over hoe therapeuten van SOLKNet kunnen participeren in Health Deals, om als gespecialiseerd SOLK therapeut een betere positie te krijgen, een betere profilering in het huidige therapeuten-bestel en een betere tarifering. Deze lezing mag je niet missen, want hier liggen kansen voor de SOLKNet therapeut.

Programma:

13.30 – 13.45 u. Opening door de voorzitter

13.45 – 15.15 u. Lezing Jerry Spanjer

15.15 – 15.30 u. Pauze

15.30 – 16.45 u. Lezing Hans Niendieker

16.45 – 17.00 u. SOLKNet ontwikkelingen en  afsluiting

Accreditatie en wetenschappelijke punten zijn aangevraagd bij ADAP en KNGF.

Organiserende instantie: Stichting SOLKNet
Contact: info@solknet.com
Kosten: €50 voor SOLKNet leden, inclusief koffie, thee, kloosterwater en lekkernij
Datum en tijd: 21 september 2018, van 13.30-17.00 u.
Locatie: Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort

Aanmelden vóór: 7 september 2018

 

Klik hier voor aanmelden.