SOLKNet Symposia – H.E.L.D in ‘kamers van de geest’ 2019

SOLKNet Bij- en nascholing

Beste Leden,

Mark de Jonge organiseert vanuit de academie voor psychodrama dit voorjaar jaar weer 2 bij elkaar horende workshopdagen in Arnhem rond de methode de H.E.L.D. in de kamers van de geest. 

In februari wordt een verdiepende herhalingsbijeenkomst georganiseerd. 

Accreditatie voor psychosomatische fysiotherapeuten is in aanvraag.

Met vriendelijke groet,

 

SOLKNet

---

De H.E.L.D in kamers van de geest

 

Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren.

Een synthese van Psychodrama, Gestalttherapie, Haptonomie, 
en de vijf vormen van vitaliteit van Daniel Stern.

 

Twee opleidingsworkshops:

Workshop I De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
Kennismaking met de methode en theorie. Oefenen met de basistechnieken.

Workshop II Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
Bij cliënten als deur naar dieperliggende betekenisgeving psychosomatische klachten, chronische of levensbedreigende ziekten

In beide opleidingsworkshops maak  je als deelnemer kennis met een integratieve therapeutische en relatiegerichte methodiek waarin cliënten worden begeleid om  letterlijk de verhalen, en de bijbehorende sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen-  in het hier en nu te kunnen vertellen en vormgeven.  In deze workshop gaan we dieper in op  hoe we door voelen ruimten  in ons zelf en in relatie met onze omgeving ervaren.  Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld waarmee je in deze ‘ruimten’ zeer effectief kunt werken.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van  interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. De H.E.L.D. in denken met gevoel. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en  in de wereld. De H.E.L.D. methode steunt op het werk van  Daniel Stern (2004,2010) gericht op vijf vormen  van vitaliteit: beweging, kracht/energie, tijd, ruimte en intentie die mede concreet betekenis geven aan het therapeutisch proces.  De H.E.L.D – methode sluit verder aan bij de biopsychosociale SCEG dimensies van de mens, zoals psychosomatisch therapeuten die hanteren: Soma (lichaam), Cognities, denkbeelden, Emoties, Gedrag. 

Kamers van de geest
Wie kent het niet: nare gebeurtenissen die steeds op de achtergrond aanwezig zijn en regelmatig je stemming bepalen, voortdurend dezelfde emotionele conflicten in je relatie, of  de werksfeer die je mee naar huis neemt en die steeds beklemmender wordt of herinneringen van vroeger die alsmaar opduiken. Allemaal ervaringen waar je in  jezelf opgesloten voelt, en die meer dan je lief is je gedrag bepalen. Of je hebt juist  behoefte om je onder te dompelen in  prettige herinneringen of op te gaan in plezierige gebeurtenissen zoals sport, warme familiebijeenkomsten of een gezellig samenzijn met vrienden.  Het zijn voorbeelden van  begrensde ruimten in onszelf en  in onze omgeving, die Mark de Jonge  kamers van de geest noemt. Kamers van de geest worden gevormd door fysiologische  processen, motoriek, achtergrond emoties, primaire emoties en sociale emoties en daarmee verbonden gedrag en denkbeelden die allen onderdeel uitmaken van verhalen die er binnen de verschillende kamers van de geest te vinden zijn.

De H.E.L.D – methode

In het werken met cliënten vanuit  kamers van de geest wordt gebruik gemaakt van de H.E.L.D methode.  Het is een contact gerichte benadering  gericht op vier zijnswijzen van de mens: Handelen en spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden en taal. De vier zijnswijzen kunnen weliswaar gescheiden gezien worden maar hebben invloed op elkaar , staan in verbinding met elkaar en gaan over in elkaar.  Deze kunnen in het bewustwordingsproces, wanneer cliënten over hun klachten vertellen, hun verhaal vertellen, een betekenisvol geheel vormen door het creatieve samenspel van denken en voelen. Dit proces kan door de therapeut ondersteund en gestimuleerd worden door integratief te interveniëren wanneer het verhaal verteld wordt.

Werken met  de  H.E.L.D in kamers van de geest is een effectieve methode waarmee mensen antwoorden kunnen vinden op hun vragen, oplossingen vinden op dilemma’s, trauma’s , zieken verwerkt kunnen worden, mogelijkheden ervaren worden voor persoonlijke ontwikkeling, of stappen kunnen zetten in een nieuwe richting in hun werk

Workshop I

De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
Deelnemers maken kennis met het concept kamers van de geest en interveniëren volgens de H.E.L.D methode zoals ontwikkeld door Mark de Jonge.

Literatuur
C.M. de Jonge: De Psychodramaturg. H.E.L.D in denken met gevoel.
Uitgegeven door en te bestellen bij Mts. Salome Finkelstein& De Jonge (Academie Psychodrama en groepsprocessen) te Arnhem.

Extra achtergrond, niet verplicht:
Daniel Stern: (2010) Forms of Vitality. Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development.
Oxford University Press

Datum: donderdag 7 februari 2019

Tijd: 09.30 uur – 17.00 uur

Kosten: € 150,- per workshop

 

Workshop II

Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
Uitleg hoe  de methode kamers van de geest en de H.E.L.D methode kunnen worden toegepast als deur naar dieperliggende  betekenisgeving bij psychosomatische klachten en chronische of levensbedreigende ziekten

Literatuur
Mark de Jonge: Op het spoor van positief leven.
Artikel 

Extra achtergrond niet verplicht:
Gordon Turnbull: Gevangen in je hoofd. Hoe verwerkt ons brein een trauma.
Bruna Uitgevers, Utrecht. 

Datum: donderdag 7 maart 2019

(Workshop II is alleen te volgen na deelname aan workshop I of wanneer men reeds bekend is met de methodieken van de H.E.L.D en ‘kamer van de geest’)

Tijd: 09.30 uur – 17.00 uur

Kosten: € 150,- per workshop

 

Voor wie:
Deze workshops zijn bedoeld voor psychosomatische oefentherapeuten en psychosomatische fysiotherapeuten (voor psychosomatisch therapeuten die lid zijn van SOLKNET), haptotherapeuten, psychotherapeuten, gestalttherapeuten, psychodramatherapeuten, en psycho-sociale hulpverleners. 

Werkvormen:
Literatuur vooraf bestuderen (8 uur studie voorafgaand aan iedere workshop);
Plenair: theorie toegelicht met oefeningen; demonstratie van de methodiek; groepsgesprek, integratie van de leerstof en toepassingsmogelijkheden in eigen werkveld.
Oefenen in subgroepen.

Workshops vinden plaats op:
Academie voor psychodrama en groepsprocessen, Janspoort 1-4h, 6811 GE Arnhem
026-4427932.

Aanmelden via mail naar: info@academiepsychodrama.com

Begeleiding:
Mark de Jonge: Trainer, Educator en Practitioner (TEP) Gestalttherapie en Psychodrama bij en oprichter van de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen.

Gerdien de Vries, maatschappelijk werkster oncologie Radboud Ziekenhuis, Certified Practitioner Psychodramaturg.

Certificaat:
Na deelname aan beide workshops wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Accreditatie: ADAP 28 punten  en  VVH 8 studiepunten.

Oefendag

Workshop III 

Een synthese van Gestalttherapie, Haptonomie, Psychodrama en Vormen van Vitaliteit van Daniel Stern

In de voorafgaande opleidingsworkshops ‘De H.E.L.D in kamers van de geest’ heb je als deelnemer kennis gemaakt met een psychotherapeutische methodiek waarin cliënten worden begeleid om letterlijk de sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen- te kunnen vertellen en vormgeven. In deze workshops zijn we dieper in gegaan op hoe we door voelen ruimten in ons zelf en onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld  waarmee je in deze ‘ruimten’  zeer effectief kunt werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en in de wereld.

Praktisch en Verdiepend

Op deze oefendag gaan we praktisch aan het werk met de methode de H.E.L.D in denken met gevoel, en de H.E.L.D in kamers van de geest. We staan uitvoerig stil bij hoe je deze methodiek tijdens een therapiesessie kunt gebruiken. We gaan oefenen aan de hand van casuïstiek ingebracht door de deelnemers. We gaan op zoek naar betekenisgeving bij psychosomatische klachten, trauma, levensbedreigende ziekten of bij somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten.

Voor wie:

Deze workshops  zijn bedoeld voor psychosomatische fysiotherapeuten en psychosomatische oefentherapeuten, haptotherapeuten, psychotherapeuten, gestalttherapeuten, psychodramatherapeuten, en psycho-sociale hulpverleners.

Werkvormen:

Demonstratie van de methodiek; groepsgesprek, integratie van de leerstof en toepassingsmogelijkheden in eigen werkveld. Oefenen in subgroepen.

Literatuur
Mark de Jonge (2017): Op het spoor van positief leven.
Artikel

Extra achtergrond:
Daniel Stern (2010): Forms of Vitality. Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development.
Oxford University Press

Workshop vindt plaats op:

Datum: donderdag 21 februari 2019

Locatie: Academie voor psychodrama en groepsprocessen, Janspoort 1-4h, 6811 GE Arnhem  026-4427932.

Aanmelden via mail naar : info@academiepsychodrama.com.

Begeleiding:
Mark de Jonge: Trainer, Educator en Practitioner (TEP) Gestalttherapie en Psychodrama bij en oprichter van de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen.

Gerdien de Vries, maatschappelijk werkster oncologie Radboud Ziekenhuis, Certified Practitioner Psychodramaturg.

Certificaat:
Na deelname aan beide workshops wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Accreditatie: ADAP en VVH