SOLKNet Symposia – H.E.L.D in ‘kamers van de geest’ (19 april en 7 juni 2018)

Een integratieve psychotherapeutische methode

Accreditatie: VVH en ADAP

 

Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren.

In deze workshops gaan we concreet aan de slag met de therapeutische mogelijkheden van het werken met deze ‘kamers van de geest’.

 

Twee opleidingsworkshops:

Workshop I De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
Een synthese van psychodrama, gestalttherapie en haptonomie

Workshop II Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
Bij cliënten met een post traumatische stress stoornis

In beide opleidingsworkshops maak je als deelnemer kennis met een psychotherapeutische methodiek waarin cliënten worden begeleid om letterlijk de sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen- te kunnen vertellen en vormgeven. In deze workshop gaan we dieper in op hoe we door voelen ruimten in ons zelf en onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld ( en daarover een boek gepubliceerd) waarmee je in deze ‘ruimten’ ( kamers van de geest) zeer effectief kunt werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en in de wereld.

 

Kamers van de geest

Wie kent het niet: nare gebeurtenissen die steeds op de achtergrond aanwezig zijn en regelmatig je stemming bepalen, voortdurend dezelfde emotionele conflicten in je relatie, of de werksfeer die je mee naar huis neemt en die steeds beklemmender wordt of herinneringen van vroeger die alsmaar opduiken. Allemaal ervaringen waar je in jezelf opgesloten voelt, en die meer dan je lief is je gedrag bepalen. Of je hebt juist behoefte om je onder te dompelen in prettige herinneringen of op te gaan in plezierige gebeurtenissen zoals sport, warme familiebijeenkomsten of een gezellig samenzijn met vrienden. Het zijn voorbeelden van begrensde ruimten in onszelf en in onze omgeving, die Mark de Jonge kamers van de geest noemt. Kamers van de geest worden gevormd door achtergrond emoties, primaire emoties en sociale emoties en daarmee verbonden gedrag en denkbeelden.

 

De H.E.L.D – methode

In het werken met cliënten vanuit kamers van de geest wordt gebruik gemaakt van de H.E.L.D methode. Het is een contact gerichte benadering gericht op vier zijnswijzen van de mens: Handelen en spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden en taal. De vier zijnswijzen kunnen weliswaar gescheiden gezien worden maar hebben invloed op elkaar , staan in verbinding met elkaar en gaan over in elkaar. Deze kunnen in het bewustwordingsproces, wanneer cliënten hun verhaal vertellen, een betekenisvol geheel vormen door het creatieve samenspel van denken en voelen. Dit proces kan door de therapeut ondersteund en gestimuleerd worden door integratief te interveniëren wanneer het verhaal verteld wordt.

Werken met de H.E.L.D in kamers van de geest is een effectieve methode waarmee mensen antwoorden kunnen vinden op hun vragen, oplossingen vinden op dilemma’s, trauma’s verwerkt kunnen worden, mogelijkheden ervaren worden voor persoonlijke ontwikkeling, of stappen kunnen zetten in een nieuwe richting in hun werk.

Workshop I

De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
Een synthese van psychodrama, gestalttherapie en haptonomie

Deelnemers maken kennis met het concept kamers van de geest en interveniëren volgens de H.E.L.D methode zoals ontwikkeld door Mark de Jonge.

Literatuur
C.M. de Jonge: De Psychodramaturg. H.E.L.D in denken met gevoel.
Uitgegeven door en te bestellen bij Mts. Salome Finkelstein& De Jonge (Academie Psychodrama en groepsprocessen) te Arnhem.

Datum: donderdag 19 april 2018

Tijd: 09.30 uur – 17.00 uur

Kosten: € 150,- per workshop

 

Workshop II

Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’ bij cliënten met een post traumatische stress stoornis

Uitleg hoe de methode kamers van de geest en de H.E.L.D methode kunnen worden toegepast bij mensen met een (complexe) post traumatische stress stoornis.

Literatuur
Bessel van der Kolk: Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen

Datum: donderdag 7 juni 2018
(Workshop II is alleen te volgen na deelname aan workshop I of wanneer men reeds bekend is met de methodieken van de H.E.L.D en ‘kamer van de geest’)

Tijd: 09.30 uur – 17.00 uur

Kosten: € 150,- per workshop

 

Voor wie:
Deze workshops zijn bedoeld voor psychosomatische oefentherapeuten en psychosomatische fysiotherapeuten (voor psychosomatisch therapeuten die lid zijn van SOLKNET), haptotherapeuten, psychotherapeuten, gestalttherapeuten, psychodramatherapeuten, en psycho-sociale hulpverleners. 

Werkvormen:
Literatuur vooraf bestuderen ( 8uur studie voorafgaand aan iedere workshop);
Plenair: theorie toegelicht met oefeningen; demonstratie van de methodiek; groepsgesprek, integratie van de leerstof en toepassingsmogelijkheden in eigen werkveld.
Oefenen in subgroepen.

Workshops vinden plaats op:

Academie voor psychodrama en groepsprocessen, Janspoort 1-4h, 6811 GE Arnhem
026-4427932.

Aanmelden via mail naar : info@academiepsychodrama.com. Met vermelding naam, adresgegevens en telefoonnummer.

Begeleiding:
Mark de Jonge: Trainer, Educator en Practitioner (TEP) Gestalttherapie en Psychodrama bij en oprichter van de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen.

Gerdien de Vries, maatschappelijk werkster oncologie Radboud Ziekenhuis, Certified Practitioner Psychodramaturg.

Certificaat:
Na deelname aan beide workshops wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Accreditatie: ADAP en VVH (Evaluatieformulier: Aan het eind van de workshop wordt de deelnemers een evaluatieformulier uitgereikt en hier van wordt een evaluatieverslag gemaakt voor de accreditatie door de VVH.)