SOLKNet Nieuwsbrief februari 2019

Het is ruim een half jaar geleden, dat jullie op de hoogte zijn gesteld waar wij ons in het Bestuur mee bezig houden. Daarom een up-date:

 

Onze speerpunten in vogelvlucht:

 1. Aanvragen van innovatieve prestatiecode bij de NZa voor SOLKNet therapeuten, voor een beter tarief
 2. Wetenschappelijk onderzoek doen naar bewezen effectiviteit van de oorzaakgerichte therapie van SOLKNet therapeuten
 3. SOLK module (= opvolger CEG cursus)
 4. SOLKNet lustrum op 11 oktober 2019: SAVE THE DATE!! Dit lustrum vervangt dit jaar onze jaarlijkse twee SOLKWet lezingen.

 

 • Op 18 juni 2018 was er de derde Heisessie olv Peter Marijnen in Hattem, waarbij geëvalueerd werd waar wij staan met de in 2017 vastgestelde 3 jaars doelstellingen, het herbevestigen van 3 jaar’s doelstellingen en KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) en het opnieuw bepalen van het actieplan voor het komende jaar.

In de zomer is er door SOLKNet een notitie ‘Lichaam & Geest’ gestuurd  naar VWS, ZN, ZIN en een paar zorgverzekeraars ( CZ, Menzis, Z&Z, ENO)  over de integrale psychosomatische zorgvernieuwing van SOLKNet voor SOLK patiënten. En is de beslisboom Psychosomatiek geüpgraded.

Op 12 september hebben we belangrijk overleg gehad met deze partijen. Wordt vervolgd.

 

 • Op 11 juli 2018 kennisgemaakt met BPSN (Beweging Psychosomatiek Nederland), die recent hebben besloten ivm geen trekker/voorzitter de BPSN- activiteiten voorlopig te stoppen.

 

 • Op 21 september werd de 7e SOLKWet-lezing gehouden in het Leerklooster in Amersfoort. Jerry Spanjer sprak als verzekeringsgeneeskundige, docent en senior-onderzoeker bij het UWV over “van Klacht naar Functioneren”.

Hans Niendieker, inspirerende ondernemer in de gezondheidszorg, nam ons mee in de wereld van Health Deals en Persoonlijke GezondheidsOmgeving (zie www.medmij.nl/www.ivido.nl) Waarna iedereen werd bijgepraat over de laatste SOLKNet ontwikkelingen, zoals waarom de in mei 2018 ingediende subsidieaanvraag bij ZonMW helaas is afgewezen, waardoor wij nu bezig zijn met andere subsidietrajecten.

 

 • Op 23 november is er een studiedag SOLK, brein & CEG georganiseerd, waarbij Prof. Dr. Witte Hoogendijk ons mee nam in de evolutie van oeroude stressresponssystemen in relatie tot SOLK, burnout en depressie. Zijn meest recente boek “van Big Bang tot Burnout vond gretig aftrek en zijn allerlaatste boek “Leef als een beest” was nog net niet gedrukt.

Enny Versteeg zette alle puntjes op de i over breinverklaring,  pijnsysteem, stressresponssysteem, sensitisatie, stressverklaringen en SOLK door de vertaling naar psycho-educatie. Daarnaast was er ruimte voor gepersonaliseerde SCEGS-diagnose en klinisch redeneren en plenaire casuïstiek. Met een map en USB stick vol informatie en een prachtige patiënten tekening  werd deze interessante dag afgesloten.

 

 • Op 13 december hebben wij wederom een heisessie met Peter Marijnen gehad in Hattem, waarbij geconstateerd werd dat er veel werk verzet is door het bestuur. Willen wij echter onze 3 jaars doelstellingen gaan halen, dan zullen er gerichter acties moeten worden uitgevoerd, ook in verband met de beschikbare menskracht.

 

 • Als eerste actiepunt is er een notitie geschreven over het “onderscheidend vermogen van SOLKNet therapeuten”: van klacht CEG naar probleem CEG naar Kern CEG. Ook is de beslisboom Psychosomatiek hierop aangepast.

 

 • Een van onze speerpunten is het aanvragen van een innovatieve prestatie voor de SOLKNet therapeut

 

 • In het najaar is er overleg geweest met het NFP-KNGF en de VvOCM i.v.m. de door beide verenigingen opgestelde onderzoek agenda’s.

 

 • Op 19 december hebben de besturen van de NFP, VvOCM en SOLKNet met elkaar om de tafel gezeten, waarbij de meerwaarde van de oorzaakgerichte interventies van SOLKNet therapeuten uitgebreid aan bod is gekomen. SOLKNet wil onderzoek doen naar de meerwaarde van een oorzaakgerichte aanpak. Een ander speerpunt is dan ook wetenschappelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van de therapie van SOLKNet therapeuten. Op 20 februari jl. hadden wij een eerste gesprek op de HAN met lector Yvonne Heerkens hierover. We zijn nu bezig om subsidies voor onderzoek te vinden en lectoren/ wetenschappers om met ons onderzoek te doen.

 

 

 • Sinds 1 januari versterkt Elbert Muller ons bestuur: van harte welkom!

 

Mijn naam is Elbert Muller en ik ben vanaf 1 januari 2019 jullie nieuwe bestuurslid. Ik ben in juni 2019 40 jaar fysiotherapeut en 20 jaar psychosomatisch fysiotherapeut. Ik heb mijn eigen praktijk Fysio Life Balance in Zoetermeer en Gouda.

Eerdere bestuurservaringen heb ik opgedaan als bestuurslid van het NFP, voorzitter Zoetermeerse Vereniging van Fysiotherapeuten en ik heb in de Raad van Toezicht gezeten van de SGZ te Zoetermeer.

Ik kijk ernaar uit om met een enthousiast bestuur van SOLKNet de komende jaren samen te werken.  Er zijn een groot aantal uitdagingen voor deze stichting en ik vind het leuk en plezierig om, zover mijn mogelijkheden daar zijn, daar mijn bijdrage in te leveren.

 

 • Op 14 februari (ja Valentijnsdag) is de laatste bestuursvergadering gehouden, waarbij de focus gelegd is op:
 1. Aanvragen van een innovatieve prestatie bij de NZa
 2. SOLK-module: Dit jaar een extra 3-daagse op 10-11-25 mei, zie bijlage voor verdere informatie) Zegt het voort onder je PST collega’s, deze SOLK module.
 3. Opstarten van onderzoek naar de effectiviteit van SOLKNet behandelingen.

 

 • SAVE the date voor het eerste SOLKNet-LUSTRUM op 11 oktober 2019! We hebben drie interessante sprekers gevonden omtrent arbeid en re-integratie bij SOLK, trauma en SOLK en expressie, waarbij het brein enorm in beweging komt.

Verdere informatie en opgave volgt zeer binnenkort