SOLKNet Nieuwsbrief december 2019

Lustrum

Op vrijdag 11 oktober hebben wij met circa 100 enthousiaste collega’s ons eerste SOLKNet-lustrum gevierd. Lex Vendrig heeft ons  laten kennismaken met de Vragenlijst Arbeid Re-integratie en zijn handige vragenlijsten. Tot het eind van dit jaar hebben alle aanwezigen de gelegenheid om gebruik te maken van zijn VAR2 instrument.

Na een heerlijke lunch hield Anneke Vinke een uitermate boeiend verhaal over “als het lichaam het overneemt”.

Enny Versteeg liet ons kennismaken met een nieuwe lichaamsgerichte stressor detectie- oefening: “Rondje Hart & Rondje Buik”.

Tessa Kortenbach sloot de dag af door ons op haar eigen wijze te laten ervaren hoe een mens zich via zijn/haar lichaam en stem uitdrukt in wat hem of haar beweegt.

Aan het einde van deze dag hebben wij afscheid genomen van ons bestuurslid Patricia Killestein, die zich de afgelopen jaren vol ingezet heeft voor SOLKNet. Nogmaals heel veel dank hiervoor Patricia!

Vol energie in lijf en hoofd is de afspraak gemaakt elk jaar een SOLKNet-dag te houden in plaats van de twee SOLKwet-lezingen.

SAFE THE DATE voor komend jaar op 2 oktober 2020. Noteer deze datum graag alvast in de agenda.

 

SOLK module

Eind november en begin december is door Enny Versteeg de tweede SOLK-module cursus gegeven. De reacties van eerder geschoolde CEG-cursisten waren lovend over de uitgebreidheid en inhoud van deze 3-daagse cursus. Naast nieuwe theoretische concepten waren er verrassende lichaamsgerichte nieuwe interventies.

Houd onze website in de gaten voor de data SOLK module in 2020.

 

Elbert Muller zal met ingang van 1-1-2020 het penningmeesterschap volledig op zich nemen, aangevuld met nieuwe secretariële ondersteuning.

 

Nieuw bestuurslid Miranda van der Burgt

Welkom aan ons nieuwe bestuurslid Miranda Gubbels- van der Burgt – heel fijn dat je ons team wilt aanvullen met jouw kennis en kunde! En dit is wat Miranda schrijft:


Ja, daar zit ik dan… Op het einde van het 1ste SOLKnet Lustrum, vol en verzadigd, lekker na te genieten van de nieuw opgedane kennis, de prachtige ervaring van de oefeningen van Tessa en het samenzijn met een groep enthousiaste collega`s. Ik zit een beetje achterover leunend, nog alles op me in te laten werken. Marlene sluit de dag af en ik moet bekennen dat ik weinig heb gehoord van wat ze vertelde. Totdat ze begon te vertellen, dat het bestuur op zoek is naar een nieuw bestuurslid. Ik merkte bij mezelf, dat mijn achterover leunen veranderde en ik voelde van binnenuit een verandering. Ik voelde een sparkle, ik voelde een interesse. Mijn collega naast me zegt: nou, dat is echt niets voor mij. Voor jou?

En zo geschiedde en mag ik me nu aan jullie voorstellen als nieuw bestuurslid van SOLKNet.

Ik ben Miranda van der Burgt, eigenaar van CesarHorst (in Limburg) en sinds 2008 psychosomatisch oefentherapeut. In 2017 heb ik de CEG-scholing gevolgd. En in 2019 de 1ste SOLK-module, ik wil op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten en was toe aan het verdiepen van mijn kennis en kunde.


Het heeft lange tijd geduurd voordat ik me heb aangemeld voor het netwerk als lid van SOLKNet. Ik wilde inzichtelijk krijgen in welke richting SOLKNet zich wilde bewegen. Zou dit het zoveelste clubje worden, waar ik bij zou zitten om bij te zitten. Ik had geen duidelijk beeld  en vroeg me af “what’s in it for me?” Sinds oktober ben ik meer betrokken geweest bij het SOLKNet bestuur om kennis te maken en te ervaren. En ik ben positief verrast.

Geen idee had ik, van de hoeveelheid werk die door het bestuur wordt verricht. Geen idee van de inhoud van het werk. Geen idee van het resultaat van het werk. Geen idee van de toekomstplannen. Ik ben overtuigd van de waarde van de behandeling van SOLK volgens onze benadering en realiseer me nu dat er nog genoeg is te doen en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen binnen het bestuur van SOLKNet. 

 

Groet Miranda

 

Wetenschappelijk onderzoek

Last but not least een kleine update van de wetenschappelijke ontwikkelingen:

Sinds de zomer hebben we vele gesprekken gevoerd, met  o.a. zorgverzekeraars, professoren/wetenschappelijk onderzoekers etc, om mee te doen met een call voor subsidieaanvraag voor wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels ligt de subsidieaanvraag nagenoeg klaar voor de start van een volgende call. We houden jullie op de hoogte

 

‘Hart’ aan het werk in 2020

Na ons lustrumjaar 2019, werken wij in 2020 weer met hart en ziel door, aan een betere positionering, tarifering en bekendheid, voor onderzoek en evidence, en voor erkenning van de grote meerwaarde van psychosomatisch therapeuten van SOLKNet!!

Namens het gehele bestuur wens ik jullie hele fijne en ontspannen feestdagen en een mooi, gezond, warm en liefdevol 2020.

Marlene Lutgert-Boomsma