SOLKNet Nieuwsbrief 2016-3

Beste SOLKNET leden,

Hierbij de derde nieuwsbrief van dit jaar, met aandacht voor:

  • SOLKWET lezing op 30 september a.s.
  • Stand van zaken m.b.t. de CEG nascholing
  • Symposium en CEG nascholing voor WO opgeleiden, om door te geven aan je verwijzers en POH GGZ
  • Cursustip Psychodrama
  • Oproep aan jullie allen om via het sparringsplein op de ledensectie van de website mee te denken over wat belangrijk is voor onze toekomst
  • Uitslag enquête sparringmiddag
  • Oproep: Plaats je foto bij je vermelding op de therapeutzoeker
  • Ontwikkelingen binnen GGZ
  • Opzetten regionale netwerken

SOLKWET lezing 30 september:

Tijdens deze derde SOLKWET lezing zal Dr. Ing. Jan Houtveen, gerenommeerd onderzoeker verbonden aan de faculteit medische wetenschappen / UMC Groningen en auteur van o.a. het boek ‘De dokter kan niets vinden’ met ons via psychologische en psychofysiologische brillen kijken naar SOLK en de relatie met affect. Het belooft wederom een bijzonder interessante lezing te worden, vol nieuwe inzichten uit de wetenschap.

Hier een link naar de aanbiedingsbrief.

Meld je snel nog aan voor deze interessante lezing als je dat nog niet gedaan hebt. We ontmoeten je graag in het inspirerende Leerklooster in Amersfoort!

Stand van Zaken CEG nascholing PST

De CEG nascholing, die toegang geeft om SOLK specialist en lid van SOLKNET te worden, is en blijft voorlopig een groot succes. Het gemiddelde waarderingscijfer van de eerste zeven CEG cursussen is een 8,5. Voor PSOT is de accreditatie inmiddels weer met twee jaar verlengd tot medio 2018 en voor PSFT loopt deze ook door tot medio 2018. Er melden zich inmiddels steeds meer PSFT aan, waardoor de verhouding PSOT – PSFT steeds meer een gelijke positie krijgt binnen SOLKNET. Dat is een positieve ontwikkeling. Deze herfst draaien CEG 8 en CEG 9 en hopen we rond 40 nieuwe SOLKNET leden te mogen begroeten. De aanmeldingen voor CEG 10 voorjaar 2017 stromen ook al binnen. Dus: Enthousiasmeer je collega’s voor CEG 10! Massa maakt kracht en macht.

Link naar het CEG scholingsaanbod

CEG nascholing voor WO opgeleiden

Deze herfst wordt de CEG nascholing ook aangeboden aan WO opgeleiden, dus artsen, psychologen, psychiaters, en wel op 18 november in Amsterdam.

Dus: stuur onderstaande link hiervoor a.j.b. door naar je verwijzende artsen:

http://www.logavak.nl/aanbod/11/146/554/stressortherapie-en-neurobiologische-verklaring-bij-solk

Als trekker en smaakmaker is er op 11 oktober een SOLK middag symposium voor WO opgeleiden. Wil je ook deze link doorsturen naar je verwijzers en POH GG?

http://www.111016.logacom.nl/programma

Cursustip Psychodrama

Psychodrama: workshop combinatie van 2 dagen in Arnhem bij de Academie voor Psychodrama

https://www.academiepsychodrama.com/workshops

Twee opleidingsworkshops:

Workshop I: De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’

Een synthese van psychodrama, gestalttherapie en haptonomie

Workshop II: Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’

In beide opleidingsworkshops maak je als deelnemer kennis met een integratieve psychotherapeutische methodiek waarin cliënten worden begeleid om letterlijk de sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen- te kunnen vertellen en vormgeven. In deze workshop wordt dieper ingegaan op hoe we door voelen ruimten in ons zelf en onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld ( en daarover een boek gepubliceerd) waarmee je in deze ‘ruimten’ ( kamers van de geest) zeer effectief kunt werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en in de wereld.

Een  integratieve benadering die zeer passend is bij onze benadering van SOLK problematiek. Een methodiek die snel en krachtig werkt in de cognitieve bewustwording en het diep doorvoelen van de kernstressor(en) en het krachtiger durven handelen richting verandering. Er heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van SOLKNET om de 2 workshops specifiek aan te bieden voor psychosomatisch therapeuten/SOLKNET leden, waarin ook ons werken met de SCEGS en de Stressortherapie een plek krijgt.

Via bovenstaande link kun je je oriënteren op deze methodiek middels verschillende artikelen die je hier kunt downloaden.

Oproep aan jullie allen op sparringsplein

SOLKNET groeit en het bestuur van SOLKNET groeit. Maar we moeten het samen doen! Samen de schouders eronder zetten om succesvol te worden en een duidelijke positie in de zorg te krijgen. Op het sparringsplein op de ledensectie van www.solknet.com roept het bestuur van SOLKNET jullie als leden op om suggesties, wensen, ideeën, tips te spuien en hierover samen te sparren. Dat kan door op dit bericht te reageren of door een nieuw bericht te plaatsen.

Uitslag enquête sparringmiddag

Op de thesistools enquête uit nieuwsbrief 1 van dit jaar, naar de belangstelling voor een sparringmiddag, hebben zeven leden gereageerd, alle zeven met het positieve antwoord ‘ja’. Doel is samen sterker worden in de stressortherapie, het scherper kunnen begeleiden van mogelijke sudden change ervaringen door inzicht in de stressor, het handiger worden met uniforme rapportage en hierdoor je PR vergroten. Voor verdere stappen is het bestuur nu in afwachting van de huidige oproep op het sparringsplein naar behoeften in het werkveld.

Oproep foto plaatsen bij je profiel op www.solknet.com

Een deel van de SOLKNET leden heeft zijn/haar profielfoto nog niet geladen in zijn/haar profiel. Een profielfoto maakt je profiel toegankelijker, persoonlijker en vriendelijker. Het bestuur van SOLKNET roept daarom alle leden op om zijn/ haar profielfoto te uploaden. Bij vragen hoe dit moet kun je ons mailen.

Belangstelling vanuit GGZ

Vanuit het GGZ zorgveld is er een groeiende belangstelling voor de psychosomatiek en SOLKNET en lopen er inmiddels een aantal interessante contacten/ projecten. Hierover meer in volgende nieuwsbrieven.

Oproep opzetten regionale netwerken

Wie is geïnteresseerd om in haar/zijn regio mee te werken aan het opzetten van een Psychosomatiek Netwerk?

Regionetwerken van psychosomatische oefen,- en fysiotherapeuten zijn bedoeld om in de regio meer draagkracht te ontwikkelen voor psychosomatische therapie. De POH GGZ lijkt veel patiënten die anders naar ons verwezen werden, naar zich toe te trekken of naar de GGZ te verwijzen. Door je te verbinden met collegae PSOT/PSF in de regio kun je je eigen positie, middels o.a. gezamenlijke PR en casuïstiek bespreking, versterken.
Binnenkort gaat het 2e psychosomatiek netwerk in Nederland officieel van start. Na Twente volgt nu Zwolle e.o.

Anja Mulder heeft inmiddels enige ervaring opgedaan met het opstarten van een psychosomatiek netwerk en wil graag haar kennis en ervaring delen.

Vanuit SOLKNET hebben we belang bij regionale netwerken, omdat zorgverzekeraars een landelijke dekking én kwaliteit vragen vóórdat ze financiële toezeggingen en afspraken met ons willen maken.

NB: het is niet noodzakelijk dat leden van het regionale netwerk lid zijn van SOLKNET, voorwaarde is wel ‘geregistreerd PSOT/PSF’.

Opgave bij Anja Mulder: a.w.mulder@planet.nl