SOLKNet Nieuwsbrief 2016-2

Beste SOLKNET leden,

Het bestuur heeft besloten vaker een kortere nieuwsbrief of mededeling te sturen.
Dit leest sneller, belangrijke onderwerpen kun je dan niet missen.
Met dank aan de leden die ons hierop attendeerden.
Scholing en symposia zullen we zoveel mogelijk apart houden van ander nieuws.
We blijven jullie ideeën ter verbetering graag horen.

In deze nieuwsbrief:

  • De uitgangspunten van SOLKNET in samenwerking (info voor PSOT)
  • Kwaliteitsborging na lidmaatschap
  • Fons van Dijk, revalidatie arts ‘t Roessingh: rectificatie uitleg metafoor ‘hardware-software’
  • Uitbreiding bestuur

Uitgangspunten SOLKNET in samenwerking (info voor PSOT):

  • Lidmaatschap op basis van het gevolgd hebben van de CEG nascholing.
  • Een autonoom netwerk voor zowel psychosomatisch fysiotherapeuten als psychosomatisch oefentherapeuten
  • Een open contact onderhouden met  VvOCM, KNGF en NFP. Samenwerken waar mogelijk in het licht van een gedeeld belang en elkaar versterken.
  • Zelfstandig in gesprek met Zorgverzekeraars en andere  beleidsmakers

De wens tot autonomie, gezien de belangenbehartiging voor 2 groepen (PSF en PSOT) en het daarom zelfstandig willen overleggen met officiële organen, betreffende het product SOLK, is voor de VvOCM een ingewikkeld punt, wat intensieve samenwerking op dit moment bemoeilijkt.

SOLKNET ondersteunt de VvOCM na het wegvallen van het Platform in informatieverstrekking richting PSOT door haar nieuwsbrief vooralsnog ook naar niet-leden te versturen.

Er zijn een aantal prettige gesprekken geweest, SOLKNET blijft open staan voor meer samenwerking .

Kwaliteitsborging na lidmaatschap

De kwaliteitsborging is te lezen op de website. Hieronder het overzicht met een aanvulling.

Een participant van SOLKNET verbindt zich aan de volgende kwaliteitseisen om een krachtig kwalitatief profiel als SOLKNET therapeut te waarborgen:

1. Jaarlijks minimaal 1 (SolkWet) symposium bijwonen

OF

2. Jaarlijks nascholing rondom een protocol volgen (1 dagdeel). Is in ontwikkeling.

OF

3. E-learning – uniforme rapportage zoals geleerd in de CEG nascholing PST 3.0 insturen aan Marten    Klaver (mmklaver@planet.nl) en de feedback  verwerken. Een eventuele sparringmiddag met casuïstiek wordt onderzocht als mogelijkheid om ervaringen te delen en je methodisch handelen in stressortherapie te verbeteren.

Verplichte literatuur

1. Zakendoen met Emoties (Marten Klaver, ISBN: 9789088505423 )
2. Alle therapeuten gehad? (Michiel van Geloven, ISBN: 9789088505140)

Rectificatie uitleg metafoor ‘hardware-software’

In de vorige NB stond onder “SOLKWet 9 oktober”: “… een uitleg van lichaam en geest via de metafoor van hardware en software.” Bedoeld is:

“een uitleg van het lichaam-hardware (anatomie en stofwisseling) en lichaam-software (de aansturing van het hardware-lichaam), naast geest.”

SOLK betreft dan lichaam-software. In de volgende nieuwsbrief zal Fons dit iets uitgebreider toelichten.

Uitbreiding bestuur

We zijn heel blij met een nieuw bestuurslid vanuit de PSF, Ferenc de Kock.
In een volgende nieuwsbrief zal hij zich voorstellen.

Met een hartelijke groet,
SOLKNET bestuur