SOLKNet Lustrum

Op 11 oktober aanstaande viert SOLKNet haar eerste Lustrum met een zeer leerzame dag in Conferentiecentrum Drakenburg te Baarn.

We starten met een lezing en workshop over de VAR-2 (Vragenlijst Arbeid Re-ïntegratie-2) door Dr. Lex Vendrig.

De VAR-2 is een veelgebruikt diagnostisch instrument om de oorzaak van werkstress en verzuim te diagnosticeren, alsook steunfactoren en persoonskenmerken in kaart  te brengen.

Dr. Anneke J.G. Vinke houdt een voordracht over psychische processen en lichamelijke symptomen. Startend bij het begin: gehechtheid, trauma en het lichaam. Een mogelijkheid om een later optredende SOLK te kunnen duiden! www.adoptiepraktijk.nl

Enny Versteeg introduceert een nieuwe lichaamsgerichte stressordetectie-interventie: ‘Rondje Hart, Rondje Buik’

Tot slot gaat Tessa Kortenbach met ons in een workshop lichaamswerk  actief aan de slag om onze lichaamstaal te verstaan  en via houding, beweging, dans en stem uit te drukken wat ons innerlijk beweegt. www.tessakortenbach.nl