SOLKNet koerswijziging

Op basis van de resultaten van een aantal heisessies heeft het SOLKNet-bestuur haar koers voor de komende jaren ge(her)formuleerd. Op de SOLKWet lezing van 22 september jl. heeft SOLKNet deze koers voor haar toekomst toegelicht aan de aanwezige SOLKNet-leden. 

Met de nu geformuleerde koers:

 • wil  SOLKNet  aansluiten bij het brede collegiale werkveld, het nieuwe Handboek Behandeling van SOLK en bij wetenschappers als Judith van Rosmalen, Tim olde Hartman en Jan Houtveen.
 • wil SOLKNet de weg openen om  te komen tot een brede erkenning van de
  meerwaarde van SOLKNet-therapie door zowel het collegiale werkveld als
  door Zorgverzekeraars, ZN, ZIN, RVS, etc..

Voor alle duidelijkheid hieronder in het kort wat deze koerswijziging WEL en NIET inhoudt.

SOLKNet WEL:

 1. Een multimodale aanpak met een evidence based gereedschapskist, waarin stressortherapie één van de belangrijke gereedschappen  is, naast psycho-educatie, lichaamsgerichte therapievormen en cognitief gedragstherapeutische interventies.
 2. Een gepersonaliseerde SCEGS-methodiek, SCEGS op zowel luxerende als in stand houdende factoren, met gelaagdheid in de CEG.
 3. Gelijkwaardigheid in de CEG: cognities en emotiecoping gelijkwaardig aan emotie.
 4. Nuancering van  de causaliteit: in sommige gevallen één belangrijkste oorzaak; in andere voorkomende gevallen een circulaire verwevenheid van oorzaken.
 5. Onderscheidend door een heldere, uniforme rapportage over de gepersonaliseer-de SCEGS werkdiagnose en gekozen SCEGS interventies.
 6. Gebruik van de rol van het limbisch systeem en sensitisatie in psycho-educatie en psychosomatische en biopsychosociale verklaringen.

SOLKNet NIET:

a)      De limbische  hypothese als ENIGE verklaringsmodel.

(De limbische ‘verklaring’ is wetenschappelijk gezien een interessante limbische hypothese op D niveau in de klinisch epidemiologische piramide van evidence, maar behoeft verder onderzoek).

b)      In ALLE gevallen slechts één oorzaak: één emotie of een negatief zelfbeeld als enige oorzaak.

c)      Emotie dominant in de CEG.