SOLKNet Nieuwsbrief 2016-1

Inhoud

 • Opzetten regionale netwerken
 • Verslag SolkWet 9 oktober
 • Verslag afscheidssymposium “SOLK voorbij” Dr. Fons van Dijk, revalidatiearts
 • Verslag congres “SOLK niet te verklaren? Wel te behandelen!”
 • CEG 7 en CEG in de regio
 • CEG scholing voor artsen en psychologen
 • PR filmpjes voor psychosomatische therapie
 • Behoeftepeiling sparringmiddag
 • Cursus tips: psychodrama en systemisch werken
 • Contributie 2016
 • App je hAppy
 • Column in Parkinson magazine
 • Belangrijke data 2016

Opzetten regionale netwerken

Op dit moment zijn er drie regionale netwerken PST (PSF en PSOT). Regio Twente, Zwolle en Apeldoorn. Het verenigen in een regionaal netwerk geeft meer massa en kracht richting cliënten en verwijzers. Roeline Hubertse, adviseur bij Caransscoop is hier nauw bij betrokken. http://www.caransscoop.nl/team/roeline-hubertse-28

Wanneer je in je eigen regio hiermee aan de slag wilt in samenwerking met je ROS, kun je altijd contact met haar opnemen voor meer informatie over hoe je dit aanpakt. In een regionaal netwerk is niet iedereen SOLKNET lid. Elkaar motiveren tot verdieping in je methodisch handelen en motiveren tot het volgen van de CEG scholing is een mooi speerpunt.

SolkWet 9 oktober

Op 9 oktober was ons eerste SolkWet mini symposium, SOLK wetenschappelijk. Spreker was Dr. Fons van Dijk, revalidatiearts ’t Roessingh in Enschede.

Het was een interessante middag waarin o.a. profielen van CVS, fibromyalgie, laat whiplash en chronische pijn werden belicht, predisponerende, uitlokkende en onderhoudende factoren van SOLK, het mogelijk onderliggend mechanisme van deze SOLK syndromen en het belang van een goede uitleg (psycho educatie), een uitleg van lichaam en geest via de metafoor van hardware en software. De eerste SolkWet lezing geeft 3 ADAP accreditatiepunten plus 1 wetenschappelijk punt voor psychosomatisch oefentherapeuten (ID nummer 224593). Voor psychosomatisch fysiotherapeuten heeft KNGF de accreditatieaanvraag afgewezen, evenals aangetekend bezwaar, omdat er onvoldoende aandacht voor interventie zou zijn geweest. Hier leren we weer van, hoe we de accreditatie de volgende keer anders moeten formuleren en aan vragen bij KNGF.

Afscheidssymposium “SOLK voorbij” Dr. Fons van Dijk

Op 26 november was het afscheidssymposium van dr. Fons van Dijk. De missie in zijn carrière was het SOLK probleem op te lossen. De titel “SOLK voorbij” geeft aan dat er inmiddels al veel verklaringen zijn voor het ontstaansmechanisme van SOLK en voor herstel belemmerende factoren zoals negatieve emoties, vechten tegen zichzelf en sommige drijfveren. Vanuit zijn bevlogenheid zal Fons actief blijven in het vraagstuk SOLK, problematiek en oplossingen.

De werking en de mogelijkheden van psychosomatische therapie is op dit symposium zeer krachtig naar voren gekomen, o.a. ook via de presentaties van Marten, Enny en Monique Sturre (hoofdpersoon van het boek ‘Alle therapeuten gehad’). De groep van aanwezigen was zeer divers uit het hele land: o.a. revalidatie artsen, neurologen, anesthesisten van pijnpoli’s, bedrijfsartsen en huisartsen.

Congres “SOLK niet te verklaren? Wel te behandelen!”

Op 4 november vond dit druk bezochte congres in Zwolle plaats, georganiseerd door de ROS-sen Caransscop, Progez, Roset en Elann. Margreet Wortman presenteerde er de mooie onderzoekuitslagen van PsySom Pilot: de werking van psychosomatische therapie komt hier sterk en positief in naar voren. Voordat de resultaten groots in de PR gebruikt kunnen worden, ook richting zorgverzekeraars, is het eerst nodig dat het onderzoek gepubliceerd wordt in het Journal of Psychosomatic Research. Interessante lezingen werden afgewisseld met een pakkend patiënten verhaal en boeiende workshops.

CEG 7 en CEG in de regio

Voor de CEG 7 scholing die gegeven wordt in Borne op 25 maart en 29 april 2016 zijn nog plaatsen vrij. De aanbiedingsbrief is hier te downloaden: Aanbiedingsbrief CEG scholing versie CEG 7 voorjaar 2016

De cursus komt maar jou toe in de regio wanneer je een groep PSOT en PSF hebt van minimaal 15 personen en een geschikte locatie weet tegen een redelijke prijs in overleg met SOLKNET bestuur.

Het voordeel van het doen van de CEG cursus is dat je:

 • Lid kunt worden van SOLKNET, en samen sterk komt te staan in een landelijk Psychosomatiek netwerk (PSFT en PSOT)
 • Je kennis en vaardigheid als SOLK specialist vergroot
 • Je kwaliteit in methodisch handelen vergroot
 • Je transparantie in je handelen vergroot door heldere SCEGS rapportage
 • Een schat aan wetenschappelijke kennis en onderbouwing van je vak opdoet
 • Op de hoogte blijft van actualiteiten en ontwikkelingen in de zorg omtrent SOLK

Afgelopen jaar hebben we alle PSOT betrokken bij het versturen van de nieuwsbrief en de mogelijkheid geboden aanwezig te zijn bij door ons georganiseerde mini-symposia. Dit had als reden het opheffen van het Platform en het feit dat wij net gestart waren. Vanaf juli 2016 zullen we alleen SOLKNET leden nog benaderen.

Dus voel je welkom bij ons actieve netwerk en geef je op voor de CEG 3.0 scholing

CEG scholing voor artsen en psychologen

Opleidingsgroep Logavak, verbonden aan de uitgever van ” Zakendoen met emoties “ en “Alle therapeuten gehad?” organiseert op 30 maart 2016 de CEG scholing voor artsen en psychologen. Je kunt je verwijzers/samenwerkingspartners hier attent op maken. Zie: http://www.logavak.nl/aanbod/11/146/554/stressortherapie-en-neurobiologische-verklaring-bij-solk

PR filmpjes voor psychosomatische therapie

Om de PR van de psychosomatische therapeut te bevorderen zijn er vier filmpjes gemaakt. Deze filmpjes kunnen gebruikt worden om andere hulpverleners (paramedici, artsen en psychologen) maar ook patiënten kennis te laten nemen van het werk van de psychosomatische therapie. De filmpjes betreffen: pijn, emotiebehandeling bij SOLK, het boek ‘Zakendoen met emoties’ en een compilatie van de drie filmpjes. De filmpjes zijn te bekijken via onderstaande YouTube links:

Sparringplein of sparringmiddag

Het sparringplein op de website wordt weinig gebruikt. Er is van een aantal leden de vraag gekomen of er sparringmiddagen georganiseerd kunnen worden. Op deze interactieve middagen staat casuïstiek centraal, het werken met de oorzakelijk gerichte behandeling en de uniforme rapportage, Marten Klaver en eventueel Fons van Dijk zullen deze middagen begeleiden. Doel is samen sterker worden in de stressortherapie, het scherper kunnen begeleiden van mogelijke sudden change ervaringen door inzicht in de stressor, het handiger worden met uniforme rapportage en hierdoor je PR vergroten.

Graag horen wij of ook jij hier behoefte aan hebt en mogelijk heb je aanvullende ideeën. Via onderstaande link kun je kort met ja of nee aangeven of je belangstelling hebt en welke aanvullende ideeën je eventueel hebt.

http://www.thesistools.com/web/?id=492496

Cursustips

Opleidingsworkshops

Workshop I De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’

Een synthese van psychodrama, gestalttherapie en haptonomie

Workshop II Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’

In beide opleidingsworkshops maak je als deelnemer kennis met een integratieve psychotherapeutische methodiek waarin cliënten worden begeleid om letterlijk de sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen- te kunnen vertellen en vormgeven. In deze workshop wordt dieper ingegaan op hoe we door voelen ruimten in ons zelf en onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld ( en daarover een boek gepubliceerd) waarmee je in deze ‘ruimten’ ( kamers van de geest) zeer effectief kunt werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en in de wereld.

Een integratieve benadering die zeer passend is bij onze benadering van SOLK problematiek. Een methodiek die snel en krachtig werkt in de cognitieve bewustwording en het diep doorvoelen van de kernstressor(en) en het krachtiger durven handelen richting verandering. Er heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van SOLKNET om de 2 workshops specifiek aan te bieden voor psychosomatisch therapeuten/SOLKNET leden, waarin ook ons werken met de SCEGS en de Stressortherapie een plek krijgt. De data van de workshops voor psychosomatisch therapeuten/ SOLKNET leden zijn: workshop 1 donderdag 14 april; workshop 2 donderdag 23 juni. Workshop 2 is alleen te volgen als je ook workshop 1 gedaan hebt.

Accreditatie wordt aangevraagd. Opgave via onderstaande links:

14 april: http://www.academiepsychodrama.com/workshops/h-e-l-d-kamers-geest/

23 juni: http://www.academiepsychodrama.com/workshops/de-h-e-l-d-in-kamers-van-de-geest/

Systemisch Werken.

Georganiseerd door Hans van Ameide. Hier hebben jullie via Greet Schoenaker al een aankondiging van gehad. Zeer aanbevolen. http://www.fysioazhengelo.nl/workshops

Contributie

Begin februari krijgen de betreffende leden een factuur via de mail met de betalingsgegevens voor het lidmaatschap 2016. De contributie is ook voor 2016 €100,00.

E-Health App je hAppy

App je hAppy is een app die is ontwikkeld ter ondersteuning van de therapie en heeft een tweejarige pilotfase gehad tot eind 2015. Acht mensen (Octopsot) hebben in de pilotfase hieraan meegewerkt. Menzis was de hoofdfinancier. Bij de evaluatie heeft Menzis zich positief uitgesproken over de app, ook wat betreft privacybescherming in de technische bouw ervan. De app bevat klinimetrie, oefeningen, stressknikkers module en een metaforendeel om inzicht in je fysieke klachten te vergroten. Hoofddoel van de app is het vergroten van zelfmanagement. Menzis heeft besloten de pilotfase met een half jaar te verlengen. In dit half jaar worden verdere stappen besproken hoe deze innovatieve app geïmplementeerd en opgeschaald kan worden en hoe de kwalitatieve borging gerealiseerd moet worden. Menzis heeft uitgesproken dat SOLKNET zich uitstekend leent voor de kwalitatieve borging gezien de transparante methodiek en hierdoor uitstekend past in de eerste opschalingsfase. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Column in Parkinson magazine

Het boek “Zakendoen met emoties” is besproken in het Parkinson magazine. Een doelgroep die ook duidelijk baat kan hebben bij een behandeling van een PST.

Belangrijke data 2016

De SolkWet mini symposia zijn gepland op 18 maart en 30 september. Dus geef je snel op, want vol is vol.

18 maart:

Spreker: Prof. Dr. Judith G.M. Rosmalen*, hoogleraar psychosomatiek, verbonden aan de afdelingen psychiatrie en interne geneeskunde van het UMCG. Zij doet veel onderzoek naar SOLK en is o.a. projectleider van het project “Grip op klachten”.

Globale inhoud: In deze lezing zal ingegaan worden op feiten en fabels rondom SOLK. Hierbij zal besproken worden welke factoren volgens de wetenschap en volgens ervaren clinici aan SOLK bijdragen. Door het in kaart brengen van deze factoren in individuele patiënten kunnen behandelingen worden gepersonaliseerd.

Aanbiedingsbrief: SOLKWET Lezing 18 maart 2016 Aanbiedingsbrief (docx)

30 september:

Spreker: Dr. Ing. Jan Houtveen, auteur van het boek: De dokter kan niets vinden, verbonden aan de faculteit medische wetenschappen / UMC Groningen als projectcoördinator en onderzoeker. Hij doet veel onderzoek naar SOLK.

Globale inhoud: Kijken naar Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) vanuit psychologische en psychofysiologische brillen, waarin SOLK versus negatief affect uitgebreid aan de orde komt.

Aanbiedingsbrief: SOLKWET Lezing 30 september 2016 Aanbiedingsbrief (docx)

Meld je aan voor deze 2 interessante lezingen, we ontmoeten je graag in het inspirerende Leerklooster in Amersfoort!