SOLKNet Nieuwsbrief april 2018

Informatie SOLKNet ontwikkelingen

Bestuurswijziging en doorgaande koersaanscherping – SOLKNet toekomstbestendig

Beste PST therapeuten van SOLKNet,

Vrijdag 16 maart hadden we weer een mooie en druk bezochte SOLKWet middag, waarin Tim olde Hartman twee inspirerende lezingen gaf: eentje over de mindset van de behandelaar en eentje over lopend onderzoek.  Wat betreft de evaluaties kregen Judith Rosmalen en Tim tot nu toe de hoogste score. De volgende SOLKWet is op 21 september. Noteer alvast in je agenda.

Nieuws:

  • Er zijn mooie SOLKNet folders ontwikkeld die je via de ledensectie van SOLKNet kunt bestellen. Standaard aantal is 1000 voor € 74,87, die je bijvoorbeeld met een collega kunt delen, maar je kunt ook kleinere aantallen bestellen.
  • Speciaal voor SOLKNet leden is er een educatiefilm ontwikkeld, welke je op de ledensectie van SOLKNet kunt openen om deze als educatie te gebruiken voor je patiënten, artsen, presentaties, etc. Er komen hele positieve reacties op de film. Tekst en tekeningen zijn duidelijk en illustratief.
  • Bestuur SOLKNet is in prettig overleg met Professor Dr. Judith Rosmalen over wetenschappelijk onderzoek binnen SOLKNet.
  • Op 1 mei heeft bestuur SOLKNet eenzelfde overleg met Dr. Tim olde Hartman
  • Op 25 april is er een SOLK scholing bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN), waar medisch adviseurs van de Zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit komen. Enny zal daar een presentatie geven over wat PST van SOLKNet kan betekenen voor de SOLK patiënt. We hopen dat we hier een erkenningsslag kunnen slaan.
  • Bestuur SOLKNet is met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in overleg over het aanvragen van een innovatieve prestatie voor therapeuten van SOLKNet
  • Bestuur mutaties: Na 4 jaar fantastisch voorzitterschap draagt Anneke Oprel het voorzitterschap over aan een nieuwe kandidaat, waarvan we binnenkort de naam bekend zullen maken. Anneke blijft het bestuur versterken als algemeen bestuurslid. Elisabeth Nederlof draagt haar penningmeesterschap over aan onze administratief medewerker Bianca Oldenkamp. Dat maakt dat er een kascommissie moet komen. Tijdens de SOLKWet hebben Suus Zevenbergen en Elbert Muller zich hiervoor opgegeven. Wegens andere drukke werkzaamheden ziet Ferenc de Kock zich genoodzaakt zijn functie als secretaris neer te leggen. Het bestuur heeft daarom een vacature voor een secretaris. Heb je interesse? Klik hier voor het functieprofiel.
  • Bianca Oldenkamp heeft een ieder van jullie gevraagd om eenmalig je CEG certificaat naar info@solknet.com op te sturen.
  • Op basis van de koerswijziging is het huishoudelijk reglement aangepast. Deze is te vinden op de website onder ‘lid worden’.
  • Scholing: de OPST, opleiding tot PSOT, is per 2018 ondergebracht bij scholingsinstituut DOKh, waar ook het IPT, de opleiding tot PSFT is ondergebracht.

Met vriendelijke groet,

SOLKNet bestuur