Artikel Trouw over SOLK

In mei 2015 stond bijgaand artikel over SOLK in Trouw.  Hierin wordt onder andere het SOLKNET genoemd.

Het artikel bestaat uit 2 pagina’s en is hier te lezen: Pagina 1 en Pagina 2