Artikel Trouw over SOLK

Recent (29 mei) is er een artikel over SOLK verschenen in de gezondheidssectie van de Trouw. Hierin wordt onder andere het SOLKNET genoemd.

Het artikel bestaat uit 2 pagina’s en is hier te lezen: Pagina 1 en Pagina 2