SOLKNet Nieuwsbrief 2016-4

Beste SOLKNet leden,

In deze laatste nieuwsbrief van 2016 willen we jullie graag op de hoogte brengen van de laatste belangrijke ontwikkelingen die een wat andere meerkleurige identiteit aan SOLKNet geven.

Het is voor SOLKNet een intensief uiteinde van het jaar 2016 geweest. De redenen hiervoor waren de verschillende contacten met prominente personen die zich met SOLK bezig houden, zoals Prof. Dr. Judith G.M. Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek, verbonden aan de afdelingen psychiatrie en interne geneeskunde van het UMCG. Judith doet veel onderzoek naar SOLK en is onder andere projectleider van het project “Grip op Klachten”. Zij was onze gastspreker bij de 2de SolkWet lezing.

De aanleiding voor extra contact was onze vraag SOLKNet te linken op haar website.

Deze vraag is door Judith negatief beantwoord. Oorzaak hiervoor is onze te eenzijdige omarming van de Limbische Verklaring als enige verklaringsmodel voor ons methodisch handelen.

Judith waardeert onze transparante werkwijze en vindt deze een toegevoegde waarde hebben rondom SOLK problematiek. Hier hoeft niets in gewijzigd te worden.

Echter onze profilering middels eenzijdig de Limbische Verklaring sluit onvoldoende aan bij het landelijk veld, dat slechts klinisch epidemiologisch bewijs accepteert, en zich (helaas nog) niet bezig houdt met neurobiologische evidence.

Dit betekent dat er een koers- en beleidswijziging ingezet gaat worden, zodat we in terminologie beter aansluiten bij het landelijke veld in onze profilering.

Op dit moment is er al een Toolkit klaar. Een aantrekkelijke Power Point Presentatie waarop je je eigen naam en logo kunt invullen, kant en klaar voor eigen gebruik om aan verwijzers en andere collega’s te verhelderen hoe je als SOLKNet therapeut SOLK problematiek benadert en aanpakt. Met tal van referenties naar wetenschappelijke artikelen. Ook de rol van het Limbische Systeem heeft hierin een belangrijke plek, echter niet meer als verklaringsmodel, maar als limbische hypothese, naast andere verklaringsmodellen.

Concreet betekent dit dat we 2017 met een frisse toekomstbestendige vernieuwing gaan starten. Compleet met nieuw logo, vernieuwde website, een Toolkit, een update van de beschikbare protocollen, en een competentieprofiel van de SOLKNet therapeut.

We wensen jullie fijne feestdagen en een krachtig 2017.

Bestuur SOLKNet